DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-2(80)-97-101

Спосіб дослідженні нерівномірності температурного імпедансу металевої пластини

Юрій Йосипович Стрілецький

Анотація


Запропоновано спосіб визначення нерівномірності температурного спектрального імпедансу металевої смуги за результатами вимірювання параметрів нестаціонарного теплового поля. Для формування теплового потоку із відомою спектральною характеристикою пропонується використовувати нагрівник із фіксованою температурою, який стрибкоподібно змінює температуру в точці нагріву. В процесі нагрівання досліджуваної смуги фіксується температура в сукупності точок які лежать на одній лінії з точкою нагріву. Розроблено алгоритм обробки сигналів для знаходження якісної оцінки спектрального температурного імпедансу. Відмінності спектрального теплового імпедансу на різних ділянках при їх однакових геометричних розмірах свідчать про зміни структури металу на них. Запропонований спосіб дослідження дозволяє розширити можливості контролю локальних структурних змін в металах неруйнівним способом із використанням теплового поля.

Ключові слова


структурні зміни металу; температурний імпеданс; аперіодична ланка; передаточна характеристика

Повний текст:

PDF

Посилання


Popov, B.E., Muzhickij, V.F., Bezljud'ko, G.Ja., Dolinskij, V.M. and Levin, E.A. (2001), Teorija i praktika magnitnoj diagnostiki stal'nyh metallokonstrukcij, available at: http://www.nio12.ru/stati/teoriya-i-praktikamagnitnoj-diagnostiki-stalnyx-metallokonstrukcij/

Ravi-Chandar, K. and Schneider, K. (1993), «Propagation of ultrasonic plane waves in a plastically deformed medium», Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, Vol. 12, рр. 2083–2089.

Panasiuk, V.V. (2001), Mekhanika ruinuvannia i mitsnist materialiv, Vol. 5, Fiz.-mekhan. in-t im. H.V. Karpenka, Lviv, 1132 р.

Chirkin, V.S. (1959), Teplofizicheskie svojstva materialov, Fizmat, Moscow, 356 р.

Bespalov, V.Ja., Dunajkina, E.A. and Moshhinskij, Ju.A. (1987), Nestacionarnye teplovye raschety v jelektricheskih mashinah, in Klokov, B.K. (Ed.), MJeI, Moscow, 72 p.

Krejt, F. and Blejk, U. (1983), Osnovy teploperedachi, Mir, Moscow, 512 p.

Baskakov, S.I. (1988), Radiotehnicheskie cepi i signaly, uchebnik, 2nd ed., pererab. i dop., Vysshaja shkola, Moscow, 448 p.

Rykalin, N.N. (1951), Raschety teplovy processov pri svarke, Gos. n.-t. izd-vo mashinostroitel'noj literatury, Moscow, 296 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Теория и практика магнитной диагностики стальных металлоконструкций / Б.Е. Попов, В.Ф. Мужицкий, Г.Я. Безлюдько, В.М. Долинский, Е.А. Левин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nio12.ru/stati/teoriya-i-praktika-magnitnoj-diagnostiki-stalnyx-metallokonstrukcij/.
  2. Ravi-Chandar K. Propagation of ultrasonic plane waves in a plasticaily deformed medium / K.Ravi-Chandar, E.Schneider // Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation. – Vol. 12. – Pp. 2083–2089.
  3. Панасюк В.В. Механіка руйнування і міцність матеріалів / В.В. Панасюк. – Т. 5. – Львів : Фіз.-механ. ін-т ім. Г.В. Карпенка, 2001. – 1132 c.
  4. Чиркин В.С. Теплофизические свойства материалов / В.С. Чиркин. – М. : Физмат, 1959. –356 с.
  5. Беспалов В.Я. Нестационарные тепловые расчеты в электрических машинах / В.Я. Беспалов, Е.А. Дунайкина, Ю.А. Мощинский ; под ред. Б.К. Клокова. – М. : МЭИ, 1987. – 72 с.
  6. Крейт Ф. Основы теплопередачи / Ф.Крейт, У.Блейк. – М. : Мир, 1983. – 512 с.
  7. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник / С.И. Баскаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1988. – 448 с.
  8. Рыкалин Н.Н. Расчеты тепловых процессов при сварке / Н.Н. Рыкалин. – М. : Гос. н.-т. изд-во машиностроительной литературы, 1951. – 296 с. 
Copyright (c) 2017 Юрій Йосипович Стрілецький

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.