Історія журналу

 Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки — науковий журнали в галузі технічних наук , який видає Житомирський державний технологічний університет. Заснований у квітні 1994 р. 

Журнал виходить 4 рази на рік.

Приймає до друку наукові праці за напрямами:

  • Машинознавство.
  • Обробка матеріалів у машинобудуванні.
  • Прилади.
  • Інформатика.
  • Обчислювальна техніка та автоматизація.
  • Розробка корисних копалин.
  • Транспорт.
  • Радіотехніка та телекомунікації.