Удосконалення методу визначення пилопроникності матеріалів

Наталія Миколаївна Защепкіна, Ані Арменівна Мелконян, Руслана Юріївна Довгалюк, Сергій Олександрович Олександрович Недобойко

Анотація


У роботі розглянуто актуальну проблему визначення пилопроникності матеріалів, які використовуються для виробництва засобів індивідуального захисту.
Провівши аналіз методів та пристроїв визначення пилопроникності та пилоємності матеріалів, поставлено задачу щодо розробки вдосконаленого методу визначення пилопроникності матеріалів з високою точністю на основі застосування телевізійних засобів вимірювання. Цей метод являє собою сукупність оптичних і електронних засобів, за допомогою яких інформація про структуру, стан та властивості об’єкту, що міститься в його випромінюванні, перетворюється на електричний сигнал.
На основі телевізійних засобів вимірювання був розроблений стенд, що дозволило з меншою похибкою проводити вимірювання розмірів чарунок матеріалів, які використовуються для виготовлення засобів індивідуального захисту. Наведено структурну схему та описано принцип роботи стенду для визначення пилопроникності матеріалів. Розроблено нові пристрої для кріплення матеріалів, що дозволяє зменшити похибку вимірювання, та пристрій для руху досліджуваного зразка. Проведено експериментальні дослідження матеріалів за стандартними методиками та вдосконаленим методом. Похибка вимірювання пилопроникності за вдосконаленим методом зменшилася на 10 %. 


Ключові слова


метод; пилопроникність; засоби захисту телевізійних засобів вимірювання; похибка вимірювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zashhepkina, N.M. and Terent'jeva, N.R. (2014), «Respiratornyj zahyst ljudyny za dopomogoju tekstyl'nyh materialiv», Naukovi notatky, No. 45, pp. 210–214.

Shevchenko, A.M., Javorovs'kyj, O.P. and Goncharuk, G.O. (2000), Gigijena praci, in Shevchenko, A.M. (ed.), Infoteks, Kyi'v, pp. 26–91.

Dacenko, I.I. and Gabovych, R.D. (1999), Profilaktychna medycyna. zagal'na gigijena z osnovamy ekologii', Zdorov’ja, Kyi'v, pp. 3–34, pp. 437–566.

Gajdukevych, O.M. and Bolotov, V.V. (2000), Analitychna himija, Osnova, Harkiv, pp. 180–203.

Gosstandart bezopasnosti truda, GOST 17804-72: Odezhda special'naja. Metod opredelenija pylepronicaemosti tkanej i soedinitel'nyh shvov [Special clothing. Method for determining the dust permeability of fabrics and joints].

Rybal'chenko, V.V., Konoval, V.P. and Dreguljas, E.P. (2010), Materialoznavstvo vyrobiv legkoi' promyslovosti. Metody vyprobuvan', Kyi'v, 153 p.

Gosstandart, GOST 30201-94: Materialy tekstil'nye dlja fil'tracii promyshlennyh ajerozolej. Metod opredelenija massovoj koncentracii pyli za fil'trom [Textile materials for the filtration of industrial aerosols. Method for determining the mass concentration of dust behind the filter].

Chernoguzova, I.G. and Kogan, M.A. (2005), Prisposoblenie dlja ocenki pylepronicaemosti i pyleemkosti tekstil'nyh materialov [A device for assessing the dust permeability and dust capacity of textile materials], Pat. N 1859.

Rafkatova, D.R. (2012), Ustrojstvo dlja opredelenija pylepronicaemosti [Device for determining dust-tightness], Respublika Kazahstan, Pat. N 25770.

Kouzov, P.A., Mal'gin, A.D. and Skrjabin, G.M. (1982), Ochistka ot pyli gazov i vozduha v himicheskoj promyshlennosti, Leningrad, 256 p.

Porev, V.A. (2002), «Televizionnaja pirometrija», Tehnicheskaja diagnostika i nerazrushajushhij kontrol', No. 4, pp. 36–39.

Porjev, V.A. (2015), Televizijni informacijno-vymirjuval'ni systemy, monografija, Kyi'v, 218 p.

Zashhepkina, N.M. and Burmistrova, A.O. (2016), «Metod vyznachennja geometrychnyh rozmiriv charunok tekstyl'nyh materialiv», Zbirnyk naukovyh prac', No. 1, HNU, Hmel'nyc'kyj, pp. 85–86.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Защепкіна Н.М. Респіраторний захист людини за допомогою текстильних матеріалів / Н.М. Защепкіна, Н.Р. Терентьєва // Наукові нотатки. – 2014. – № 45. – С. 210–214.
 2. Гігієна праці : підручник / А.М. Шевченко, О.П. Яворовський, Г.О. Гончарук та ін. ; за ред. проф. А.М. Шевченка. – К. : Інфотекс, 2000. – С. 26–91.
 3. Даценко І.І. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології : навч. посібник / І.І. Даценко, Р.Д. Габович. – К. : Здоров’я, 1999. – С. 3–34 ; 437–566.
 4. Аналітична хімія / О.М. Гайдукевич, В.В. Болотов та ін. – Харків : Основа, 2000. – С. 180–203.
 5. Одежда специальная. Метод определения пылепроницаемости тканей и соединительных швов : Система стандартов безопасности труда : ГОСТ 17804-72.
 6. Рибальченко В.В. Матеріалознавство виробів легкої промисловості. Методи випробувань / В.В. Рибальченко, В.П. Коновал, Е.П. Дрегуляс. – Київ, 2010. – 153 с.
 7. Материалы текстильные для фильтрации промышленных аэрозолей. Метод определения массовой концентрации пыли за фильтром : ГОСТ 30201-94.
 8. Пат. 1859 Приспособление для оценки пылепроницаемости и пылеемкости текстильных материалов / И.Г. Черногузова, М.А. Коган. – опубл. 30.03.2005.
 9. Пат. 25770 Республика Казахстан. Устройство для определения пылепроницаемости / Д.Р. Рафкатова. – опубл. 07.06.2012.
 10. Коузов П.А. Очистка от пыли газов и воздуха в химической промышленности / П.А. Коузов, А.Д. Мальгин, Г.М. Скрябин. – Л., 1982. – 256 с.
 11. Порев В.А. Телевизионная пирометрия / В.А. Порев // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2002. – № 4. – С. 36–39.
 12. Порєв В.А. Телевізійні інформаційно-вимірювальні системи : монографія / В.А. Порєв. – К., 2015. – 218 с.
 13. Защепкіна Н.М. Метод визначення геометричних розмірів чарунок текстильних матеріалів / Н.М. Защепкіна, А.О. Бурмістрова // Збірник наукових праць. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – № 1. – С. 85–86.
DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-1(79)-52-57

Copyright (c) 2017 Наталія Миколаївна Защепкіна, Ані Арменівна Мелконян, Руслана Юріївна Довгалюк, Сергій Олександрович Олександрович Недобойко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.