DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-2(80)-99-104

Оцінка впливу параметрів обробки на похибку форми при точінні деталей, затиснутих у токарному патроні з адаптивними кулачками

Ігор Володимирович Луців, Віталій Нестерович Волошин, Роман Олегович Бица, Олександр Олександрович Стахурський

Анотація


Розглядається проблема встановлення залежності відхилення геометричної форми деталі в поперечному перерізі від діаметра затиску, швидкості різання, подачі і глибини різання при напівчистової обробці. Проведено аналіз однофакторних залежностей відхилення від круглості від значень режимів обробки. За допомогою спеціального пакета прикладних програм проаналізовані результати експерименту, який проводився в лабораторних умовах. Представлені дисперсійний аналіз з включенням опції для оцінки головних лінійних і квадратичних ефектів, а також отримана модель апроксимації результатів експерименту. Вона являє собою емпіричну залежність для оцінки впливу режимів обробки і діаметру затиску на формування похибки форми (динамічної похибки). Встановлено, що для отримання необхідної точності форми при обробці на верстаті, оснащеному токарних патроном з адаптивними затискними елементами, доцільно керувати найбільш статистично значимими факторами, якими є глибина різання і подача.

Ключові слова


точіння; похибка форми; токарний патрон; адаптивний затискний елемент; параметри обробки; план експерименту; поверхня відгуку

Повний текст:

PDF

Посилання


Adler, Yu.P. (1976), Planirovanie eksperimenta pri poiske optimal'nykh rusloviy, Nauka, Moskva, 280 p.

Voloshyn, V.N. (2003), «Eksperymental'ni harakterystyky shvydkoperenalagodzhuvanyh zatysknyh patroniv z pozycijnymy bagatoprofil'nymy zatysknymy elementamy», Zbіrnik naukovikh prats' Kіrovograds'kogo derzhavnogo tekhnіchnogo unіversitetu, Serija Tekhnіka v sіl's'kogospodars'komu virobnitstvі, galuzeve mashinobuduvannya, avtomatizatsіya, No. 13, pp. 143–149.

Kuznetsov, Yu.N., Voloshyn, V.N., Nedelcheva, P.M. and El'-Dakhabi, F.V. (2010), Zazhimnye mekhanizmy dlya vysokoproizvoditel'noy i vysokotochnoy obrabotki rezaniem, Vasil Aprilov, Gabrovo, 724 p.

Kuznecov, Ju.N., Drachev, O.I., Luciv, I.V. and others (2014), Zazhimnye mehanizmy i tehnologicheskaja osnastka dlja vysokojeffektivnoj tokarnoj obrabotki, monografija, in Kuznecov, Ju.N. (ed.), TNT, Staryj Oskol, 480 p.

Kuznetsov, Yu.N., Kushik, V.G. and Yurchishin, O.Ya. (2011), Shirokodiapazonnye i mnogofunktsional'nye zazhimnye mekhanizmy: teoriya i praktika, ZMOK, Kiev, 424 p.

Lutsіv, І.V., Voloshyn, V.N. and Bytsa, R.O. (2013), «Adaptyvnі elementy mekhanіzmіv zatysku avtomatyzovanogo obladnannya dlya tokarnogo obroblennya», Vіsnyk Natsіonal'nogo unіversytetu L'vіvs'ka polіtekhnіka, Serija Optymіzatsіya vyrobnychykh protsesіv і tekhnіchniy kontrol' v mashynobuduvannі ta pryladobuduvannі, No. 772, pp. 62–66.

Pavlov, A.G. (1989), Upravlenie dinamicheskoy tochnost'yu pri obrabotke na stankakh, Izd-vo Krasnoyarskogo un-ta, Krasnoyarsk, 176 p.

Lutsiv, I.V., Voloshyn, V.N. and Bytsa, R.O., Ternopilskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet (2015), MPK B23B31/10. Adaptyvnyi zatysknyi kulachok [Adaptive tilt cam], State Register of Patents of Ukraine, Kiev, UA, Pat. 105514.

Sereda, V.G., Palamarchuk, V.A. and Pyts, Ya.E. (2010), Modelirovanie tekhnologicheskikh protsessov statisticheskimi metodami, DGMA, Kramatorsk, 84 p.

