DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-2(80)-67-72

Технологія інженерного консалтингу у виробництві мобільних інтелектуальних технічних машин

Sergiy Vadimovich Kovalevskyy, Olena Sergiivna Kovalevska

Анотація


У роботі розглянуто особливості компонування верстатів з паралельною структурою. Розроблено імітаційну динамічну модель, що дозволяє проводити моделювання заданого закону руху платформи паралельного механізму та отримувати такі оцінювані характеристики, як-от: швидкість, прискорення платформи, зміна обертаючих моментів на вхідних кривошипах, реакційні силові взаємодії кінематичних вузлів механізму. Вона дозволяє виконати рішення прямої й зворотної задач динаміки із інтерактивною візуалізацією просторових станів усіх рухомих ланок при реалізації прецизійних програмованих рухів багато координаційної системи переміщень. Виконано класифікацію та аналіз перспектив застосування автоматизованого технологічного обладнання на основі промислових платформ з механізмами паралельної структури. Встановлено, що застосування верстатів-роботів на основі цих механізмів дозволяє значно збільшити продуктивність й точність обробки геометрично складних виробів машинобудування.

Ключові слова


верстат з паралельною кінематикою; нейронні мережі; акустичні хвилі; білий шум; верстат-робот

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Gutyrja, S.S. and Jaglinskij, V.P. (2010), «Mehanizmy parallel'noj struktury v sovremennom mashinostroitel'nom proizvodstve», Tehnologіchnі kompleksi, nauk. zhurnal, No. 2, pp. 25–35.

«V100» (2011), INDEX, sajt, available at: URL: http://www.index-werke.de/de/englisch/546_ENG_HTML.htm

Kuznjecov, Ju.M., Dmytrijev, D.O. and Dinevych, G.Ju. (2009), Komponovky verstativ z mehanizmamy paralel'noi' struktury, PP Vyshemyrs'kyj V.S., Herson, 456 p.

Jaglins'kyj, V.P. (2010), «Kinematyka i parametrychna nadijnist' robotiv paralel'noi' struktury», Metody rozv’jazuvannja prykladnyh zadach mehaniky deformovanogo tverdogo tila, zb. nauk. pr., Nauka i osvita, Dnipropetrovs'k, Vol. 11, pp. 324–331.

Gutыrja, S.S., Jaglynskyj, V.P., Oborskyj, G.A. and Hlycov, D.N. (2009), «Nadezhnost' promыshlennыh robotov v эkstremal'nыh uslovyjah nagruzhenyja», Problemy obchysljuval'noi' mehaniky i micnosti konstrukcij, zb. nauk. pr., Vol. 13, IMA-pres, Dnipropetrovs'k, pp. 50–56.

Karpovych, S.E., Mezhynskyj, Ju.S. and Zharskyj, V.V. (2004), «Precyzyonnыe systemы peremeshhenyj», Dokladы BGUYR, No. 3 (7), pp. 50–61.

Lytvynov, E.A. (2009), «Modelyrovanye dynamyky parallel'nogo mehanyzma s shest'ju stepenjamy svobodы v srede MATLAB / Simulink», Teoretycheskaja y prykladnaja mehanyka, No. 24, pp. 267–272.

Petrenko, Y.I. (2013), «Research of algorithms and development of modeling and simulation technique of automatic control systems in 20-sim», Materialy XVII naukovo-tehnichnoi' konferencii' studentiv, magistrantiv, aspirantiv i vykladachiv, ZDIA, Zaporizhzhja, pp. 48–49.

Kolesov, Ju.V. and Senichenkov, Ju.B. (2006), Modelirovanie sistem. Dinamicheskie i gibridnye sistemy, BHV–Peterburg, SPb., 226 p.

Gaponenko, E.V. and Rybak, L.A. (2014), «Modelirovanie dinamiki paralel'nogo robota i ocenka tochnosti pozicionirovanija», Vibracionnye tehnologii, mehatronika i upravljaemye mashiny, sb-k nauch. statej XI nauchnotehnicheskoj konferencii «Vibracija – 2014», Kursk, Part 2, pp. 288–293.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Гутыря С.С. Механизмы параллельной структуры в современном машиностроительном производстве / С.С. Гутыря, В.П. Яглинский // Технологічні комплекси : наук. журнал. – 2010. – № 2. – С. 25–35.
  2. V100 // INDEX : сайт. – 2011 [Электронный ресурс]. – URL : http://www.indexwerke.de/de/englisch/546_ENG_HTML.htm.
  3. Кузнєцов Ю.М. Компоновки верстатів з механізмами паралельної структури / Ю.М. Кузнєцов, Д.О. Дмитрієв, Г.Ю. Діневич. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2009. – 456 с.
  4. Яглінський В.П. Кінематика і параметрична надійність роботів паралельної структури / В.П. Яглінський // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформованого твердого тіла : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2010. – Вип. 11. – С. 324–331.
  5. Надежность промышленных роботов в экстремальных условиях нагружения / С.С. Гутыря, В.П. Яглинский, Г.А. Оборский, Д.Н. Хлицов // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2009. – Вип. 13. – С. 50–56.
  6. Карпович С.Е. Прецизионные системы перемещений / С.Е. Карпович, Ю.С. Межинский, В.В. Жарский // Доклады БГУИР. – 2004. – № 3 (7). – С. 50–61.
  7. Литвинов Е.А. Моделирование динамики параллельного механизма с шестью степенями свободы в среде MATLAB / Simulink / Е.А. Литвинов // Теоретическая и прикладная механика. – 2009. – № 24. – С. 267–272.
  8. Petrenko Y.I. Research of algorithms and development of modeling and simulation technique of automatic control systems in 20-sim / Y.I. Petrenko // Матеріали XVII науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів. – Запоріжжя : ЗДІА, 2013. – С. 48–49.
  9. Колесов Ю.В. Моделирование систем. Динамические и гибридные системы : учеб. пособие / Ю.Б. Колесов, Ю.Б. Сениченков. – СПб. : БХВ–Петербург, 2006. – 226 с.
  10. Гапоненко Е.В. Моделирование динамики паралельного робота и оценка точности позиционирования / Е.В. Гапоненко, Л.А. Рыбак // Вибрационные технологии, мехатроника и управляемые машины : сб-к науч. статей XI научно-технической конференции «Вибрация – 2014». – Курск, 2014. – Ч. 2. – С. 288–293
Copyright (c) 2017 Sergiy Vadimovich Kovalevskyy, Olena Sergiivna Kovalevska

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.