DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-2(80)-144-152

Вплив сезонних чинників на міжміські пасажирські кореспонденції

K. Dolia

Анотація


Сьогодні міжміські пасажирські перевезення змушені враховувати коливання попиту на послуги, відповідно до сьогодення. Визначені коливання попиту, в основному, пов’язані із настанням періоду національних або релігійних свят, масових канікул улітку, внутрішніх і міжнародних спортивних та культурних заходів тощо. Тому вони вимагають порушення правил використання громадського міжміського транспорту при управління транспортом. У питанні задоволення потреб пасажирів, що рухаються в межах існуючих коливань попиту, може вирішити змінити параметри компонентів транспортної системи. Ці зміни включають різноманітність у кількості або типі транспортних засобів, графіки, зміни маршрутів руху транспорту, введення цих маршрутів, обмеження тарифів на купівельну спроможність пасажирів тощо. Важливо визначити місце пасажира в соціальному, економічному та культурному розвитку населення, що надмірно підкреслено. Тому регулювання діяльності громадського транспорту повинно задовольняти можливості таких послуг у прийнятному фінансовому, часовому та фізичному навантаженні для пасажирів. Отже, оптимізація компонентів ефективності перевезень міжміських пасажирів має відбуватися у гармонії з соціальним та економічним розвитком суспільства. Вимоги, що висуваються не для задоволення попиту пасажирів на переміщення через надзвичайно великі тарифи, відсутність зв’язку між автобусними транспортними майданчиками з постійною кореспонденцією, невиконання зростаючого комфорту транспортування внаслідок втоми або відсутності транспортних засобів є неприйнятними явищами. З одного боку, важливість соціального виміру в далекому трафіку транспортного руху. Відповідно до значення, визначеної необхідністю збалансованого прийняття рішень щодо системи управління пасажирським рухом. Винахід компроміс між технічним та економічним рівнем для задоволення попиту та вимог щодо збереження транспортного процесу компонентів витрат-дохід є ключовим питанням. Згідно з умовами, необхідно прийняти обґрунтовані рішення щодо технічної підтримки невиправданості попиту, як і раніше не вирішено, є питання про оцінку збільшення потенційної доцільності перевезень міжміських пасажирів шляхом зміни якості або кількості транспортних засобів на існуючих маршрутах або запровадження додаткових тимчасових маршрутні мережні. Метою даної роботи є формалізація алгоритму математичного моделювання транспортного процесу руху міжміських пасажирів. Цільова функція поліпшення міжміських пасажирських послуг, яка, на відміну від інших запропонованих дослідників, гарантує, що запропонована соціально-економічна ситуація в суспільстві. Запропонований підхід базується на математичному описі спільної діяльності не тільки маршрутів, але й їх впливу на соціальні заходи, включаючи транспортну втоми.

Ключові слова


система маршрутів; ефективність перевезень; коливання пасажирської кореспонденції; транспортний процес

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Khan, A.M. (1981), «II Intercity passenger transportation: energy efficiency and conservation case study», Transportation Planning and Technology, Vol. 7, No. 1, pp. 1–9, DOI: 10.1080/03081068108717200

Friman, M. (2004), «Implementing Quality Improvements in Public Transport», Journal of Public Transportation, Vol. 7, No. 4, рр. 49–65, DOI: 10.5038/2375-0901.7.4.3

Crozet, Y. (2010), «The Prospects for Inter-Urban Travel Demand», The Future for Interurban Passenger Transport, Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), рр. 57–94, DOI: 10.1787/9789282102688-3-en

Nokandeh, M.M., Ghosh, I. and Chandra, S. (2016), «Determination of Passenger-Car Units on Two-Lane Intercity Highways under Heterogeneous Traffic Conditions», Journal of Transportation Engineering, Vol. 142, No. 2, pp. 401–504, DOI: 10.1061/(asce)te.1943-5436.0000809

Schwieterman, J. (2016), «Intercity Buses: 2015 Was A Smooth Ride», New Geography, available at: http://www.newgeography.com/content/005157-intercity-buses-2015-was-a-smooth-ride

