DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-63-68

Оцінка адаптивних резервів людини за даними пульсометрії

Інна Олександрівна Запорожко, Данило Андрійович Борозенець, Віктор Іванович Зубчук

Анотація


Визначення адаптивних резервів здоров’я людини є однією із задач діагностики та має на меті отримання кількісної оцінки функціонального стану основних систем у процесі здоров’я та виникненні патологій.
Розглянуто та описано архітектуру комплексу. Наведено програмно-апаратний комплекс реєстрації та обробки даних пульсометрії. Запропоновано кількісний критерій оцінки функціонального стану серцево-судинної системи – індекс форми пульсової хвилі (ІФПХ), з використанням прямого та оберненого перетворення Фур’є та аналізу його характеристик. Досліджено динамічні властивості пульсової хвилі у стані спокою. Наведено результати досліджень ІФПХ для груп добровольців різного віку і статі. Запропоновано кількісний критерій R для оцінки адаптивних резервів обстежуваних. Наведено норми R, з урахуванням віку і статі людини. Проведено оцінку даного методу, наведено результати статистичної обробки вхідних даних.
У висновках виконано аналіз можливостей розробленого програмно-апаратного комплексу, висунуто пропозиції щодо вдосконалення як апаратно, так і програмно.

Ключові слова


діагностика; функціональний стан; пульсова хвиля; біологічний вік; індекс форми

Повний текст:

PDF

Посилання


Zaporozhko, I.A., Zubchuk, V.I. and Nastenko, E.A. (2012), «Pletthismography analysis according to age and genders», Proceedings of 7th Annual Conference «Science and Art for Advancement in Medicine», from March, 30–Apr., 1, Budapest, Hungary.

Cydypov, Ch.C. (ed.) (1988), Pul'sovaja diagnostika tibetskoj mediciny, Nauka, Novosibirsk, 133 p.

Kordo, I. (1966), «Einaus Datender Blutzirkulation Kalkulierter Index zur Beurteilung der Vegetativen Tonuslage», Actaneyrovegetativa, Bd. 29, No. 2, pp. 250–268.

Amosov, N.M. (1977), Moja systema zdorov’ja, Zdorov’ja, Kyi'v, 56 p.

Arinchin, N.I. and Borisevich, G.F. (1986), Mikronasosnaja dejatel'nost' skeletnyh myshc pri ih rastjazhenii, Nauka i tehnika, Minsk, 112 p.

Zubchuk, V.I., Delavar-Kasmai, M. and Kreshhuk, V.A. (2005), «Informacionnoe obespechenie pul'sodiagnostiki», Jelektronika i svjaz', Temat. vyp. Problemy jelektroniki, Part 2, pp. 120–124.

Ivanov, S.Ju. and Livshic, N.I. (2005), «Tochnost' izmerenija arterial'nogo davlenija po tonam Korotkova v sravnenii s oscillometricheskim metodom», Vestnik aritmologii, No. 40, pp. 55–58.

Mal'ovanyk, N.G. (2010), Perelik funkcional'nyh prob u kardiologii' dlja rann'oi' diagnostyky ta monitorynga perebigu sercevo-sudynnyh zahvorjuvan', Uzhgorod.

Nastenko, E.A., Nosovec, E.K. and Zubkov, S.V. (2011), «Analiz sostojanija sistemy krovoobrashhenija i mikrocirkuljatornogo rusla na osnove funkcional'nyh pokazatelej», Bіomedichna іnzhenerіja, No. 2, pp. 2–48.

Zubchuk, V.I., Jacenko, V.P., Delavar, K.-M., Skorik, O.V. and Zaporozhko, I.A. (2007), «Nejronnye seti v sisteme pul'sovoj diagnostiki», Jelektronika i svjaz', Temat. vyp. Problemy jelektroniki, Part 3, pp. 58–61.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Zaporozhko I.A. Pletthismography analysis according to age and genders / I.A. Zaporozhko, V.I. Zubchuk, E.A. Nastenko // Proceedings of 7th Annual Conference «Science and Art for Advancement in Medicine». – March 30–April 1, 2012. – Budapest, Hungary.
  2. Пульсовая диагностика тибетской медицины / отв. ред. Ч.Ц. Цыдыпов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 133 с.
  3. Kordo I. Einaus Datender Blutzirkulation Kalkulierter Index zur Beurteilung der Vegetativen Tonuslage / I. Kordo // Actaneyrovegetativa. – 1966. – Bd. 29. – No. 2. – Pp. 250–268.
  4. Амосов Н.М. Моя система здоров’я / Н.М. Амосов. – К. : Здоров’я, 1977. – 56 с.
  5. Аринчин Н.И. Микронасосная деятельность скелетных мышц при их растяжении / Н.И. Аринчин, Г.Ф. Борисевич. – Мн. : Наука и техника, 1986. – 112 с.
  6. Зубчук В.И. Информационное обеспечение пульсодиагностики / В.И. Зубчук, М.Делавар-Касмаи, В.А. Крещук // Электроника и связь. Темат. вып. : Проблемы электроники. – 2005. – Ч. 2. – С. 120–124.
  7. Иванов С.Ю. Точность измерения артериального давления по тонам Короткова в сравнении с осциллометрическим методом / С.Ю. Иванов, Н.И. Лившиц // Вестник аритмологии. – 2005. – № 40. – C. 55–58.
  8. Мальованик Н.Г. Перелік функціональних проб у кардіології для ранньої діагностики та моніторинга перебігу серцево-судинних захворювань / Н.Г. Мальованик. – Ужгород, 2010.
  9. Настенко Е.А. Анализ состояния системы кровообращения и микроциркуляторного русла на основе функциональных показателей / Е.А. Настенко, Е.К. Носовец, С.В. Зубков // Біомедична інженерія. – 2011. – № 2. – С. 2–48.
  10. Нейронные сети в системе пульсовой диагностики / В.И. Зубчук, В.П. Яценко, К.-М. Делавар, О.В. Скорик, И.А. Запорожко // Электроника и связь. Темат. вып. : Проблемы электроники. – 2007. – Ч. 3. – C. 58–61.
Copyright (c) 2018 Інна Олександрівна Запорожко, Данило Андрійович Борозенець, Віктор Іванович Зубчук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.