Стенди для випробування на міцність матеріалів зварних труб при дії корозійного середовища

Марина Анатоліївна Колодій, Галина Віталіївна Скиба

Анотація


З метою вивчення особливостей руйнування матеріалів трубопроводів для транспортування нафти, газу, продуктів переробки нафти, води та інших речовин в лабораторії кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. винайдено комплекс установок, на які отримано патенти України як корисні моделі № 30794, № 52493, для дослідження працездатності елементів вказаних трубопровідних систем в умовах, максимально наближених до експлуатаційних при дії корозійного середовища. Базовими елементами запропонованих установок для випробування матеріалів зварних труб на міцність при одновісному розтязі та при плоскому напруженому стані  були використані роторні вакуумні пристрої. У статті приведені конструкції дослідницьких стендів для випробування на міцність матеріалів труб і зварних швів з використанням зразків матеріалів та натурних труб (укорочених) під дією статичних, малоциклових і динамічних навантажень та проаналізовано вплив агресивного середовища.

Ключові слова


матеріали труб; робочий тиск; корозія; зварний поперечний та поздовжній шви; конструкції стендів

Повний текст:

PDF

Посилання


Kaminskyi, B.T. and Fedyshyn, B.M. (2000), Khimiia vody i vodnykh rozchyniv, in Kaminskyj, B.T. (ed.), ZhITI, Zhytomyr, 419 p.

Taraievskyi, O.S. (2013), «Otsinka na mitsnist pratsezdatnosti kiltsevykh zvarnykh ziednan trub iz koroziinymy defektamy», Naftohazova haluz Ukrainy, No. 6.

Paton, B.E., Nedoseka, A.Ya., Fomichev, S.K. and Yaremenko, M.A. (1999), «Obosnovanie metodov obsledovaniya i vyibor mest shurfovki magistralnyih gazoprovodov», Tehnicheskaya diagnostika i nerazrushayuschiy control, No. 1, pp. 3–11.

Savula, R.S., Kharchenko, Ye.V. and Kychma, A.O. (2012), «Otsinka zalyshkovoi mitsnosti dilianok mahistralnykh hazoprovodiv z defektamy», Naukovyi visnyk IFNTUNH, No. 2 (32).

Nykyforchyn, H.M., Poliakov, S.H., Chervatiuk, V.A. and others (2009), Mekhanika ruinuvannia ta mitsnist materialiv, posibnyk, in volumes, Mitsnist i dovhovichnist naftohazovykh truboprovodiv i rezervuariv, Vol. 11, in Panasiuk, V.V. and Nykyforchyn, H.M. (ed.), Spolom, Lviv, 504 p.

Chuvildeev, V.N. (2006), «Vliyanie stareniya na ekspluatatsionnyie svoystva staley magistralnyih gazoprovodov», sbornik trudov nauchno-prakticheskogo seminara, Problemyi stareniya staley magistralnyih truboprovodov, vid 23–25 yanvarya, NIFTI NNGU im. N.I. Lobachevskogo, FFPK MELAKS, Nizhniy Novgorod, рр. 18–68.

Kolodii, M.A., Zhytomyrs'kyj derzhavnyj tehnologichnyj universytet (2008), Rozghinnyi stend dlia doslidzhennia mitsnosti obertovykh supermakhovykiv [An accelerating booth for studying the strength of rotary supermajokov], State Register of Patents of Ukraine, Kyi'v, UA, Pat. № 30794.

Kolodii, M.A., Zhytomyrs'kyj derzhavnyj tehnologichnyj universytet (2010), Vidtsentrovyi stend dlia vyprobuvannia na roztiahannia zrazkiv krykhkykh hirskykh porid ta inshykh krykhkykh materialiv [Centrifugal test bench for testing stretch samples of fragile rocks and other fragile materials], State Register of Patents of Ukraine, Kyi'v, UA, Pat. № 52493.

Baliuk, A.D. and Kolodii, M.A. (2011), «Ustanovka dlia doslidzhennia mitsnosti materialiv zvarnykh trub produktoprovodiv pry malotsyklovomu navantazhenni pry dii koroziinoho seredovyshcha», Tezy XXXVI naukovopraktychnoi mizhvuzivskoi konferentsii prysviachenoi Dniu nauky, vid 12–13 travnia.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Камінський Б.Т. Хімія води і водних розчинів / Б.Т. Камінський, Б.М. Федишин / за ред. Б.Т. Камінського. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 419 с.
  2. Тараєвський О.С. Оцінка на міцність працездатності кільцевих зварних з’єднань труб із корозійними дефектами / О.С. Тараєвський // Нафтогазова галузь України. – 2013. – № 6.
  3. Обоснование методов обследования и выбор мест шурфовки магистральных газопроводов / Б.Е. Патон, А.Я. Недосека, С.К. Фомичев, М.А. Яременко // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 1999. – № 1. – С. 3–11.
  4. Савула Р.С. Оцінка залишкової міцності ділянок магістральних газопроводів з дефектами / Р.С. Савула, Є.В. Харченко, А.О. Кичма // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2012. – № 2 (32). 
  5. Механіка руйнування та міцність матеріалів : посібник : в т. Т. 11 : Міцність і довговічність нафтогазових трубопроводів і резервуарів / Г.М. Никифорчин, С.Г. Поляков, В.А. Черватюк та інші ; під заг. ред. В.В. Панасюка ; під ред. Г.М. Никифорчина. – Львів : «Сполом», 2009. – 504 с.
  6. Чувильдеев В.Н. Влияние старения на эксплуатационные свойства сталей магистральных газопроводов : сборник трудов научно-практического семинара «Проблемы старения сталей магистральных трубопроводов» (Нижний Новгород, 23–25 января 2006 г.) / НИФТИ ННГУ им. Н.И. Лобачевського. – Новгород : «ФФПК МЕЛАКС», 2006. – С. 18–68.
  7. Пат. 30794 Україна. Розгінний стенд для дослідження міцності обертових супермаховиків : патент України на корисну модель / М.А. Колодій ; заявник та патентовласник Житомирський державний технологічний університет. – заявл. 11.03.2008, Бюл. № 5.
  8.  Пат. 52493 Україна. Відцентровий стенд для випробування на розтягання зразків крихких гірських порід та інших крихких матеріалів : патент України на корисну модель / М.А. Колодій ; заявник та патентовласник Житомирський державний технологічний університет. – заявл. 25.08.2010, Бюл. № 16.
  9. Балюк А.Д. Установка для дослідження міцності матеріалів зварних труб продуктопроводів при малоцикловому навантаженні при дії корозійного середовища / А.Д. Балюк, М.А. Колодій // Тези XXXVI науково-практичної міжвузівської конференції присвяченої Дню науки. – 2011, 12–13 травня.
DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-2(80)-25-28

Copyright (c) 2017 Марина Анатоліївна Колодій, Галина Віталіївна Скиба

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.