Borndorfer, R., Reuther, M., Schlechte, T., Waas, K. and Weider, S. (2016), «Integrated Optimization of Rolling Stock Rotations for Intercity Railways», Transportation Science, Vol. 50, No. 3, pp. 863–877, DOI: 10.1287/trsc.2015.0633

Li, T. (2016), «A Demand Estimator Based on a Nested Logit Model», Transportation Science, рр. 41–59, DOI: 10.1287/trsc.2016.0671

Dolya, C., Botsman, A. and Kozhyna, V. (2017), «Investigation of approaches to modeling of intercity passenger transportation system», Technology audit and production reserves, Vol. 4, No. 2 (36), pp. 24–28, DOI: 10.15587/2312-8372.2017.108889

Grigorova, T., Davidich, Yu. and Dolya, V. (2015), «Transport Fatigue Simulation of Passengers in Suburban Service», International Journal of Automation, Control and Intelligent Systems, Vol. 1, No 2, pp. 47–50.

Grigorova, T., Davidich, Yu. and Dolya, V. (2015), «Assessment of elasticity of demand for services of suburban road passenger transport», Technology Audit And Production Reserves, Vol. 3, No. 2 (23), pp. 13–16, DOI: 10.15587/2312-8372.2015.44768

JSC «Ukrzaliznytsia», available at: http://www.uz.gov.ua/

Park, M. and Hahn, J. (2015), «Regional Freight Demand Estimation Using Korean Commodity Flow Survey Data», Transportation Research Procedia, Vol. 11, pp. 504–514, DOI: 10.1016/j.trpro.2015.12.042

Andronov, A. and Santalova, D. (2009), «On Nonlinear Regression Model for Correspondence Matrix of Transport Network», In Selected papers of the International Conference Applied Stochastic Models and Data Analysis, pp. 90–94.

Baik, H., Trani, A., Hinze, N., Swingle, H., Ashiabor, S. and Seshadri, A. (2008), «Forecasting Model for Air Taxi, Commercial Airline, and Automobile Demand in the United States», Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 2052, pp. 9–20, DOI: 10.3141/2052-02

Wu, C., Han, J. and Hayashi, Y. (2011), «Airport attractiveness analysis through a gravity model: a case study of Chubu International Airport in Japan», Proceedings of the 2011 World Conference of Air Transport Research Society, pp. 1–14.

Vrtic, M., Frohlich, P., Schussler, N., Axhausen, K.W., Lohse, D., Schiller, C. and Teichert, H. (2007), «Twodimensionally constrained disaggregate trip generation, distribution and mode choice model: theory and application for a Swiss national model», Transportation Research, Part A, Policy and Practice, Vol. 41, No. 9, pp. 857–873, DOI: 10.1016/j.tra.2006.10.003

Rwakarehe, E.E., Zhong, M. and Christie, J. (2014), «Development of a Freight Demand Model for the Province of Alberta Using Public Sources of Data», Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 138, pp. 695–705, DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.07.263

Dolya, C. (2017), «Modeling of intercity passenger transportation system», Technology audit and production reserves, Vol. 2, No. 2 (34), pp. 37–43, DOI: 10.15587/2312-8372.2017.100465


