DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-1(79)-3-12

Особливості призначення посадок підшипників кочення та параметрів геометричної точності посадкових поверхонь валів і корпусів

Yu. І. Adamenko, О. М. Herasymchuk, А. О. Kozachok

Анотація


Проаналізовано стандарти та методики щодо призначення посадок підшипників кочення з валами та корпусами на прикладі підшипника 6-208. Встановлені певні відмінності рекомендацій за ГОСТ 3325-85 «Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки» та за каталогами фірм-виробників підшипників кочення. Наведені фактори, що слід враховувати під час призначення посадки з натягом внутрішнього кільця підшипника з валом та посадки з зазором зовнішнього кільця з отвором корпусу. Розглянуто методи досягнення точності посадкових поверхонь валів та корпусів шляхом призначення допусків форми: допусків круглості, профілю поздовжнього перерізу, циліндричності та ін. Обмежити перекіс кілець підшипника можна у різний спосіб, призначивши на циліндричні посадкові поверхні та торцеві поверхні заплечиків відповідні допуски, а саме: допуски співвісності або повного радіального биття посадкових поверхонь, а також допуски перпендикулярності, торцевого биття і повного торцевого биття опорних торцевих поверхонь. Запропоновано розширити способи досягнення точності валів та корпусів залежно від серійності виробництва та метрологічного забезпечення підприємства.


Ключові слова


допуск; підшипник кочення; посадка підшипника; допуски форми валу; допуски форми отвору; шорсткість посадкової поверхні.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Gosstandart (1994), GOST 3325-85: Podshypnyky kachenyja. Polja dopuskov y tehnycheskye trebovanyja k posadochnыm poverhnostjam valov y korpusov. Posadky [Rolling bearings. Tolerance fields and technical requirements for the mounting surfaces of shafts and casings. Landings], ot 1 janvarja 87 g., pereyzdanye v marte 1994 g., s yzmenenyem N 1, v avguste 1988 g. (YUS 12-88), Yzd-vo standartov, Moskva, 105 p.

Derzhstandart Ukraїni (2015), DSTU GOST 520:2014: Pіdshipniki kochennja. Zagal'nі tehnіchnі umovi (GOST 520 1011, IDT; ISO 492:2002, NEQ; ISO 199:2005, NEQ) [Rolling bearings. General specifications], chinnij v Ukraїnі vid 1 sіchnja, Mіnekonomrozvitku Ukraїni, Kiїv, UA, 72 p.

Gosstandart SSSR (1975), DSTU GOST 8338:2008: Podshipniki sharikovye radial'nye odnorjadnye. Osnovnye razmery [Single row radial ball bearings. Main dimensions], Prijnjato jak nacіonal'nij standart metodom pіdtverdzhennja, chinnij v Ukraїnі vid 1 lypnja 2008 r., Gos. komitet SSSR po standartam, Moskva, SSSR, 13 p.

Dunaev, P.F. and Lelikov, O.P. (2006), Raschet dopuskov razmerov, 4th ed., pererab. i dop., Mashinostroenie, Moskva, 400 p.

Karpuhin, I.M. (1978), Posadki pribornyh i shpindel'nyh sharikopodshipnikov, spravochnik, Mashinostroenie, Moskva, 246 p.

Kisenkov, N.E. (2003), Povyshenie dolgovechnosti soedinenij kolec podshipnikov kachenija pri remonte sel'skohozjajstvennoj tehniki metodami optimizacii tochnostnyh parametrov, avtoref. dis. … kand. tehn. nauk: 05.20.03, Mosk. in-t inzhenerov s.-h. pr-va im. V.P. Gorjachkina, Moskva, 18 p.

Kornienko, B.N. (2006), Povyshenie dolgovechnosti podshipnikov kachenija, rabotajushhih v uslovijah fretting korrozii, avtoref. dis. … kand. tehn. nauk: 05.02.04, Rostovsk. gos. univer. putej soobshh, Rostov-na-Donu, 18 p.

