DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-3-11

Підвищення ресурсу експлуатації автомобіля шляхом керування якістю паливно-повітряних сумішей

Руслана Віталіївна Колодницька, Павло Петрович Москвін, Віра Михайлівна Очич, Руслан Миколайович Головня

Анотація


Аналізуються умови формування паливно-повітряної суміші у взаємозв’язку із експлуатаційними характеристиками двигуна внутрішнього згоряння при його роботі на паливах різного хімічного складу (з біопаливом включно). Стан паливно-повітряної суміші моделюється в межах моделі максимуму ентропії. Інтегро-алгебраїчні рівняння при максимізації ентропії краплинної системи в межах зазначених представлень розв’язувалися чисельними методами. В якості вхідної інформації при моделюванні процесу розпилення палива слугували термодинамічні властивості палив різного складу й умови його розпилення. Вихідною розрахунковою інформацією були дані про функції розподілу для діаметрів і швидкостей руху крапель палива.
Отримано кількісні дані про стан паливної краплинної системи при різних величинах втрат енергії й імпульсу крапель, що рухаються при формуванні паливно-повітряної суміші. Досліджується стан краплинно-повітряної системи, залежно від величини відносної частки втрат імпульсу й енергії. Розрахункові дані зіставляються з експериментальними результатами деяких авторів щодо стану краплинно-повітряної суміші, сформованої в різних умовах функціонування розпилюючих систем. Досягнута задовільна відповідність розрахункових і експериментальних результатів дозволяє стверджувати про застосовування моделі максимуму ентропії для аналізу процесу формування краплинно-повітряної суміші на основі палив різного хімічного складу.

Ключові слова


паливо різного хімічного складу; біопаливо; крапельно-повітряна суміш; термодинаміка дисперсних систем

Повний текст:

PDF

Посилання


Chin, L.P., Switzer, G., Tankin, R.S., Jackson, T. and Stutrud, J. (1995), «BI-Modal Size Distributions Predicted by Maximum Entropy are Compared with Experiments in Sprays», Combustion Science and Technology, Vol. 109:1–6, pp. 35–52.

Dumouchel, C. (2009), «The Maximum Entropy Formalism and the prediction of Liquid Spray Drop-Size Distribution», Entropy, Vol. 11, pp. 713–747.

Movahednejad, E., Ommi, F. and Hosseinalipour, S.M. (2010), «Prediction of Droplet Size and Velocity Distribution in Droplet Formation Region of Liquid Spray», Entropy, Vol. 12, pp. 1484–1498.

Kolodnytska, R.V., Moskvin, P.P. and Skurativskyi, S.I. (2017), «Siroid Ye.S. Influence of the thermodynamic properties of a sprayed liquid on the droplet-air mixture parameters in the framework of the maximum entropy model», Ukr. J. Phys., Vol. 62, No. 3, pp. 230–239.

Kolodnytska, R., Skurativskyi, S. and Moskvin, P. (2017), «Maximum entropy method for biodiesel spray droplet distribution», ILASS–Europe 2017: 28-th Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, from 6–8 Sept., Valencia, Spain.

Kolodnyc'ka, R.V., Moskvin, P.P., Dobrjakov, V.L. and Ochych, V.M. (2017), «Zastosuvannja metodu maksymumu entropii' dlja analizu stanu krapel' v biopalyvo-povitrjanyh sumishah», Visnyk ZhDTU, Serija Tehnichni nauky, No. 1 (79), pp. 134–144.

Ivashhenko, A.V. and Gorjachkin, V.N. (2011), «Dispersnyj sostav kapel' biodizel'nogo topliva na vyhode iz forsunki», Dvigateli vnutrennego sgoranija, Vol. 2, P. 41.

Crua, С., Heikal, M.R. and Gold, M.R. (2015), «Microscopic imaging of the initial stage of diesel spray formation», Fuel, Vol. 157, рp. 140–150.

Crua, C., de Sercey, G. and Heikal, M.R. (2012), «Dropsizing of Near-Nozzle Diesel and RME Sprays by Microscopic Imaging», ICLASS 2012: 12-th Triennial International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, from 26 Sept., Heidelberg, Germany.

Sellens, R.W.and Brzustowski, T.A. (1986), «A simplified prediction of droplet velocity distributions in a spray», Combust. Flame, Vol. 65, pp. 273.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. BI-Modal Size Distributions Predicted by Maximum Entropy are Compared with Experiments in Sprays / L.P. Chin, G.Switzer, R.S. Tankin, T.Jackson, J.Stutrud // Combustion Science and Technology. – 1995. – Vol. 109:1–6. – Pp.35–52.
  2. Dumouchel C. The Maximum Entropy Formalism and the prediction of Liquid Spray Drop-Size Distribution / C.Dumouchel // Entropy. – 2009. – Vol. 11. – Pp. 713–747.
  3. Movahednejad E. Prediction of Droplet Size and Velocity Distribution in Droplet Formation Region of Liquid Spray / E.Movahednejad, F.Ommi, S.M. Hosseinalipour // Entropy. – 2010. – Vol. 12, Pp. 1484–1498.
  4. Kolodnytska R.V. Siroid Ye.S. Influence of the thermodynamic properties of a sprayed liquid on the droplet-air mixture parameters in the framework of the maximum entropy model / R.V. Kolodnytska, P.P. Moskvin, S.I. Skurativskyi // Ukr. J. Phys. – 2017. – Vol. 62, No. 3. – Рp. 230–239.
  5. Kolodnytska R. Maximum entropy method for biodiesel spray droplet distribution / Kolodnytska R., Skurativskyi S., Moskvin P. // ILASS–Europe 2017: 28-th Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. – (6–8 Sept.) 2017, Valencia, Spain.
  6. Застосування методу максимуму ентропії для аналізу стану крапель в біопаливо-повітряних сумішах / Р.В. Колодницька, П.П. Москвін, В.Л. Добряков, В.М. Очич // Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки. – 2017. – № 1 (79). – С. 134–144.
  7. Иващенко А.В. Дисперсный состав капель биодизельного топлива на выходе из форсунки / А.В. Иващенко, В.Н. Горячкин // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – Т. 2. – С. 41.
  8. Crua С. Microscopic imaging of the initial stage of diesel spray formation / С.Crua, M.R. Heikal, M.R. Gold // Fuel. – 2015. – Vol. 157. – Pp. 140–150.
  9. Crua C. Dropsizing of Near-Nozzle Diesel and RME Sprays by Microscopic Imaging / C.Crua, G. de Sercey, M.R. Heikal // ICLASS 2012: 12-th Triennial International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. – (26 Sept.) 2012. – Heidelberg, Germany.
  10. Sellens R.W. A simplified prediction of droplet velocity distributions in a spray / R.W. Sellens, T.A. Brzustowski // Combust. Flame. – 1986. – Vol. 65. – P. 273. 
Copyright (c) 2018 Руслана Віталіївна Колодницька, Павло Петрович Москвін, Михайлівна Віра Очич, Руслан Миколайович Головня

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.