Kuznetsov, Yu.M., Lutsіv, І.V., Shevchenko, O.V. and Voloshyn, V.N. (2011), Tekhnologіchne osnashchennya dlya vysokoefektyvnoi obrobki detaley na tokarnykh verstatakh, Terno-graf, Ternopіl', 692 p.

Khalafyan, A.A. (2013), Promyshlennaya statistika: kontrol' kachestva, analiz protsessov, planirovanie eksperimentov v pakete STATISTICA, Librokom, Moskva, 84 p.

Bahrke, U. (1998), Flexible Spannbacken für die Drehbearbeitung, dissertation, TU Berlin, 168 p.

Lutsiv, I., Voloshyn, V. and Bytsa, R. (2015), «Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surface», International journal, Serija Machines, Technologies, Materials, Issue 12, pp. 64–67.

Lutsiv, I., Voloshyn, V. and Bytsa, R. (2016), «Experimental research of deformation zone of adaptive clamping elements for lathe jaws chucks», Scientific journal of the Ternopil national technical university, No. 2 (82), pp. 55–61.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных русловий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. – М. : Наука, 1976. – 280 с.
 2. Волошин В.Н. Експериментальні характеристики швидкопереналагоджуваних затискних патронів з позиційними багатопрофільними затискними елементами / В.Н. Волошин // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація : зб. наук. праць Кіровоградського державного технічного університету. – 2003. – № 13. – С. 143–149.
 3. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием : монография / Ю.Н. Кузнецов, В.Н. Волошин, П.М. Неделчева, Ф.В. Эль-Дахаби. – Габрово : Универ. изд-во «Васил Априлов», 2010. – 724 с.
 4. Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки : монография / Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, И.В. Луцив и др. ; под. ред. Ю.Н. Кузнецова. – Старый Оскол : ТНТ, 2014. – 480 с.
 5. Кузнецов Ю.М. Широкодиапазонные и многофункциональные зажимные механизмы: теория и практика : монографія / Ю.Н. Кузнецов, В.Г. Кушик, О.Я. Юрчишин. – К. : ООО «ЗМОК» : ООО «ГНОЗИС», 2011. – 424 с.
 6. Луців І.В. Адаптивні елементи механізмів затиску автоматизованого обладнання для токарного оброблення / І.В. Луців, В.Н. Волошин, Р.О. Бица // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль в машинобудуванні та приладобудуванні. – 2013. – Вип. 772. – С. 62–66.
 7. Павлов А.Г. Управление динамической точностью при обработке на станках / А.Г. Павлов. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1989. – 176 с.
 8. Пат. 105514 Україна, МПК7 В 23 В 31/10. Адаптивний затискний кулачок / І.В. Луців, В.Н. Волошин, Р.О. Бица ; патентовласник Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя. – № 201508587 ; заявл. 04.09.2015 ; опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6.
 9. Середа В.Г. Моделирование технологических процессов статистическими методами / В.Г. Середа, В.А. Паламарчук, Я.Е. Пыц. – Краматорск : ДГМА, 2010. – 84 с.
 10. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах : монографія / Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин. – К. ; Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 692 с.
 11. Халафян А.А. Промышленная статистика: контроль качества, анализ процессов, планирование экспериментов в пакете STATISTICA / А.А. Халафян. – М. : Либроком, 2013. – 84 с.
 12. Bahrke U. Flexible Spannbacken für die Drehbearbeitung : dissertation / U.Bahrke ; Technische Universität Berlin. – Berlin, 1998.
 13. Lutsiv I. Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surface / I.Lutsiv, V.Voloshyn, R.Bytsa // International journal. Series : Machines, Technologies, Materials. – 2015. – Issue 12. – pp. 64–67.
 14. Lutsiv I. Experimental research of deformation zone of adaptive clamping elements for lathe jaws chucks / I.Lutsiv, V.Voloshyn, R.Bytsa // Scientific journal of the Ternopil national technical university. – 2016. – № 2 (82). – pp. 55–61. 
Copyright (c) 2017 Ігор Володимирович Луців, Віталій Нестерович Волошин, Роман Олегович Бица, Олександр Олександрович Стахурський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.