DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-2(80)-142-146

Підвищення технологічності виготовлення складнопрофільних деталей

Олександр Євгенович Семеновський

Анотація


Проведено аналіз існуючих проблем, що виникають в процесі виготовлення таких складнопрофільних деталей, як шестерні. Визначені можливі шляхи спрощення технологічних процесів з метою покращення економічних показників виробництва, а також зменшення браку. Проведені дослідження впливу хімічного складу сталі, її структурних параметрів на технологічні характеристики. Обґрунтовано вибір композицій хімічного складу сталі з оптимальним співвідношенням фізико-механічних і технологічних характеристик. Встановлені причини короблення деталей в процесі термічної обробки. Розроблені критерії оцінки цієї величини. При цьому вирішено завдання не тільки якісної, а й кількісної оцінки такої технологічної властивості, як схильність сталей до короблення в процесі хіміко-термічної обробки, з метою введення єдиної характеристики яка визначає схильність сталі до деформації в процесі гартування. Зменшення схильності сталі до короблення дало можливість підвищити економічні показники виробництва за рахунок зменшення кількості фінішних операцій.

Ключові слова


шестерні; сталь; легування; цементація; технологічність; короблення; внутрішні напруження

Повний текст:

PDF

Посилання


Bol'shakov, V.I. (2000), «Puti povyshenija kachestva stali i prokata», Metaloznavstvo і obrobka metalіv, No. 2, рр. 11–22.

Voronenko, B.I. (1996), «Sovremennye vysokoprochnye stali dlja tjazhelonagruzhennyh zubchatyh peredach», Metallovedenie i termicheskaja obrabotka metallov, No. 8, рр. 11–18.

Gorynin, V.I., Kondrat'ev, S.Ju. and Olenin, M.I. (2013), «Povyshenie soprotivljaemosti hrupkomu razrusheniju perlitnyh i martensitnyh stalej pri termicheskom vozdejstvii na morfologiju karbidnoj fazy», Metallovedenie i termicheskaja obrabotka metallov, No. 10.

Zinchenko, V.M. (2002), «Stali dlja cementuemyh i nitrocementuemyh detalej», Tehnologija metallov, No. 7, рр. 15–21.

Komarov, O.S., Volosatikov, V.I. and Provorova, I.B. (2013), «Kompleksnoe modificirovanie stali», Metallovedenie i termicheskaja obrabotka metallov, No. 3, рр. 21–29.

Krylova, S.E., Trjakina, N.Ju., Prijmak, E.Ju., Sokolov, S.O. and Gryzunov, V.I. (2013), «Racionalizacija parametrov termicheskoj obrabotki stali 70Х3Г2ВТБ na osnove issledovanij fazovogo sostava», Metallovedenie i termicheskaja obrabotka metallov, No. 1, рр. 12–19.

Romaniv, O.N., Jarema, S.Ja., Nikiforchin, G.N. and others (1990), Ustalost' i ciklicheskaja treshhinostojkost' konstrukcionnyh materialov, Naukova dumka, Kiev, pp. 121–226.

Feket, Dj.R. (2004), «Primenenie perspektivnyh vysokoprochnyh stalej v avtomobilestroenii», Doklady Mezhdunarodnogo seminara «Sovremennye dostizhenija v metallurgii i tehnologii proizvodstva stalej dlja avtomobil'noj promyshlennosti», Metallurgizdat, ot 17–18 fevralja, Moscow, рр. 21–30.

Xuc, Chun-fang, Wang, Xin-hua and Xin, Yi-de (2003), «Mehanizm uprochnenija i povyshenija vjazkosti stali, mikrolegirovannoj Nb», Jinshu rechuli, Seryja Heat Treat. Metals, Is. 28, No. 5, pp. 15–17.

Brosso, P. and Pagliucci, C. (1990), «El acero enel futuro de los materiales», Siderurgia, Vol. 15, No. 50, pp. 5–20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Большаков В.И. Пути повышения качества стали и проката / В.И. Большаков // Металознавство і обробка металів. – 2000. – № 2. – С. 11–22.
  2. Вороненко Б.И. Современные высокопрочные стали для тяжелонагруженных зубчатых передач / Б.И. Вороненко // Металловедение и термическая обработка металлов. – 1996. – № 8. – С. 11–18.
  3. Горынин В.И. Повышение сопротивляемости хрупкому разрушению перлитных и мартенситных сталей при термическом воздействии на морфологию карбидной фазы / В.И. Горынин, С.Ю. Кондратьев, М.И. Оленин // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2013. – № 10.
  4. Зинченко В.М. Стали для цементуемых и нитроцементуемых деталей / В.М. Зинченко // Технология металлов. – 2002. – № 7. – С. 15–21.
  5. Комаров О.С. Комплексное модифицирование стали / О.С. Комаров, В.И. Волосатиков, И.Б. Проворова // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2013. – № 3. – С. 21–29.
  6. Рационализация параметров термической обработки стали 70Х3Г2ВТБ на основе исследований фазового состава / С.Е. Крылова, Н.Ю. Трякина, Е.Ю. Приймак, С.О. Соколов, В.И. Грызунов // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2013. – № 1. – С. 12–19.
  7. Усталость и циклическая трещиностойкость конструкционных материалов / О.Н. Романив, С.Я. Ярема, Г.Н. Никифорчин и другие. – К. : Наукова думка, 1990. – С. 121–226.
  8. Фекет Дж.Р. Применение перспективных высокопрочных сталей в автомобилестроении : доклады Международного семинара «Современные достижения в металлургии и технологии производства сталей для автомобильной промышленности», Москва, 17–18 февр., 2004. – М. : Металлургиздат, 2004. – С. 21–30.
  9. Xuc Chun-fang Механизм упрочнения и повышения вязкости стали, микролегированной Nb / Xuc Chun-fang, Wang Xin-hua, Xin Yi-de // Jinshu rechuli. Seryja : Heat Treat. Metals. – 2003. – Is. 28. – No. 5. – Pp. 15–17.
  10. Brosso P. El acero enel futuro de los materiales / P.Brosso, C.Pagliucci // Siderurgia. – 1990. – Vol. 15, No. 50. – Pp. 5–20.
Copyright (c) 2020 Олександр Євгенович Семеновський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.