DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-96-102

Визначення гравітаційної моделі та її параметрів для прогнозування кількості відвідувачів торгівельних об’єктів на прикладі міста Харків

Анастасія Олексіївна Боцман, Костянтин Вікторович Доля, Олена Євгенівна Доля, Сергій Едуардович Лифенко

Анотація


Розглянуто сучасні наукові підходи у прогнозуванні із застосуванням теорії гравітації. Встановлено, що нині визначення обсягів потенційних відвідувачів розбірних об’єктів торгівлі досліджено не повною мірою. Висунуто гіпотезу про проведення відповідного розрахунку із застосуванням запропонованої у роботі гравітаційної моделі. Запропонована модель враховує регіональні особливості об’єкта дослідження й спирається на врахування факторів віддаленості від споживача та характеристик торгівельних об’єктів, а також стан розвитку конкретності у середовищі. Застосування запропонованої моделі довело можливість визначити параметри її емпіричних складових, чим забезпечено проведення розрахунків значень обсягів потенційних відвідувачів розбірних об’єктів торгівлі. Порівнянням розрахункових та дійсних кількісних показників доведено, що запропонована модель припускає похибку у 3,7 %. Це підтвердило висунуту гіпотезу про можливість застосування гравітаційних підходів при прогнозуванні кількісних показників обсягів відвідувачів розбірних об’єктів торгівлі із врахуванням територіальних особливостей.

Ключові слова


гравітаційна модель; кількість покупців; об’єкти торгівлі; торговельна мережа; споживач; попит; конкуренція

Повний текст:

PDF

Посилання


Dolja, K.V. and Dolja, O.Je. (2018), Geoinformacijni systemy na transporti, Harkiv. nac. un-t mis'k. gosp-va im. O.M. Beketova, Harkiv, 230 p.

Dolja, K.V. (2017), «Vyznachennja pasazhyrs'kyh korespondencij v transportnyh systemah», Suchasni tehnologii' ta metody rozrahunkiv u budivnyctvi, No. 8, pp. 65–71.

Dolya, C., Lyfenko, S., Nesterenko, S. and Vyatkin, K. (2017), «Influence of features of the transport network pattern on the haul cycle length between its nodes on the example of the transport network of Ukraine», Technology audit and production reserves, No. 2, pp. 54–58.

Dolya, С.V. (2017), «Gravity Model Formalization for Parameter Calculation of Intercity Passenger Transport Correspondence», SCIENCE & TECHNIQUE, No. 5, pp. 437–443.

Dolja, K.V. (2017), «Vyznachennja pasazhyrs'kyh korespondencij v transportnyh systemah», Suchasni tehnologii' ta metody rozrahunkiv u budivnyctvi, No. 8, pp. 65–70.

Dolya, С.V. (2017), «Gravity Model Formalization for Parameter Calculation of Intercity Passenger Transport Correspondence», SCIENCE & TECHNIQUE, No. 5, pp. 437–443.

Dolja, K. and Bugajov, І. (2017), «Modelirovanie transportnyh korrespondencij», Molodij vchenij, No. 3, pp. 725–728.

Dolja, K.V. (2017), «Vplyv faktoru sezonnosti na pasazhyrs'ki korespondencii'», Stalyj rozvytok mist (mistobudivnyj aspekt), materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., vid lystopada, Harkiv, pp. 119–121.

Dolja, K.V. (2017), «Formalizacija gravitacionnoj modeli dlja rascheta parametrov mezhdugorodnih passazhirskih korrespondencij», Nauka i tehnika, No. 5, pp. 437–443.

Christaller, W. (1967), Central Places in Southern Germany, Englewood Cliffs, 230 p.

Lasch, А. (1954), The Economics of Location, New Haven, 1954.

Converse, P.D. (1949), «New Laws of Retail Gravitation», Journal of Marketing, No. 14, pp. 94–102.

Batty, M. (1978), «Reilly's Challenge: New Laws of Retail Gravitation Which Define Systems of Central Places», Environment and Planning, No. 10, pp. 185–219.

Luce, R. (1959), Individual Choice Behaviour, John Wiley & Sons, New York.

Huff, D. (1964), «Defining and estimating a trade area squares approach», Journal of Marketing Research, pp. 34–38.

Dolya, C., Botsman, A. and Kozhyna, V. (2017), «Investigation of approaches to modeling of intercity passenger transportation system», Technology audit and production reserves, No. 2, pp. 24–28.

Zhang, Y. (2015), «Designing a retail store network with strategic pricing in a competitive environment», International Journal of Production Economics, No. 159, pp. 265–273.

Chebat, J., Michon, R. and Haj-Salem, N. (2014), «The effects of mall renovation on shopping values, satisfaction and spending behaviour», Journal of Retailing and Consumer Services, No. 21, pp. 610–618.

Sevtsuk, A. (2014), «Location and Agglomeration: The Distribution of Retail and Food Businesses in Dense Urban Environments», Journal of Planning Education and Research, No. 34 (3), pp. 374–393.

Luo, J. (2014), «Integrating the huff model and floating catchment area methods to analyze spatial access to healthcare services», Transactions in GIS, No. 3, pp. 436–448.

Muller, S., Haase, K. and Kless, S. (2009), «A multiperiod school location planning approach with free school choice», Environment and Planning, No. 41 (12), pp. 2929–2945.

Tong, Z. (2014), «Comparison of partitioning methods for estimating the layout of green spaces», 19th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia – Rethinking Comprehensive Design: Speculative Counterculture, CAADRIA, from 17 May, Kyoto, Japan, pp. 873–882.

