DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-12-16

Оцінка екологічного стану транспортних перехресть доріг за шумовим навантаженням від автотранспорту в місті Житомирі

Володимир Євгенійович Титаренко, Володимир Петрович Шумляківський, Володимир Ігорович Корніков, Катерина Миколаївна Мацкевич, Руслан Вадимович Соболевський

Анотація


Зазначена проблема є щоденною, з загостреннями в часи пікових зростань інтенсивності транспортних потоків. Як показує дослідження літературних джерел це проблема середніх і великих міст всього цивілізованого світу. Її вирішенням займалось багато науковців країн-лідерів економічного розвитку. Це має продовження і на Україні: НУ «Львівська політехніка», Кіровоградський НТУ та інші.
Вивчення набутого досвіду є корисним для ефективного розв’язання аналогічних або подібних проблем в нашому місті. Так науковці КНТУ вирішили подібну задачу оцінки екологічності за шумовим навантаженням від автотранспорту розробкою власної моделі його оцінки в м. Кіровограді. Однак, розробка Національного стандарту України ДСТУ-НБВ.1.1-33:2013 зобов’язує використання його для вирішення подібних задач.
Нами було поставлене завдання оцінки екологічності транспортних перехресть доріг м. Житомира, з використанням методики ДСТУ.
В процесі роботи було виявлено не повну придатність методики стандарту для умов руху транспортних потоків на перехрестях магістралей. Нами було запропоновано введення додаткових поправок для забезпечення можливості перенесення методики для прогону на перехрестя, де одночасно є прогон з рухомим потоком автотранспорту і працюючі двигуни зупинених автомобілів на перехресному напрямі руху.
Запропоновані уточнення були перевірені для типового перехрестя автотранспортних потоків міста експериментальним методом вимірювання розрахункового параметру еквівалентного рівня звуку спеціалізованими засобами за стандартною методикою.
Результати досліджень на основі уточненої стандартної методики показали перевищення санітарних норм для житлових районів міста з певним наближенням у 1,4 рази.

Ключові слова


екологічний стан; інтенсивність; перехрестя; автотранспорт; шум

Повний текст:

PDF

Посилання


Stol'berg, F.V. (2000), Ekologija mista (urboekologija), Libra, Kyi'v, 464 p.

Gutarevych, Ju.F., Zerkalov, D.V. and others (2008), Ekologija ta avtomobil'nyj transport, navch. posibnyk, 2nd, pererob. і dop., Aristej, Kyi'v, 296 p.

Fomenko, A.Ja., Beljatynskij, A.A. and Todorenko, N.E. (1979), Snizhenie avtotransportnogo shuma v gorodah, Tehnika, Kiev, 104 p.

Kachmar, R.Ja. (2013), «Ocinjuvannja ekologichnyh ta ekonomichnyh vtrat vid shumu transportnyh potokiv mista L'vova», Naukovo-vyrobnychyj zhurnal «Avtoshljahovyk Ukrai'ny», No. 1, pp. 10–13.

Bevz, O.V. and Magopec', S.O. (2013), «Ocinka dii' avtotransportnyh potokiv na akustychne seredovyshhe mis'koi' terytorii' (na prykladi mista Kirovograda)», Zbirnyk naukovyh prac' Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Serija Tehnika v sil's'kogospodars'komu vyrobnyctvi, galuzeve mashynobuduvannja, avtomatyzacija, Vol. 26, pp. 71–78.

Tytarenko, V.Je. and Nesterenko, V.O. (2016), «Doslidzhennja ekologichnogo stanu transportnyh perehrest' za vykydamy avtomobil'nyh dvyguniv u misti Zhytomyri», Visnyk ZhDTU, Serija Tehnichni nauky, No. 2 (77), pp. 267–273.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Стольберг Ф.В. Екологія міста (урбоекологія) / Ф.В. Стольберг. – К. : Лібра, 2000. – 464 с.
 2. Луканін В.Н. Промислово-транспортна екологія : підручник для вузів / В.Н. Луканін, Ю.В. Трофименко ; за ред. В.Н. Луканіна. – М. : Вища школа, 2003. – 273 с.
 3. Екологія та автомобільний транспорт : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Ю.Ф. Гутаревич, Д.В. Зеркалов, А.Г. Говорун та інші / М-во освіти і науки України, НТУ. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Арістей, 2008. – 296 с.
 4. Фоменко А.Я. Снижение автотранспортного шума в городах / А.Я. Фоменко, АА. Белятынский, Н.Е. Тодоренко. – К. : Техника, 1979. – 104 с.
 5. Качмар Р.Я. Оцінювання екологічних та економічних втрат від шуму транспортних потоків міста Львова / Р.Я. Качмар // Науково-виробничий журнал «Автошляховик України. – 2013. – № 1. – С. 10–13.
 6. Бевз О.В. Оцінка дії автотранспортних потоків на акустичне середовище міської території (на прикладі міста Кіровограда) / О.В. Бевз, С.О. Магопець // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Серія : Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – 2013. – Вип. 26. – С. 71–78.
 7. Титаренко В.Є. Дослідження екологічного стану транспортних перехресть за викидами автомобільних двигунів у місті Житомирі / В.Є. Титаренко, В.О. Нестеренко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – 2016. – № 2. – С. 267–273.
 8. Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій : ДСТУ-НБВ.1.1-33 : наказ Мінрегіон станом на 10.07. 2013 р. – № 306 чинний з 1 лютого 2014.
 9. Розпорядження КМУ станомна 20 жовтня 2010 р. № 2174-р «Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80.
 10. Біла Книга – Транспорт. План розвитку єдиного європейського транспортного простору — на шляху до конкурентоспроможної та ресурсоефективної транспортної системи. – Видавничий центр Європейського Союзу в Люксембурзі. – 2011. – 43 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tur.org.ua/sites/default/files/white_book_transport_2050_ukr_0.pdf.
 11. Ukraine National transport strategy update. Policy-Measures-Actions. – Rational and approach. – Access mode : http://mtu.gov.ua/files/0_National_Transport_Strategy_Update_AASISTS_Project_DrAshraf_Hamed.pdf.
 12. Проект Національної транспортної стратегії України на період
Copyright (c) 2018 Володимир Євгенійович Титаренко, Володимир Петрович Шумляківський, Володимир Ігорович Корніков, Катерина Миколаївна Мацкевич, Руслан Вадимович Соболевський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.