Дослідження залежності електродинамічних характеристик щілини, прорізаної у прямокутному хвилеводі, від зміни її розмірів та положення

Наталія Миколаївна Каращук, Олена Петрівна Черкес, Ольга Леонідівна Сидорчук

Анотація


Досліджені електродинамічні характеристики щілини, прорізаної у широкій стінці прямокутного хвилеводу.
У резонансних та нерезонансних хвилевідно-щілинних антенах однією із причин втрат потужності сигналу є неузгодження вхідних опорів щілин із хвильовим опором хвилеводу. Пропонується можливість зменшення впливу вказаного недоліку шляхом зміни електродинамічних характеристик щілини.
За методикою наведеною в [1] побудовані графіки залежності активних провідностей випромінювання щілини у хвилевід та із хвилеводу, реактивної провідності та коефіцієнта відбиття щілини від її розташування, геометричних розмірів та зміни робочої довжини хвилі. Здійснено аналіз отриманих результатів з точки зору можливості забезпечення зменшення втрат потужності сигналу хвилевідно-щілинного випромінювача.
Показано можливість забезпечення випромінювання щілини в одномодовому режимі у заданому діапазоні частот з низьким коефіцієнтом відбиття за умови зміни геометричних розмірів та положення щілини. Вказані рекомендації по цілеспрямованому вибору розмірів щілини (ширини, довжини) та її положення в широкій стінці хвилеводу. Достовірність розрахункових результатів підтверджена їх збіжністю за одиницями вимірювання та перевіркою у граничних умовах.


Ключові слова


щілина; прямокутний хвилевід; електродинамічні характериcтики; коефіцієнт відбиття.

Повний текст:

PDF

Посилання


Karashhuk, N.M. (2016), «Metodyka rozrahunku elektrodynamichnyh harakterystyk shhilyny dovil'nyh rozmiriv ta polozhennja, prorizanoi' v stinkah prjamokutnogo hvylevodu», Problemy stvorennja, vyprobuvannja ta zastosuvannja skladnyh informacijnyh system, zb. nauk. prac', Vol. 13, ZhVI, Zhytomyr, pp. 73–84.

Bahrah, L.D., Vendik, O.G. and Parnes, M.D. (2001), Antenny s jelektricheskim skanirovaniem, Sajns-Press, Moskva, 252 p.

Voskresenskij, D.I., Filipov, B.C., Ponomarev, L.I. and Grinev, A.Ju. (1994), Antenny i ustrojstva SVCh, Radio i svjaz', Moskva, 592 p.

Voskresenskij, V.I. (2003), Ustrojstva SVCh i antenny. Proektirovanie fazirovannyh antennyh reshetok, in Voskresenskij, V.I. (ed.), Radiotehnika, Moskva, 624 p.

Gol'dshtejn, L.D. and Zernov, N.V. (1971), Jelektromagnitnye polja i volny, Sov. radio, Moskva, 664 p.

Kashin, A.V. (2006), «Metody proektirovanija i issledovanija volnovodno-shhelevyh antennyh reshetok», Antenny, Vol. 3, 60 p.

Rothammel', K. and Krishke, A. (2000), Antenny, Vol. 1, Translated by German, LAJT ltd, Moskva, 416 p.

Sierra-Castaner, M., Vera-Isassa, M., Sierra-Perez, M. and Fernandez-Jambrina, J.L. (2005), «Double-Beam Parallel Plate Slot Antenna», IEEE Trans. Antennas Propag., Vol. 53, Nо. 3, pр. 977–984.

Fel'd, Ja.N. and Benenson, L.S. (2007), Osnovy teorii antenn, Drofa, Moskva, 491 p.

Shokalo, V.M., Pravda, V.I. and Usin, V.A. (2010), Elektrodynamika ta poshyrennja radiohvyl', Part 2, Vyprominjuvannja ta poshyrennja elektromagnitnyh hvyl', Kolegium, Harkiv, 435 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Каращук Н.М. Методика розрахунку електродинамічних характеристик щілини довільних розмірів та положення, прорізаної в стінках прямокутного хвилеводу / Н.М. Каращук // Проблеми створення, випробування та застосування складних інформаційних систем : зб. наук. праць. – Житомир : ЖВІ, 2016. – Вип. 13. – С. 73–84.
  2. Бахрах Л.Д. Антенны с электрическим сканированием / Л.Д. Бахрах, О.Г. Вендик, М.Д. Парнес. – М. : Сайнс-Пресс, 2001. – 252 с.
  3. Воскресенский Д.И. Антенны и устройства СВЧ / B.C. Филиппов, Л.И. Пономарев, А.Ю. Гринев. – М. : Радио и связь, 1994. – 592 c.
  4. Воскресенский В.И. Устройства СВЧ и антенны. Проектирование фазированных антенных решеток / под. ред. В.И. Воскресенского.М. : Радиотехника, 2003. – 624 с.
  5. Гольдштейн Л.Д. Электромагнитные поля и волны / Л.Д. Гольдштейн, Н.В. Зернов. – М. : Сов. радио, 1971. – 664 с.
  6. Кашин А.В. Методы проектирования и исследования волноводно-щелевых антенных решеток / А.В. Кашин // Антенны. – 2006. – Вып. 3. – 60 с.
  7. Ротхаммель К. Антенны. Том 1 / К.Ротхаммель, А.Кришке ; пер. с нем. – М. : ЛАЙТ лтд, 2000. – 416 с.
  8. Double-Beam Parallel-Plate Slot Antenna / M.Sierra-Castaner, M.Vera-Isassa, M.Sierra-Perez, J.L. Fernandez-Jambrina // IEEE Trans. Antennas Propag. – 2005. – Vol. 53, Nо. 3. – Pр. 977–984.
  9. Фельд Я.Н. Основы теории антенн / Я.Н Фельд, Л.С. Бененсон. – М. : Дрофа, 2007. – 491 с.
  10. Електродинаміка та поширення радіохвиль : підручник. Ч. 2 : Випромінювання та поширення електромагнітних хвиль / В.М. Шокало, В.І. Правда, В.А. Усін та ін. – Харків : Колегіум, 2010. – 435 с.
DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-1(79)-63-74

Copyright (c) 2017 Наталія Миколаївна Каращук, Олена Петрівна Черкес, Ольга Леонідівна Сидорчук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.