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Khan A.M. II. Intercity passenger transportation: energy efficiency and conservation case study / A.M. Khan // Transportation Planning and Technology. – 1981. – Vol. 7, № 1. – Pр. 1–9. DOI : 10.1080/03081068108717200.
 2. Friman M. Implementing Quality Improvements in Public Transport / M.Friman // Journal of Public Transportation. – 2004. – Vol. 7, № 4. – Pр. 49–65. DOI : 10.5038/2375-0901.7.4.3.
 3. Crozet Y. The Prospects for Inter-Urban Travel Demand / Y.Crozet // The Future for Interurban Passenger Transport. – Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 2010. – Pр. 57–94. DOI : 10.1787/9789282102688-3-en.
 4. Nokandeh M.M. Determination of Passenger-Car Units on Two-Lane Intercity Highways under Heterogeneous Traffic Conditions / M.M. Nokandeh, I.Ghosh, S.Chandra // Journal of Transportation Engineering. – 2016. – Vol. 142, № 2. – Pр. 401–504. DOI : 10.1061/(asce)te.1943-5436.0000809.
 5. Schwieterman J. Intercity Buses: 2015 Was A Smooth Ride / J.Schwieterman // New Geography. – 2016. – Access mode : http://www.newgeography.com/content/005157-intercity-buses-2015-was-a-smooth-ride.
 6. Integrated Optimization of Rolling Stock Rotations for Intercity Railways / R.Borndorfer, M.Reuther, T.Schlechte, K.Waas, S.Weider // Transportation Science. – 2016. – Vol. 50, № 3. – Pр. 863–877. DOI : 10.1287/trsc.2015.0633.
 7. Li T. A Demand Estimator Based on a Nested Logit Model / T.Li // Transportation Science. – 2016. – Pр. 41–59. DOI : 10.1287/trsc.2016.0671.
 8. Dolya C. Investigation of approaches to modeling of intercity passenger transportation system / C.Dolya, A.Botsman, V.Kozhyna // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 4, № 2 (36). – Pр. 24–28. DOI : 10.15587/2312-8372.2017.108889.
 9. Grigorova T. Transport Fatigue Simulation of Passengers in Suburban Service / T.Grigorova, Yu.Davidich, V.Dolya // International Journal of Automation, Control and Intelligent Systems. – 2015. – Vol. 1, № 2. – Pр. 47–50.
 10. Grigorova T. Assessment of elasticity of demand for services of suburban road passenger transport / T.Grigorova, Yu.Davidich, V.Dolya // Technology audit and production reserves. – 2015. – Vol. 3/2, № 23. – Pр. 13–16. DOI : 10.15587/2312-8372.2015.44768.
 11. JSC «Ukrzaliznytsia» [On-line]. – access mode : http://www.uz.gov.ua/.
 12.  Park M. Regional Freight Demand Estimation Using Korean Commodity Flow Survey Data / M.Park, J.Hahn // Journal of Transportation Research Procedia. – 2015. – Vol. 11. – Pр. 504–514. DOI :
 13. 10.1016/j.trpro.2015.12.042. 13. Andronov A. On Nonlinear Regression Model for Correspondence Matrix of Transport Network / A.Andronov, D.Santalova // In Selected papers of the International Conference Applied Stochastic Models and Data Analysis. – 2009. – Pp. 90–94.
 14. Forecasting Model for Air Taxi, Commercial Airline, and Automobile Demand in the United States / H.Baik, A.Trani, N.Hinze, H.Swingle, S.Ashiabor, A.Seshadri // Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. – 2008. – Vol. 2052. – Pр. 9–20. DOI : 10.3141/2052-02.
 15. Wu C. The impact of route network expansion on airport attractiveness: a case study of Chubu international airport in Japan / C.Wu, J.Han, Y.Hayashi // Proceedings of the 2011 World Conference of Air Transport Research Society. – 2011. – Pр. 1–14.
 16. Two-dimensionally constrained disaggregate trip generation, distribution and mode choice model: theory and application for a Swiss national model / M.Vrtic, P.Frohlich, N.Schussler, K.W. Axhausen, D.Lohse, C.Schiller, H.Teichert // Transportation Research. Part A: Policy and Practice. – 2007. – Vol. 41, № 9. – Pр. 857–873. DOI : 10.1016/j.tra.2006.10.003.
 17. Rwakarehe E.E. Development of a Freight Demand Model for the Province of Alberta Using Public Sources of Data / E.E. Rwakarehe, M.Zhong, J.Christie // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2014. – Vol. 138. – Pр. 695–705. DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.07.263.
 18. Dolya C. Моделирование системы междугородных пассажирских перевозок / Constantine Dolya // Технологический аудит и резервы производства. – 2017. – T. 2, № 2 (34). – С. 37–43. DOI : 10.15587/2312-8372.2017.100465.
Copyright (c) 2017 K. Doli

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.