DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-2(80)-49-55

Дослідження силових параметрів формоутворення гвинтових елементів різного профілю

Андрі Євгенович Дячун, Тетяна Дем’янівна Навроцька, Роман Михайлович Котик, Марія Іванівна Клендій

Анотація


При формуванні гвинтових профільних елементів, радіуси гнуття заготовок є змінними протягом одного оберту оправки складного профілю. Виведено рівняння радіуса кривизни профілю оправки і аналітичні залежності для визначення крутних моментів і значення напружень в різних зонах, а також залежності радіусів кривизни і зусилля навивання в залежності від конструктивних і технологічних параметрів робочих органів і сільськогосподарських машин. Розроблена методика визначення впливу радіуса кривизни оправки, а вплив конструктивних і технологічних параметрів на величину крутного моменту. Виведені аналітичні залежності впливу радіуса кривизни складного профілю оправки на величину крутного моменту і кута повороту оправки. Розроблена конструкція пристрою для навивання гвинтових заготовок різнопрофільних, яка захищена патентом України на корисну модель.

Ключові слова


профіль; навивання; гвинтова спіраль

Повний текст:

PDF

Посилання


Gevko, B.M., Pylypec', M.I., Vasyl'kiv, V.V. and Radyk, D.L. (2009), Tehnologichni osnovy formoutvorennja riznoprofil'nyh gvyntovyh zagotovok detalej mashyn, TDTU imeni Ivana Puljuja, Ternopil', 457 p.

Averkiev, Ju.A. (1981), «Harakter formoizmenenija i silovye uslovija pri gibke polosy na rebro», Vestnik mashinostroenija, No. 1, pp. 64–66.

German, H. (1975), Shnekovye mashiny v tehnologi FGR, Leningrad, 180 p.

Grigor'ev, A.M. (1972), Vintovye konvejery, Mashinostroenie, Moskva, 184 p.

Gruzdev, I.Je., Mirzoev, V.G. and Jankov, V.I. (1987), Teorija shnekovyh ustrojstv, Leningrad, 1987.

Rogatyns'kyj, R.M. and Gevko, I.B. (2012), «Model' konstrujuvannja gvyntovyh konvejeriv z rozshyrenymy tehnologichnymy mozhlyvostjamy», TNTU, No. 3, pp. 197–210.

Gevko, I., Kuchvara, I., Djachun, A. and Gupka, A. (2015), «Issledovanie silovyh parametrov formoobrazovanija profil'nyh vintovyh jelementov», MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, Vol. 17, No. 7, Lublin, Rzeszow, pp. 111–116.

Pylypec', M.I. (2002), Naukovo-tehnichni osnovy vyrobnyctva navyvnyh zagotovok detalej mashyn, Abstract of the dissertation, L'viv, 35 p.

Bronshtejn, I.N. and Semendjaev, K.A. (1981), Spravochnik po matematike dlja inzhenerov i uchashhihsja vuzov, Nauka, Moskva, 720 p.

Djachun, A.Je., Navroc'ka, T.D. and others (2017), Universal'nyj prystrij dlja vygotovlennja gvyntovyh zagotovok riznogo profilju [Universal device for making screw billets of various profiles], State Register of Patents of Ukraine, Kyi'v, UA, Pat. 118403.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Гевко Б.М. Технологічні основи формоутворення різнопрофільних гвинтових заготовок деталей машин / Б.М. Гевко, М.І. Пилипець, В.В. Васильків, Д.Л. Радик. – Тернопіль : ТДТУ імені Івана Пулюя, 2009. – 457 с.
  2.  Аверкиев Ю.А. Характер формоизменения и силовые условия при гибке полосы на ребро / Ю.А. Аверкиев // Вестник машиностроения. – 1981. – № 1. – С. 64–66.
  3.  Герман Х. Шнековые машины в технологи ФГР / Х.Герман. – Л., 1975. – 180 с.
  4. Григорьев А.М. Винтовые конвейеры / А.М. Григорьев. – М. : Машиностроение, 1972. – 184 с.
  5. Груздев И.Э. Теория шнековых устройств / И.Э. Груздев, В.Г. Мирзоев, В.И. Янков. – Л., 1987.
  6.  Рогатинський Р.М. Модель конструювання гвинтових конвеєрів з розширеними технологічними можливостями / Р.М. Рогатинський, І.Б. Гевко // ТНТУ. – 2012. – № 3. – С. 197–210.
  7. Исследование силовых параметров формообразования профильных винтовых элементов / И.Гевко, И.Кучвара, А.Дячун, А.Гупка // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – Lublin : Rzeszow, 2015. – Vol. 17, No. 7. – Рр. 111–116.
  8. Пилипець М.І. Науково-технічні основи виробництва навивних заготовок деталей машин : автореф. … докт. дисерт. / М.І. Пилипець. – Львів, 2002. – 35 с.
  9.  Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М. : Наука, 1981. – 720 с. 
  10. Пат. 118403 Українa. Універсальний пристрій для виготовлення гвинтових заготовок різного профілю / А.Є. Дячун, Т.Д. Навроцька та інші. – 2017.
Copyright (c) 2017 Андрі Євгенович Євгенович Дячун, Тетяна Дем’янівна Навроцька, Роман Михайлович Котик, Марія Іванівна Клендій

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.