DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-1(79)-96-99

Аналітично-імітаційне моделювання впливу всіх видів виробництв на стан атмосфери та шляхи його поліпшення

Олександр Іванович Прилипко, Ата Оразгельдийович Овезгельдиєв

Анотація


Створена математична модель, яка визначає залежність за деякий період часу загальної кількості викидів забруднюючих речовин у атмосферу від усіх видів виробничої діяльності людей, що використовують різні види палива. Дана залежність визначається терміном загального функціонування виробництв, терміном експлуатації їх обладнання, а також регулюванням кількості спожитого палива, модернізацією виробництв, встановленням додаткового очисного обладнання та оптимізацією міжгалузевих зв’язків між різними виробництвами. В роботі знайдено загальні залежності між витратою палива та викидами забруднюючих речовин за певний період часу. Проаналізовано можливості мінімізації витрат палива, а також викидів забруднюючих речовин за рахунок регулювання факторів, що визначають цю мінімізацію. Запропоновано конкретні дії щодо зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферу.


Ключові слова


екологія; атмосфера; підприємство; математична модель; прогнозування; паливо; забруднюючі речовини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Babkov, V.S. and Tkachenko, T.Ju. (2011), «Analyz matematycheskyh modelej rasprostranenyja prymesej ot tochechnыh ystochnykov», Naukovi praci Donec'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu. Serija : Informatyka, kibernetyka ta obchysljuval'na tehnika, Vol. 13, pp. 147–155.

Bojko, V.V. and Pljacuk, L.D. (2010), «Analiz metodiv matematychnogo modeljuvannja rozpovsjudzhennja zabrudnjujuchyh rechovyn v atmosferi», Visnyk KDPU im. M.Ostrograds'kogo, No. 6 (65), Part 2, pp. 148–151.

Gromova, O.V. (2004), «Analiz modelej poshyrennja domishok v atmosferi vid stacionarnyh dzherel», Naukovi praci UkrNDGMI, UkrNDGMI, Kyi'v, pp. 173–181.

Nacional'nyj klasyfikator Ukrai'ny (2010), DK 009:2010: Klasyfikacija vydiv ekonomichnoi' dijal'nosti [DK 009:2010: Classification of Economic Activities], available at: http://sfs.gov. ua/dovidniki--reestri- perelik/pereliki-/128651.html

Ministerstvo ekologii' ta pryrodnyh resursiv Ukrai'ny, «Perelik programnyh produktiv v galuzi ohorony atmosfernogo povitrja», available at: http://www.menr.gov.ua/protection/protection3/regulation/25 -perelik-prohramnykh-produktiv-v-haluzi-okhorony-atmosfernoho-povitria

Movshovych, V.V. and Zadachyn, V.M. (2013), «Modeljuvannja rozpovsjudzhennja zabrudnjujuchyh rechovyn u zoni dijal'nosti komunal'nogo pidpryjemstva», Systemy obrobky informacii', No. 3 (110), pp. 117–119.

Mokin, V.B. and Varchuk, I.V. (2013), «Modeljuvannja poshyrennja zabrudnjuval'nyh rechovyn u povitri mista z vykorystannjam geoinformacijnyh tehnologij», Visnyk Vinnyc'kogo politehnichnogo instytutu, No. 5, pp. 13–18.

Goskomgidromet SSSR (1987), Obshhesojuznyj normativnyj dokument Goskomgidrometa SSSR (OND-86), Metodika rascheta koncentracij v atmosfernom vozduhe vrednyh veshhestv, soderzhashhihsja v vybrosah predprijatij [The procedure for calculating the concentrations in the air of harmful substances contained in the emissions of enterprises], Gidrometeoizdat, Leningrad, SSSR, 93 p.

Ovezgel'dyjev, O.A. and Prylypko, O.I. (2016), «Informacijne zabezpechennja procesiv organizacijnogo upravlinnja biologichnymy resursamy Zemli», Visnyk ZhDTU, Serija Tehnichni nauky, No. 1 (76), pp. 47–62.

Ovezgel'dyev, A.O., Petrov, Je.G. and Petrov, K.Je. (2002), Sintez i identifikacija modelej mnogofaktornogo ocenivanija i optimizacii, Naukova Dumka, Kyi'v, 163 p.

Hazova, S.V. (2005), «Matematicheskaja model' prognozirovanija kachestva atmosfery promyshlennyh gorodov», Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, Vol. 2, No. 10, pp. 85–89.

Prylypko, O. and Ovezgeldyyev, A. (2016), «Analytical and simulation modeling of the impact of vehicles on the ecological situation in Ukraine and the ways of its improving», Вісник ТНТУ, No. 4 (84), pp. 139–148.

Vaughan, А. (2016), «China tops WHO list for deadly outdoor air pollution», The Guardian, available at: https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/27/mor -than-million-died-due-air-pollution-china-one-year


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бабков В.С. Анализ математических моделей распространения примесей от точечных источников / В.С. Бабков, Т.Ю. Ткаченко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2011. – Вип. 13. – С. 147–155.
 2. Бойко В.В. Аналіз методів математичного моделювання розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері / В.В. Бойко, Л.Д. Пляцук // Вісник КДПУ ім. М.Остроградського. – 2010. – № 6 (65). – Ч. 2. – C. 148–151.
 3. Громова О.В. Аналіз моделей поширення домішок в атмосфері від стаціонарних джерел / О.В Громова // Наукові праці УкрНДГМІ. – Київ : УкрНДГМІ, 2004. – С. 173–181.
 4. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov. ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/128651.html.
 5. Перелік програмних продуктів в галузі охорони атмосферного повітря / Міністерство екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/protection/protection3/regulation/255-perelik-prohramnykh-produktiv-v-haluzi-okhorony-atmosfernoho-povitria.
 6. Мовшович В.В. Моделювання розповсюдження забруднюючих речовин у зоні діяльності комунального підприємства / В.В. Мовшович, В.М. Задачин // Системи обробки інформації. – 2013. – № 3 (110). – С. 117–119.
 7. Мокін В.Б. Моделювання поширення забруднювальних речовин у повітрі міста з використанням геоінформаційних технологій / В.Б. Мокін, І.В. Варчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 5. – С. 13–18.
 8. Общесоюзный нормативный документ Госкомгидромета СССР (ОНД-86). Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий / Госкомгидромет СССР. – Л. : Гидрометеоиздат, 1987. – 93 с.
 9. Овезгельдиєв О.А. Інформаційне забезпечення процесів організаційного управління біологічними ресурсами Землі / О.А. Овезгельдиєв, О.І. Прилипко // Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки. – 2016. – № 1 (76). – С. 47–62.
 10. Овезгельдыев А.О. Синтез и идентификация моделей многофакторного оценивания и оптимизации / А.О. Овезгельдыев, Э.Г. Петров, К.Э. Петров. – К. : Наукова Думка, 2002. – 163 с.
 11. Хазова С.В. Математическая модель прогнозирования качества атмосферы промышленных городов / С.В. Хазова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – Т. 2. –№ 10. – С. 85–89.
 12. Prylypko O. Analytical and simulation modeling of the impact of vehicles on the ecological situation in Ukraine and the ways of its improving / O.Prylypko, A.Ovezgeldyyev // Вісник ТНТУ. – 2016. – № 4 (84). – С. 139–148.
 13. Vaughan А. China tops WHO list for deadly outdoor air pollution. The Guardian / А.Vaughan [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/ environment/2016/sep/27/more-than-million-died-due-air-pollution-china-one-year
Copyright (c) 2020 Олександр Іванович Прилипко, Ата Оразгельдийович Овезгельдиєв

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.