Martinov, A.P., Іvanov, G.O. and Bistrij, O.M. (2015), «Udoskonalennja pіdgotovki specіalіstіv dlja virobnictva konkuretnospromozhnih virobіv v galuzі mashinobuduvannja», Naukovij vіsnik Nacіonal'nogo unіversitetu bіoresursіv і prirodokoristuvannja Ukraїni, Serіja Tehnіka ta energetika APK, Ch. 1, Kiїv, pp. 215–223.

Palej, M.A., Romanov, A.B. and Braginskij, V.A. (2001), Dopuski i posadki, spravochnik, in 2 ch., Ch. 2, 8th ed., pererab. i dop., Politehnika, Sankt-Peterburg, 608 p.

«SNR General Catalogue» (2016), available at: http://www.coroll.sk/Coroll_loziska/SNR_katalogy_files/04- Bearing_retention_and_clearances.pdf

«NTN Ball and Roller Bearing», CAT, No. 2202, available at:http://www.ntnamericas.com/en/website/documents/brochure -and-literature/catalogs/ntn_2202-ixe.pdf

«Catalogue SKF 5000 E June 2003» (2003), available at: http://kntu.ac.ir/DorsaPax/userfiles/file/Mechanical/OstadFile dr_asgari/skf/3-GeneralCatalogue.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. ГОСТ 3325-85 Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки: Введен 01.01.87. – Переиздание (март 1994 г.). – с Изменением № 1, утвержденным в августе 1988 г. (ИУС 12-88). – М. : Изд-во стандартов, 1994. – 105 с.
 2. ДСТУ ГОСТ 520: 2014 Підшипники кочення. Загальні технічні умови (ГОСТ 520-1011, IDT; ISO 492:2002, NEQ; ISO 199:2005, NEQ): Чинний в Україні: з 01.01.2015 р. – К. : Мінекономрозвитку України, 2014. – 72 с.
 3. ДСТУ ГОСТ 8338: 2008 Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры: Прийнято як національний стандарт методом підтвердження. Чинний в Україні: з 01.07.2008 р. – М. : Гос. комитет СССР по стандартам. – 1975. – 13 с.
 4. Дунаев П.Ф. Расчет допусков размеров / П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов: 4-е изд. перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2006. – 400 с.
 5. Карпухин И.М. Посадки приборных и шпиндельных шарикоподшипников : Справочник / И.М. Карпухин. – М. : Машиностроение, 1978. – 246 с.
 6. Кисенков Н.Е. Повышение долговечности соединений колец подшипников качения при ремонте сельскохозяйственной техники методами оптимизации точностных параметров : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.20.03 / Моск. ин-т инженеров с.-х. пр-ва им. В.П.Горячкина / Н.Е. Кисенков. – М. : 2003. – 18 с.Корниенко Б.Н. Повышение долговечности подшипников качения, работающих в условиях фреттинг-коррозии : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.02.04 / Ростовск. гос. универ. путей сообщ / Б.Н. Корниенко. – Ростов-на-Дону, 2006. –18 с. 
 7. Мартинов А.П. Удосконалення підготовки спеціалістів для виробництва конкуретноспроможних виробів в галузі машинобудування / А.П. Мартинов, Г.О. Іванов, О.М. Бистрий // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Техніка та енергетика АПК». – Ч.1. – К., 2015. – С. 215–223.
 8. Палей М.А. Допуски и посадки : Справочник / М.А. Палей, А.Б. Романов, В.А. Брагинский. – В 2 ч., Ч. 2. – 8-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Политехника, 2001. – 608 с.
 9. SNR General Catalogue, 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coroll.sk/Coroll_loziska/SNR_katalogy_files/04- Bearing_retention_and_clearances.pdf.
 10. NTN Ball and Roller Bearing. CAT. NO. 2202 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ntnamericas.com/en/website/documents/brochure  and-literature/catalogs/ntn_2202-ixe.pdf.
 11. Catalogue SKF 5000 E June 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kntu.ac.ir/DorsaPax/userfiles/file/Mechanical/OstadFile/dr_asgari/skf/3-GeneralCatalogue.pdf.
Copyright (c) 2017 Yu. І. Adamenko, О. М. Herasymchuk, А. О. Kozachok

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.