Фізичні та технологічні чинники формування детонації здатності свердловинних зарядів емульсійних вибухових речовин

Володимир Антонович Поплавський, Віктор Георгійович Кравець, Азер Меджидович Шукюров, Валерія Володимірівна Павленко

Анотація


Сучасні умови розробки родовищ корисних копалин характеризуються постійним збільшенням глибини кар’єрів і, як наслідок цього, зміною гірничо-геологічних та гірничотехнічних умов. Отримання гірської маси забезпечується застосуванням буропідривного способу як основного процесу, який впливає на техніко-економічні показники наступних процесів та підприємства в цілому. Ефективність вибуху в скельних породах залежить від технології підривних робіт.
У науково-технічній літературі вплив різноманітних природних і технологічних чинників на процес вибуху вивчено досить детально. Розроблено методики та рекомендації з розрахунку параметрів масових вибухів, що використовуються у типових проектах на підривні роботи і забезпечують при їх реалізації отримання гірської маси різного гранулометричного складу. Однак дані методики базуються на традиційних формулах та емпіричних залежностях, згідно яких параметри розташування і підривання зарядів приймаються однаковими, незважаючи на те, що блоки, які підриваються, можуть включати різні типи порід, а це, в свою чергу, зумовлює завищений вихід некондиційних фракцій. Тому реалізація проектних параметрів підривних робіт повинна базуватися на сучасних наукових досягненнях, взаємозв’язках гірничо-геологічних та технологічних показників і параметрів із найменшими витратами праці та часу в процесі проектування.
В публікації розглянуто вплив фізичного стану та складу емульсійної вибухової речовини, геометричних параметрів і умов підривання заряду, особливостей динамічних процесів в заряді та руйнованому масиві на прояви явища десенсибілізації емульсійних ВР.


Ключові слова


десенсибілізація; швидкість детонації; критичний діаметр; густина; гідростатичний тиск; газогенерація; ударна хвиля; негабарит

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreev, S.G. and Babkin, A.V. (2002), Fizika vzryva, in Orlenko, L.P. (ed.), in 2 volumes, Vol. 1, 3th ed., pererab. by Baum, F.A., Fizmatlit, Moskva, 823 p.

Sosnin, V.A. and Kolganov, E.V. (2003), «Issledovanie processa detonacii v jemul'sionnyh promyshlennyh vzryvchatyh veshhestvah», Himicheskaja fizika, Vol. 22, No. 8, pp. 100–107.

Sil'vestrov, V.V., Plastinin, A.V., Krahanov, S.M. and Zykov, V.V. (2008), «Kriticheskij diametr i tolshhina jemul'sionnogo vzryvchatogo veshhestva», Fizika gorenija i vzryva, Vol. 44, No. 3, pp. 121–127.

Poplavs'kyj, V.A. (2009), Problemy bezpeky vybuhovoi' spravy na kar’jerah, NNDIPBOP, Kyi'v, 160 p.

Kuk, M.A. (1980), Nauka o promyshlennyh vzryvchatyh veshhestvah, Translated from English, Nedra, Moskva, 453 p.

Manakov, V.F., Ivahnenko, A.V. and Koltunov, O.V. (2009), «Primenenie jemul'sionnogo vzryvchatogo veshhestva ukrainit v kar'erah Krivbassa», Ukr. Sojuz inzhenerov-vzryvnikov, Inform. Bjul., No. 1, pp. 8–12.

Korobіjchuk, V.V., Sobolevs'kij, R.V. and Doslіdzhennja, O.A. (2006), «Doslіdzhennja shljahіv mіnіmіzacії vitrat pri burovibuhovomu sposobі vidobuvannja blokіv dekorativnogo kamenja», Vіsnik Zhitomirs'kogo derzhavnogo tehnologіchnogo unіversitetu, Serіja Tehnіchnі nauki, Zhitomir, No. 4 (39), pp. 301–308.

Korobіjchuk, V.V., Podchashins'kij, Ju.O., Remezova, O.O., Sobolevs'kij, R.V. and Zubchenko, O.A. (2007), «Doslіdzhennja vplivu burovibuhovih robіt na jakіst' blochnoї produkcії kar’єru na osnovі viznachennja geometrichnih harakteristik її trіshhinuvatostі», Vіsnik Zhitomirs'kogo derzhavnogo tehnologіchnogo unіversitetu, Serіja Tehnіchnі nauki, Zhitomir, No. 3 (42), pp. 143–150.

Sobolevskyi, R., Korobiichuk, V., Iskov, S., Pavliuk, I. and Kryvoruchko, A. (2016), «Exploring the efficiency of applying fractal analysis for the process of decorative stone quality control», Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 6/3 (84), pр. 32–40.

