DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-2(80)-139-143

Формалізація процесів в земельних відносинах України

Костянтин Олександрович Метешкін, Максим Анатолійович Кухар

Анотація


В роботі перерахований ряд проблемних задач в сфері земельних відносин України, серед яких: слабкий зв’язок між законами, суперечливість трактування законів, недостатнє використання сучасних інформаційних технологій. Актуальність роботи полягає в необхідність вирішення проблемних завдань земельних відносин в України та відсутність, запропонованого в роботі, математичного апарату для вирішення цих завдань.  Проаналізовані роботи вчених, що працюють в сфері земельних відносин та що працюють в сфері формалізації права.  Запропоновано вирішення актуальних задач шляхом створення математичного забезпечення для розробки системи підтримки прийняття рішень в земельних відносинах. Основу цього математичного забезпечення складають методи теорії категорій, які забезпечують формалізацію складних задач. На основі методів теорії категорій побудовані моделі земельних відносин з використанням даних Земельного кодексу України. Вони стануть елементом онтології  земельних відносин, які будуть  структурними частинами баз знань системи підтримки прийняття рішень землеустрою України. Слід також наголосити, що подібні моделі можливо використовувати і в інших предметних областях.

Ключові слова


земельні відносини; теорія категорій; формалізм; категорія; об'єкт категорії; мала категорія; комутативна діаграма; морфізм; функтор

Повний текст:

PDF

Посилання


Truskavec'ka mis'ka rada (2017), oficijnyj sajt, «Informacija dlja goliv OSBB ta chleniv ob’jednann' pro prava na zemlju pid bagatokvartyrnym budynkom», available at: http://www.tmr.gov.ua/press-center/news-offices/65infpol/4180-informatsiia-dlia-holiv-osbb-ta-chleniv-obiednann-pro-prava-na-zemliu-pid-bahatokvartyrnymbudynkom

Merem1, E.C. (2008), «Vykorystannya heoprostorovykh informatsiynykh tekhnolohiy u haluzi upravlinnya pryrodnymy resursamy: Pryklad upravlinnya zemlerobstvom v Zakhidniy Afrytsi», Scientific Journal Sensors, No. 8 (2), Basel, pp. 607–619.

Shypulin, V.D. (2013), Systema zemel'nogo administruvannja: osnovy suchasnoi' teorii', navch. posibnyk, HNUMG im. O.M. Beketova, Kharkiv, 220 p.

Man'ko, D.G. (2013), «Tehnologii' formalizacii' prava», Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu, serija Jurysprudencija, No. 5, Odesa, pp. 18–21.

Radejko, R.I. (2014), «Teoretyko-pravovi aspekty vyrishennja problemy formalizacii'», Instytut prava ta psyhologii' Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», No. 8, Vol. 10, Lviv, pp. 86–93.

Radejko, R.I. (2013), «Formalizacija jak metod doslidzhennja pravovyh javyshh», Instytut prava ta psyhologii' Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», No. 6, Vol. 2, Lviv, pp. 42–46.

Bronshteyn, I.N. and Semendyaev, K.A. (1981), Spravochnik po matematike dlya inzhenerov i uchashchikhsya vuzov, Nauka, Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury, Moscow, 719 p.

Borisovich, Yu.B., Bliznyakov, N.M., Izrailovich, Ya.A. and Fomenko, T.N. (1995), Vvedenie v topologiyu, ucheb. posobie, 2nd ed., dop., Nauka, Fizmatlit., Moscow, 416 p.

Meteshkin, K.A. (2000), «Osobennosti predstavleniya ob"ektov kategorii formal'nymi teoriyami», Systemy obrobky informacii', zbirnyk naukovyh prac', No. 4, Vol. 10, HFV «Transport Ukrai'ny», Kharkiv, pp. 143–146.

Meteshkin, K.A. (2004), Kiberneticheskaya pedagogika: teoreticheskie osnovy upravleniya obrazovaniem na baze integrirovannogo intellekta, monografiya, Mezhdunarodnyy Slavyanskiy universitet, Kharkiv, 400 p.

Meteshkin, K.A., Kon', D.A. and Akhmedova, R.Kh. (2016), Osnovy teorii sistem: innovatsionnaya avtorskaya tekhnologiya obucheniya «Partnerstvo», ucheb. posobie, KhNUGKh im. A.N. Beketova, Kharkiv, 236 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. «Інформація для голів ОСББ та членів об’єднань про права на землю під багатоквартирним будинком» // Офіційний сайт трускавецької міської ради. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tmr.gov.ua/press-center/news-offices/65-infpol/4180-informatsiia-dlia-holiv-osbb-ta-chlenivobiednann-pro-prava-na-zemliu-pid-bahatokvartyrnym-budynkom.
 2. Merem1 E.C. Використання геопросторових інформаційних технологій у галузі управління природними ресурсами: приклад управління землеробством у Західній Африці / E.C. Merem1 // Scientific Journal Sensors. – Basel, 2008. – № 8 (2). – Рр. 607–619.
 3. Шипулін В.Д. Система земельного адміністрування: основи сучасної теорії : навч. посібник / В.Д. Шипулін. – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 220 с.
 4. Манько Д.Г. Технології формалізації права / Д.Г. Манько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2013. – № 5. – С. 18–21.
 5. Радейко Р.І. Формалізація як метод дослідження правових явищ / Р.І. Радейко // Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2014. – № 8 (10). – С. 86–93.
 6. Радейко Р.І. Теоретико-правові аспекти вирішення проблеми формалізації права / Р.І. Радейко // Право і суспільство. – Львів, 2013. – № 6 (2). – С. 42–46.
 7. Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М. : Наука : Глав. ред. физ.-мат. лит-ры, 1981. – 719 с.
 8. Введение в топологию : учеб. пособие / Ю.Б. Борисович, Н.М. Близняков, Я.А. Израилович, Т.Н. Фоменко. – 2-е изд., доп. – М. : Наука : Физматлит, 1995. – 416 с.
 9. Метешкин К.А. Особенности представления объектов категории формальными теориями : зб. наук. праць / К.А. Метешкин // Системи обробки інформації. – 2000. – Вип. 4 (10). – Х. : ХФВ «Транспорт України». – С. 143–146.
 10. Метешкин К.А. Кибернетическая педагогика: теоретические основы управления образованием на базе интегрированного интеллекта : монография / К.А. Метешкин. – Х. : Международный Славянский университет, 2004. – 400 с.
 11. Метешкин К.А. Основы теории систем: инновационная авторская технология обучения «Партнерство» : учеб. пособие / К.А. Метешкин, Д.А. Конь, Р.Х. Ахмедова. – Х. : ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016. – 236 с.
Copyright (c) 2017 Костянтин Олександрович Метешкін, Максим Анатолійович Кухар

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.