DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-1(79)-36-40

Рішення задачі надійності в процесі ремонту пластин коробок преса силікатної цегли

Володимир Матвійович Ночвай

Анотація


Проаналізовано наявні в різних літературних джерелах інформації рекомендації для вибору методів зміцнення та відновлення спрацьованих деталей машин. До них відносяться: метод електродугового наплавлення, хіміко-термічної обробки, газопорошкового наплавлення, газопорошкового і плазмового напилення, електродугової металізації. В результаті досліджень спрацювання робочих поверхонь пластин коробок преса силікатної цегли, встановлено, що пластини спрацьовуються нерівномірно і товщина спрацьованого шару коливається в межах 0,3...2 мм. Методом підвищення та підтримання надійності пластин вибрано технологічний. Одним з основних технологічних етапів, на якому формується надійність виробів, відноситься зміцнення деталей методами зміцнюючих технологій, а саме методом електродугової металізації. Для розробки зносостійких покриттів з заданими властивостями використано дроти марок: Нп-65Г, ФМИ-2, Нп-Г13А, Нп-40Х13. Технологічний процес ремонту пластин складається з наступних основних операцій: підготовка пластин, підготовка дроту, нанесення покриття на пластини, обробка пластин шліфуванням, вихідний контроль.
Одиничні та комплексні показники надійності визначено шляхом проведення випробувань партії пластин з фіксацією всіх показників (наробітку, відмов, неполадок). Значення економічного показника надійності пластини Ке дорівнює 0,10. Вищу надійність пластини досягнуто за рахунок додаткових затрат при зміцненні пластини з використанням дроту Нп-40Х13 і використано поняття ціни надійності пластини Вн, яка дорівнює 104,83 грн. Для більш повної оцінки надійності застосовано комплексні показники надійності відновленої пластини коробок преса силікатної цегли. Коефіцієнт готовності Кг дорівнює 0,995 і характеризує одночасно дві різні властивості – безвідмовність і ремонтопридатність. Коефіцієнт технічного використання Ктв дорівнює 0,974 і найбільш повно характеризує надійність пластин, тому що враховує витрати часу в процесі проведення технічного обслуговування, ремонту й усунення відмов.


Ключові слова


надійність деталі; показники надійності; наробіток на відмову; ремонт деталі; відновлення деталі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Nochvaj, V.M., Polons'kyj, L.G. and Bondarchuk, I.O. (2001), Doslidzhennja, rozrobka i vprovadzhennja gazotermichnyh pokryttiv, jaki pidvyshhujut' termin sluzhby plastyn presa sylikatnyh vyrobiv, zvit po NDR, zakl.: 28.09.01, MON Ukrai'ny, in Nochvaj, V.M. (ker.), derzh. rejestr. N 0101U08091, ZhITI, Zhytomyr, 84 p.

Korsakov, V.S., Taurit, G.Je. and Vasiljuk, G.D. (1986), Povyshenie dolgovechnosti mashin tehnologicheskimi metodami, Tehnіka, Kiїv, 158 p., derzh. reєstr. N 0101U08091, p. 84.

Korsakov, V.S., Taurit, G.Je. and Vasiljuk, G.D. (1986), Povyshenie dolgovechnosti mashin tehnologicheskimi metodami, Tehnіka, Kiїv, 158 p.

Danil'chenko, B.V. and Kiriljuk, G.A. (1983), Vosstanovlenie iznoshennyh detalej sel'skohozjajstvennoj tehniki jelektrodugovoj naplavkoj poroshkovymi provolokami, Znanie, Kiїv, 16 p.

Harlamov, Ju.O. and Budag’janc, M.A. (2003), Osnovy tehnologii' vidnovlennja i zmicnennja detalej mashyn, in 2 parts, Part 2, vyd-voShidnoukr. nac. un-tu im. V.Dalja, Lugans'k, 480 p.

Tokarev, A.N. (2008), Osnovy teorii nadezhnosti i diagnostika, AltGTU, Barnaul, 168 p.