Nakanishi, M. and Cooper, L.G. (1974), «Parameter Estimate for multiplicative Interactive Choice Model: Least Squares Approach», Journal of Marketing Research, pp. 303–311.

McFadden, D. (1974), «Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behaviour», Frontiers in Econometrics, pp. 105–142.

Foteringham, A.S. (1983), «A New Set of Spatial Interaction Models: The Theory of Competing Destinations», Environment and Planning, pp. 15–36.

Rust, R.T. and Donthu, N. (1995), «Capturing Geographically Localized Misspecification Error in Retail Store Choice Models», Journal of Marketing Research, pp. 103–110.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Доля К.В. Геоінформаційні системи на транспорті : навч. посібник / К.В. Доля, О.Є. Доля ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 230 с.
 2. Доля К.В. Визначення пасажирських кореспонденцій в транспортних системах / К.В. Доля // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. – 2017. – № 8. – С. 65–71.
 3. Influence of features of the transport network pattern on the haul cycle length between its nodes on the example of the transport network of Ukraine / C.Dolya, S.Lyfenko, S.Nesterenko, K.Vyatkin // Technology audit and production reserves. – 2017. – № 2. – Pp. 54–58.
 4. Доля К.В. Щодо застосування гравітаційного моделювання в мережевому аналізі / К.В. Доля, Ю.Ю. Бойко // Комунальне господарство міст. – 2017. – № 139. – С. 98–103.
 5. Доля К.В. Визначення пасажирських кореспонденцій в транспортних системах / К.В. Доля // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. – 2017. – № 8. – С. 65–70.
 6. Dolya С.V. Gravity Model Formalization for Parameter Calculation of Intercity Passenger Transport Correspondence / С.V. Dolya // SCIENCE & TECHNIQUE. – 2017. – № 5. – Pp. 437–443.
 7. Доля К. Моделирование транспортных корреспонденций / К.Доля, І.Бугайов // Молодий вчений. – 2017. – № 3. – С. 725–728.
 8. Доля К.В. Вплив фактору сезонності на пасажирські кореспонденції / К.В. Доля // Сталий розвиток міст (містобудівний аспект) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків. – листопад, 2017. – С. 119–121.
 9. Доля К.В. Формализация гравитационной модели для расчета параметров междугородних пассажирских корреспонденций / К.В. Доля // Наука и техника. – 2017. – № 5. – С. 437–443.
 10. Christaller W. Central Places in Southern Germany / W.Christaller. – Englewood Cliffs, 1967. – 230 p.
 11. Lasch А. The Economics of Location / А.Lasch. – New Haven, 1954.
 12. Reilly W.J. The Law of Retail Gravitation / W.J. Reilly. – New York, 1931.
 13. Converse P.D. New Laws of Retail Gravitation / P.D. Converse // Journal of Marketing. – 1949. – № 14. – Pp. 94–102.
 14. Batty M. Reilly's Challenge: New Laws of Retail Gravitation Which Define Systems of Central Places / M.Batty // Environment and Planning. – 1978. – № 10. – Pp. 185–219.
 15. Luce R. Individual Choice Behaviour / R.Luce. – New York : John Wiley & Sons, 1959.
 16. Huff D. Defining and estimating a trade area squares approach / D.Huff // Journal of Marketing Research. – 1964. – Pp. 34–38.
 17. Dolya C. Investigation of approaches to modeling of intercity passenger transportation system / C.Dolya, A.Botsman, V.Kozhyna // Technology audit and production reserves. – 2017. – № 2. – Pp. 24–28.
 18. Zhang Y. Designing a retail store network with strategic pricing in a competitive environment / Y.Zhang // International Journal of Production Economics. – 2015. – № 159. – Pp. 265–273.
 19. Chebat J. The effects of mall renovation on shopping values, satisfaction and spending behaviour / J.Chebat, R.Michon, N.Haj-Salem // Journal of Retailing and Consumer Services. – 2014. – № 21. – Pp. 610–618.
 20. Sevtsuk A. Location and Agglomeration: The Distribution of Retail and Food Businesses in Dense Urban Environments / A.Sevtsuk // Journal of Planning Education and Research. – 2014. – № 34 (3). – Pp. 374–393.
 21. Luo J. Integrating the huff model and floating catchment area methods to analyze spatial access to healthcare services / J.Luo // Transactions in GIS. – 2014. – № 3. – Pp. 436–448.
 22. Muller S. A multiperiod school location planning approach with free school choice / S.Muller, K.Haase, S.Kless // Environment and Planning. – 2009. – № 41 (12). – Pp. 2929–2945.
 23. Tong Z. Comparison of partitioning methods for estimating the layout of green spaces / Z.Tong // 19th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia – Rethinking Comprehensive Design: Speculative Counterculture, CAADRIA 2014. – Kyoto, Japan. – (17 May) 2014. – Pp. 873–882.
 24. Nakanishi M. Parameter Estimate for multiplicative Interactive Choice Model: Least Squares Approach / M.Nakanishi, L.G. Cooper // Journal of Marketing Research. – 1974. – Pp. 303–311.
 25. McFadden D. Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behaviour / D.McFadden // Frontiers in Econometrics. – 1974. – Pp. 105–142.
 26. Foteringham A.S. A New Set of Spatial Interaction Models: The Theory of Competing Destinations / A.S. Foteringham // Environment and Planning. – 1983. – Pp. 15–36.
 27. Rust R.T. Capturing Geographically Localized Misspecification Error in Retail Store Choice Models / R.T. Rust, N.Donthu // Journal of Marketing Research. – 1995. – Pp. 103–110.
Copyright (c) 2018 Анастасія Олексіївна Боцман, Костянтин Вікторович Доля, Олена Євгенівна Доля, Сергій Едуардович Лифенко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.