DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2017-2(80)-151-154

Багатофакторне статистичне моделювання при дослідженні процесів у технічній обробці металів

Ігор Павлович Сімінченко, Олександр Васильович Малигін

Анотація


Встановлено залежності зносостійкості ріжучого інструменту від режимів механічної обробки в МОТЗ. Використане багатофакторне математичне моделювання для дослідження складного процесу механічної обробки металу з урахуванням впливу МОТЗ.  Для безвідмовної роботи всіх деталей і вузлів на протязі заданого ресурсу треба постійно підвищувати якість продукції машинобудівних підприємств шляхом удосконалення технології механічної обробки деталей машин. При цьому слід враховувати, що розвиток сучасного машинобудування супроводжується освоєнням нових конструкційних, жароміцних і зносостійких сталей і сплавів з високими міцнисними властивостями. В доступній формі висвітлюється теорія перевірки багатофакторних статистичних моделей по основним критеріям якості та приводять приклади її застосування при дослідженні впливу мастильноохолодних технологічних середовищ (МОТЗ) на процес механічної обробки металів. Представлені результати дослідження закономірностей зміни стійкості металорізального інструмента, енергосилових параметрів при різних режимах і видах механічної обробки в різних МОТЗ. Технологічну ефективність МОТЗ оцінювали на операціях точіння, свердлування й торцевого фрезерування. В експериментах поставлена задача виявити можливий вплив легуючих елементів сталей та їх твердості на ефективність прояву дії полімерної МОТЗ. У всіх випадках вплив створених в зоні різання хімічно активних елементів і, в першу чергу, водню на технологічні процеси, пов'язані із прискоренням високих пластичних деформацій і руйнування матеріалу. У цьому, очевидно, одна з головних причин високої ефективності полімервмісних МОТЗ. Розроблена математична модель експериментальних результатів зносостійкості ріжучого інструменту від параметрів механічної обробки та МОТЗ. Таким чином, проведений аналіз властивостей отриманих математичних моделей необхідно рахувати добрими і моделі можна використовувати для вивчення причинно-наслідкових і структурних зв’язків між факторами і критеріями якості технологічного процесу.

Ключові слова


статистика; обробка металів; перевірка багатофакторних статистичних моделей; оцінка семантичності

Повний текст:

PDF

Посилання


Yakimov, A.V., Slobodyanik, P.T. and Usov, A.V. (1991), Teplofizika mekhanicheskoi obrabotki, Lybid', K., 240 p.

Radchenko, S.G. (2005), Ustoichivye metody otsenivaniya statisticheskikh modelei, monografiya, PP Saneparel', K., 504 p.

Radchenko, S.G. (1998), Matematicheskie modelirovaniya tekhnologicheskikh protsessov v mashinostroenii, Ukrspetsmontazhproekt, K., 274 p.

Lapach, S.M., Radchenko, S.G. and Galaida, R.V. (2007), Matematichne modelyuvannya ta optimіzatsіya tekhnologіchnikh sistem, metodichnі vkazіvki, NTUU «KPІ», K., 116 p.

Soshko, A.I. (1980), Fiziko – khimicheskaya mekhanika obrabotki tverdykh tel v polimersoderzhashchikh SOTS. Svoistva konstruktsionnykh materialov pri vozdeistvii rabochikh sfer, Nauk. Dumka, Kiev, 332 p.

Reznikov, A.N. (1969), Teplofizika rezaniya, Mashinostroenie, M., 288 p.

Granovskii, G.N. (1955), Trenie i iznos pri rezanii metallov, Maligiz, M., P. 14.

Soshko, A.I. (1986), Polimerosoderzhashchie SOTS, Kamenyar, K., 55 p.

In Gavrilova, A.N. (ed.) (1973), Tochnost' proizvodstva v mashinostroenii i priborostroenii, Mashinostroenie, 567 p.

Vinarskii, M.S. and Lur'e, M.V. (1975), Planirovanie eksperimenta v tekhnologicheskikh issledovaniyakh, Tekhnika, K., 168 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Якимов А.В. Теплофизика механической обработки / А.В. Якимов, П.Т. Слободяник, А.В. Усов. – К. : Лыбидь, 1991. – 240 с. 
  2. Радченко С.Г. Устойчивые методы оценивания статистических моделей : монография / С.Г. Радченко. – К. : Санепарель, 2005. – 504 с.
  3. Радченко С.Г. Математические моделирования технологических процессов в машиностроении / С.Г. Радченко. – К : Укрспецмонтажпроект, 1998. – 274 с.
  4. Лапач С.М. Математичне моделювання та оптимізація технологічних систем : методичні вказівки для студентів / Укл. С.М. Лапач, С.Г. Радченко, Р.В. Галайда. – К. : НТУУ КПІ, 2007. – 116 с.
  5. Сошко А.И. Физико – химическая механика обработки твердых тел в полимерсодержащих СОТС. Свойства конструкционных материалов при воздействии рабочих сфер / А.И. Сошко. – Киев : Наук. Думка, 1980. – 332 с.
  6. Резников А.Н. Теплофизика резания / А.Н. Резников. – М : Машиностроение, 1969. – 288 с.
  7. Грановский Г.Н. Трение и износ при резании металлов / Г.Н. Грановский. – М : Малигиз, 1955. – С. 14.
  8. Сошко А.И. Полимеросодержащие СОТС / А.И. Сошко. – К. : Каменяр, 1986. – 55 с.
  9. Точность производства в машиностроении и приборостроении / под ред. А.Н. Гаврилова. – М. : Машиностроение, 1973. – 567 с.
  10. Винарский М.С. Планирование эксперимента в технологических исследованиях / М.С. Винарский, М.В. Лурье. – К. : Техника, 1975. – 168 с.
Copyright (c) 2017 Ігор Павлович Сімінченко, Олександр Васильович Малигін

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.