Kovalevskij, A.A. and Iovena, L.A. (1986), Opyt primenenija gazotermicheskih pokrytij dlja vosstanovlenija detalej i zashhity metallov ot korrozii: obzor, LatNIINTM, Riga, 46 p.

Suprunchuk, V.K., Romens'kyj, M.P. and Panchuk, O.M. (1992), Remont obladnannja pidpryjemstv po pererobci sil's'kogospodars'koi' produkcii', dovidnyk, Urozhaj, Kiїv, 176 p.

Kolomencev, A.G., Golubev, I.G. and Svishhev, V.I. (1985), Opyt vosstanovlenija detalej gazotermicheskimi metodami: obzornaja informacija, CNTIITJeI, Moskva, 40 p.

Kanarchuk, V.Je., Poljans'kyj, S.K. and Dmytrijev, M.M. (2003), Nadijnist' mashyn, Lybid', Kiїv, 424 p.

Chabannyj, V.Ja., Magopec', S.O. and Mazhejka, O.J. (2007), Remont avtomobiliv, Kirovograd : Kirovograds'ka rajonna drukarnja, Kirovograd, 720 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Ночвай В.М. Дослідження, розробка і впровадження газотермічних покриттів, які підвищують термін служби пластин преса силікатних виробів : звіт по НДР (закл.) 28.09.01 / ЖІТІ МОН України ; кер. В.М. Ночвай ; вик. : В.М. Ночвай, Л.Г. Полонський, І.О. Бондарчук. – Житомир, 2001. – 84 с. – № держ. реєстр. 0101U08091.
 2. Корсаков В.С. Повышение долговечности машин технологическими методами / В.С. Корсаков, Г.Э. Таурит, Г.Д. Василюк и др. - К. : Техніка, 1986. - 158 с.– C. 84. – № держ. реєстр. 0101U08091.
 3. Корсаков В.С. Повышение долговечности машин технологическими методами / В.С. Корсаков, Г.Э. Таурит, Г.Д. Василюк и др. - К. : Техніка, 1986. - 158 с.
 4. Данильченко Б.В. Восстановление изношенных деталей сельскохозяйственной техники электродуговой наплавкой порошковыми проволоками / Б.В. Данильченко, Г.А. Кирилюк. – К. : Общество «Знание», 1983. – 16 с.
 5. Харламов Ю.О. Основи технології відновлення і зміцнення деталей машин : навч. посібник : у 2-х т. : Т. 2 / Ю.О. Харламов, М.А. Будаг’янц. - Луганськ : вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля, 2003. – 480 с.
 6. Токарев А.Н. Основы теории надежности и диагностика : учебник / А.Н. Токарев. – Барнаул : АлтГТУ, 2008. – 168 с.
 7. Ковалевский А.А. Опыт применения газотермических покрытий для восстановления деталей и защиты металлов от коррозии: обзор / А.А. Ковалевский, Л.А. Иовена. - Рига : ЛатНИИНТМ, 1986. - 46 с.
 8. Супрунчук В.К. Ремонт обладнання підприємств по переробці сільськогосподарської продукції : довідник / В.К. Супрунчук, М.П. Роменський, О.М. Панчук та ін. – К. : Урожай, 1992. – 176 с.
 9. Коломенцев А.Г. Опыт восстановления деталей газотермическими методами: обзорная информация / А.Г. Коломенцев, И.Г. Голубев, В.И. Свищев. – М. : ЦНТИИТЭИ, 1985. – 40 с.
 10. Канарчук В.Є. Надійність машин : підручник / В.Є. Канарчук, С.К. Полянський, М.М. Дмитрієв. – К. : Либідь, 2003. – 424 с.
 11. Чабанний В.Я. Ремонт автомобілів : навч. посібник / В.Я. Чабанний, С.О. Магопець, О.Й. Мажейка та ін. – Кіровоград : Кіровоградська районна друкарня, 2007. – 720 с.
Copyright (c) 2020 Володимир Матвійович Ночвай

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.