Kryvoruchko, A.O., Korobiichuk, V.V., Podchashyns'kyj, Ju.O. and Remezova, O.O. (2007), “Zastosuvannja informacijno-kop'juternyh tehnologij dlja doslidzhennja girnycho-ekologichnyh osoblyvostej rodovyshh rudnyh i nerudnyh korysnyh kopalyn”, Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Serija: Tehnichni nauky, Vol. 1 (40), pp. 186–195.

Kryvoruchko, A.O., Korobіichuk, V.V., Soboloevs'kyj, R.V., Kams'kih, O.V. and Pavljuk, І.V. (2016), «Vyznachennja optymal'nogo naprjamku vedennja girnychyh robit pry vydobuvanni blokiv z pryrodnogo kamenju», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Tehnichni nauky, No. 3 (78), Zhytomyr, pp. 150–163.

Zakusilo, R.V., Kravec', V.G. and Korobіjchuk, V.V. (2011), Zasobi іnіcіjuvannja promislovih zarjadіv vibuhovih rechovin, monografіja, ZhDTU, Zhitomir, 212 p.

Kravec', V.G., Korobіjchuk, V.V. and Bojko, V.V. (2015), Fіzichnі procesi prikladnoї geodinamіki vibuhu, monografіja, ZhDTU, Zhitomir, 408 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Андреев С.Г. Физика взрыва : в 2-х т. Т.1 / С.Г. Андреев, А.В. Бабкин ; под ред. Л.П. Орленко. – 3-е изд., перераб. Ф.А. Баум. – М. : Физматлит, 2002. – 823 с.
 2. Соснин В.А. Исследование процесса детонации в эмульсионных промышленных взрывчатых веществах / В.А. Соснин, Е.В. Колганов // Химическая физика. – 2003. – Т. 22. – № 8. – С. 100–107.
 3. Критический диаметр и толщина эмульсионного взрывчатого вещества / В.В. Сильвестров, А.В. Пластинин, С.М. Краханов, В.В. Зыков // Физика горения и взрыва. – 2008. – Т. 44. – № 3. – С. 121–127.
 4. Поплавський В.А. Проблеми безпеки вибухової справи на кар’єрах / В.А. Поплавський. – К. : ННДІПБОП, 2009. – 160 с.
 5. Кук М.А. Наука о промышленных взрывчатых веществах / М.А. Кук ; пер. с англ. – М. : Недра, 1980. – 453 с.
 6. Манаков В.Ф. Применение эмульсионного взрывчатого вещества украинит в карьерах Кривбасса / В.Ф. Манаков, А.В. Ивахненко, О.В. Колтунов / Укр. Союз инженеров-взрывников // Информ. Бюл. – 2009. – № 1. – С. 8–12.
 7. Коробійчук В.В. Дослідження шляхів мінімізації витрат при буровибуховому способі видобування блоків декоративного каменя / В.В. Коробійчук, Р.В. Соболевський, О.А. Зубченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – Житомир. – 2006. – № 4 (39). – С. 301–308.
 8. Дослідження впливу буровибухових робіт на якість блочної продукції кар’єру на основі визначення геометричних характеристик її тріщинуватості / В.В. Коробійчук, Ю.О. Подчашинський, О.О. Ремезова, Р.В. Соболевський, О.А. Зубченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – Житомир. – 2007. – № 3 (42). – С. 143–150.
 9. Exploring the efficiency of applying fractal analysis for the process of decorative stone quality control / R.Sobolevskyi, V.Korobiichuk, S.Iskov, I.Pavliuk, A.Kryvoruchko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6/3 (84). – Pр. 32–40.
 10. Криворучко  А.О. Застосування інформаційно-коп'ютерних технологій для дослідження гірничо-екологічних особливостей родовищ рудних і нерудних корисних копалин / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, Ю.О. Подчашинський, О.О. Ремезова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2007. – № 1 (40). – С. 186–195.
 11. Криворучко А.О. Визначення оптимального напрямку ведення гірничих робіт при видобуванні блоків з природного каменю / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, Р.В. Соболевський, О.В. Камських, І.В. Павлюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Технічні науки. –  Житомир, 2016. – № 3 (78). – С. 150–163.
 12. Закусило Р.В. Засоби ініціювання промислових зарядів вибухових речовин : монографія / Р.В. Закусило, В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 212 с.
 13. Кравець В.Г. Фізичні процеси прикладної геодинаміки вибуху : монографія / В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук, В.В. Бойко. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 408 с.
DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-1(79)-197-201

Copyright (c) 2017 Володимир Антонович Поплавський, Віктор Георгійович Кравець, Азер Меджидович Шукюров, Валерія Володимірівна Павленко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.