DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-1(79)-23-35

Зв’язок мікрорельєфу поверхонь пар тертя з інтенсивністю їх зношування при нестаціонарних умовах експлуатації

Володимир Юхимович Лоєв, Богдан Миколайович Лещенко, Андрій Миколайович Тимощук

Анотація


В статті на відміну від попередніх публікацій, пов’язаних з мікрорельєфом поверхонь пар тертя, досліджується взаємодія поверхонь деталей, що мають різноманітний або однаковий, повністю чи частково регулярний, мікрорельєф поверхонь ковзання, а також різні або однакові параметри шорсткості, що дає можливість, залежно від призначення поверхонь деталей, умов навантаження, змащування тощо, досягати мінімального часу їх припрацювання та подальшої мінімізації інтенсивності зношування.
Передбачаються подальші експериментальні дослідження при різних матеріалах пар тертя, що застосовуються для напрямних обладнання різного призначення, з метою визначення оптимальних параметрів і рельєфу спряжених поверхонь, а також способів їх обробки із забезпеченням виконання вимог нормативних документів стосовно твердості і шорсткості поверхонь деталей машин і механізмів, в наведених у відповідних державних стандартах.


Ключові слова


шорсткість; рельєф мікронерівностей; інтенсивність зношування; змащувальна плівка; маслоємність; рівноважна шорсткість, точність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kragel'skij, I.V., Dobychin, M.N. and Kombalov, V.S. (1977), Osnovy raschjotov na trenie i iznos, Mashinostroenie, Moskva, 526 p.

Ryzhov, Je.V. (1984), Tehnologicheskie metody povyshenija iznosostojkosti detalej mashin, Naukova dumka, Kiev, 272 p.

Suslov, A.G., Fjodorov, V.P. and Gorlenko, O.A. (2006), Tehnologicheskoe obespechenie i povyshenie jekspluatacionnyh svojstv detalej i ih soedinenij, in Suslov, A.G. (ed.), Mashinostroenie, Moskva, 443 p.

Poteha, V.L. (2000), Tribodilatometrija, GGTU, Gomel', 374 p.

Bljumen, A.V., Tochel'nikov, D.G. and Harach, G.M. (1975), «O raschjote iznosa pri peremennom rezhime trenija», Tezisy dokladov Vsesojuznoj nauchnoj konferencii, Part 1: Teorija trenija i iznosa, Tash. P.N., Tashkent, 174 p.

Bljumen, A.V., Harach, G.M. and Jefros, D.G. (1976), «Raschjotnaja ocenka intensivnosti iznashivanija i resursy soprjazhenija «val–vtulka» s obratnoj paroj trenija», Vestnik mashinostroenija, No. 2, pp. 29–32.

Kragel'skij, I.V. and Mihin, N.M. (1983), «Uzly trenija mashin», Spravochnik: (Osnovy proektirovanija mashin), Mashinostroenie, Moskva, 520 p.

Kragel'skij, I.V. and Alisin, V.V. (ed.) (1978–1979), Trenie, iznashivanie i smazka, spravochnik, in 2 Volumes, Book 1, 399 p., Book 2, 358 p., Mashinostroenie, Moskva.

Shil'gorin, F.A. (1986), Sostojanie i perspektivy razvitija problemy prirabotki uzlov trenija v kuznechno-pressovom mashinostroenii, Moskva, 64 p.

Jakubov, F.Ja. (2010), «Sinergetika i procescy samoorganizacii pri trenii i iznashivanii», Suchasnі tehnologії v mashinobuduvannі, Modern technologies in mechanical engineering, zbirnyk naukovyh prac', NTU «HPU», Harkіv, part 5, pp. 122–133.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Крагельский И.В. Основы расчётов на трение и износ / И.В. Крагельский, М.Н. Добычин, В.С. Комбалов. – М. : Машиностроение. – 1977. – 526 с.
  2. Рыжов Э.В. Технологические методы повышения износостойкости деталей машин / Э.В. Рыжов. – К. : Наукова думка, 1984. – 272 с.
  3. Технологическое обеспечение и повышение эксплуатационных свойств деталей и их соединений / А.Г. Суслов, В.П. Фёдоров, О.А. Горленко и др. ; под ред. А.Г. Суслова. – М. : Машиностроение, 2006. – 443 с.
  4. Потеха В.Л. Трибодилатометрия / В.Л. Потеха. – Гомель : ГГТУ, 2000. – 374 с.
  5. Блюмен А.В. О расчёте износа при переменном режиме трения / А.В. Блюмен, Д.Г. Точельников, Г.М. Харач // Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции : ч. 1 : Теория трения и износа. – Ташкент : Таш. П.Н. – 1975. – 174 с.
  6. Блюмен А.В. Расчётная оценка интенсивности изнашивания и ресурсы сопряжения «вал–втулка» с обратной парой трения / А.В. Блюмен, Г.М. Харач, Д.Г. Эфрос // Вестник машиностроения. – 1976. – № 2. – С. 29–32.
  7. Крагельский И.В. Узлы трения машин / И.В. Крагельский, Н.М. Михин // Справочник: (Основы проектирования машин). – М. : Машиностроение. – 1983. – 520 с.
  8. Трение, изнашивание и смазка : спр-к в 2-х томах / под ред. И.В. Крагельского, В.В. Алисина. – М. : Машиностроение, 1978–1979. – Кн. 1. – 399 с. ; Кн. 2. – 358 с.
  9. Шильгорин Ф.А. Состояние и перспективы развития проблемы приработки узлов трения в кузнечно-прессовом машиностроении / Ф.А. Шильгорин. – М., 1986. – 64 с.
  10. 10. Якубов Ф.Я. Синергетика и процесcы самоорганизации при трении и изнашивании / Ф.Я. Якубов // Сучасні технології в машинобудуванні // Modern technologies in mechanical engineering : зб. наук. пр. – Харків : НТУ «ХПУ», 2010. – Вип. 5. – С. 122–133.
Copyright (c) 2017 Володимир Юхимович Лоєв, Богдан Миколайович Лещенко, Андрій Миколайович Тимощук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.