DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-2(80)-43-48

Розрахунок параметрів пружно-запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра

Тарас Степанович Дубиняк

Анотація


Обгрунтовано конструкцію пружно-запобіжної муфти для приводів гнучких гвинтових конвеєрів, яка окрім запобіжних дозволяє за рахунок демпфувальних і пружних властивостей забезпечувати плавний запуск шнека під час пуску приводу і зниження різкості зміни навантажень на нього під час експлуатації та перевантажень. Представлено конструктивносиловий розрахунок параметрів механізму плавного пуску розробленої пружно-запобіжної муфти гнучких гвинтових конвеєрів. Нами розроблено методику конструктивно-силового розрахунку параметрів механізму плавного пуску пружно-запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра, згідно якої механізм плавного пуску муфти проектується в такій послідовності: проводиться розрахунок параметрів пружини пуску; виконується розрахунок шпонки; здійснюється розрахунок штифта. Сучасні методи розрахунку з точністю забезпечують можливість вибору конструктивних параметрів деталей машин з врахуванням динаміки їх роботи. При цьому багато з процесів, які відбуваються з механізмами під час експлуатації, погано піддаються математичному моделюванню, що потребує надійного захисту цих машин від перенавантажень. Вимоги надійності, низької металоємності та собівартості, які пред’являються до машин, обумовлюють необхідність подальшого удосконалення і створення нових, високоточних і надійних захисних пружно-запобіжних муфт. Дана методика передбачає використання загальновідомих формул конструктивно-силового розрахунку деталей машин.

Ключові слова


пружно-запобіжна муфта; гнучкий гвинтовий конвеєр; привід; розрахунок; момент

Повний текст:

PDF

Посилання


Gevko, I., Palyvoda, Ju., Dubynjak, T. and others (2016), «Vzajemozv’jazok konstruktyvnyh harakterystyk gvyntovyh i zahysnyh mehanizmiv vid harakteru navantazhennja», Visnyk NUVGP, No. 3 (75), pp. 256–265.

Malashhenko, V.O. (2006), Mufty pryvodiv. Konstrukcii' ta pryklady rozrahunkiv, Vyd–vo Nac. un–tu «L'vivs'ka politehnika», L'viv, 196 p.

Nagornjak, S.G. and Luciv, I.V. (1992), Predohranitel'nye mehanizmy metaloobrabatyvajushhego oborudovanija, spravochnik, Tehnika, Kiev, 72 p.

Poljakov, V.S., Barabash, I.D. and Rehovskij, O.A. (1974), Spravochnik po muftam, Mashinostroenie, Moskva, 352 p.

Rogatyns'kyj, R.M. and Gevko, I.B. (2012), «Model' konstrujuvannja i vyboru gvyntovyh konvejeriv z rozshyrenymy tehnologichnymy mozhlyvostjamy», Visnyk TNTU, No. 3 (67), Ternopil', pp. 197–210.

Tepinkichiev, V.K. (1964), Predohranitel'nye ustrojstva ot peregrevki stankov, Mashinostroenie, Moskva, 157 p.

Lutsiv, I.V., Hevko, Iv.B., Lyashuk, O.L. and Dubynyak, T.S. (2017), «Investigation of dynamical impact loads in screw conveyer drives with safety clutches. INMATEH – Agricultural Engineering», Polytechnic University of Bucharest, Vol. 51, No. 1, pр. 69–76.

Loveykin, V. and Javors’ka, A. (2012), «Screw feeder: optimization of motion modes considering that the moments of resistance forces change under linear law», MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, Vol. 14, No. 3, pp. 40–46.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1.  Взаємозв’язок конструктивних характеристик гвинтових і захисних механізмів від характеру навантаження / І.Гевко, Ю.Паливода, Т.Дубиняк та ін. // Вісник НУВГП. – 2016. – № 3 (75). – С. 256–265.
  2. Малащенко В.О. Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунків / В.О. Малащенко. – Львів : вид–во Нац. ун–ту «Львівська політехніка», 2006. – 196 с.
  3. Нагорняк С.Г. Предохранительные механизмы металообрабатывающего оборудования : справочник / С.Г. Нагорняк, И.В. Луцив. – Киев : Техника, 1992. – 72 с.
  4. Поляков В.С. Справочник по муфтам / В.С. Поляков, И.Д. Барабаш, О.А. Реховский. – Машиностроение, 1974. – 352 с.
  5. Рогатинський Р.М. Модель конструювання і вибору гвинтових конвеєрів з розширеними технологічними можливостями / Р.М. Рогатинський, І.Б. Гевко // Вісник ТНТУ. – Тернопіль, 2012. – № 3 (67). – С. 197–210.
  6. Тепинкичиев В.К. Предохранительные устройства от перегревки станков / В.К. Тепинкичиев. – М. : Машиностроение, 1964. – 157 с.
  7. Investigation of dynamical impact loads in screw conveyer drives with safety clutches. INMATEH – Agricultural Engineering / I.V. Lutsiv, Iv.B. Hevko, O.L. Lyashuk, T.S. Dubynyak // Polytechnic University of Bucharest. – 2017. – Vol. 51, № 1, Pр. 69–76.
  8. Loveykin V. Screw feeder: optimization of motion modes considering that the moments of resistance forces change under linear law / V.Loveykin, A.Javors’ka // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2012. – Vol. 14, No. 3. – Рp. 40–46.
Copyright (c) 2017 Тарас Степанович Дубиняк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.