DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-173-181

Методика прогнозування показників якості космічних оптико- електронних знімків видимого діапазону хвиль

Олександр Євгенович Горшенін, Ігор Васильович Пулеко, Василь Анатолійович Миклуха

Анотація


У роботі розроблено методику прогнозування якості космічних оптико-електронних знімків видимого діапазону хвиль. Дана методика враховує показники, які пливають на кінцеву якість знімка, що значно підвищує інформативність отриманих знімків. Під час розробки методики проведено моделювання таких основних факторів, які впливають на якість космічних оптико-електронних знімків, як: величина потоку сонячного випромінювання; розсіювання та поглинання світла в атмосфері; відбиття від об’єктів на поверхі Землі; технічні характеристики самої оптико-електронної системи. Для реалізації методики розроблено програмний продукт, основними базовими елементами якого є математичні моделі елементів системи оптико-електронного космічного знімання.

Ключові слова


оптико-електронні системи; космічний апарат; оптичний діапазон спектру; космічне знімання; якість знімків; прогнозування якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Gonzales, R. and Vud, R. (2005), Tsifrovaya obrabotka izobrazheniy, Tekhnosfera, M., 1072 p.

Prett, Є.V. (1982), Tsifrovaya obrobotka izobrazheniy, translate by English, Mir, M., 312 p.

Lur'e, I.K. and Kosikov, A.G. (2003), Teoriya i praktika tsifrovoy obrabotki zobrazheniy. Distantsionnoe zondirovanie i geograficheskie informatsionnye sistemy, in Berlyanta, A.M. (ed.), Nauchnyy mir, M., 168 p.

Gorshenin, O.Je., Dubyna, O.F., Kondratenko, S.O. and Boloban, S.I. (2008), Cyfrova obrobka zobrazhen' ta osnovy fotogrammetrii'. Navchal'nyj posibnyk, ZhVI NAU, Zhytomyr, 320 p.

Labutina, I.A. (2004), Deshyfruvannja aerokosmichnyh znimkiv, navch. Posibnyk, Aspekt Press, M., 184 p.

Boloban, S.I. and Gorshenin, O.Je. (2009), Deshyfruvannja aerokosmichnyh znimkiv, P. 1, navch. posibnyk, ZhVI NAU, Zhytomyr, 292 p.

Popov, M.A. and Moiseev, V.L. (1990), Fotogrammetricheskaya obrabotka i deshifrirovanie, P. 1, KVVAIU, Kiev, 223 p.

Gorshenin, O.Je., Kondratenko, S.O., Dubyna, O.F. and Topol'nyc'ky, P.P. (2007), Osnovy pobudovy kompleksiv kosmichnoi' vydovoi' rozvidky, in Gorshenina, O.Je. (ed.), Zhytomyr, 338 p.

Zuev, V.E. and Kabanov, M.V. (1977), Perenos opticheskikh signalov v zemnoy atmosfere (v usloviyakh pomekh), Sov.radio, M., 368 p.

Rebrin, Yu.K. (1988), Optiko-elektronnoe razvedyvatel'noe oborudovanie letatel'nykh apparatov, KVAIU, K., 450 p.

Formozov, B.N. (2004), Aerokosmichni fotopryjomni prylady vydymogo ta infrachervonogo diapazoniv, uch. posibnyk, 2nd, pererobl. i dop., SPb. GUAPBGTU «Vojenmeh», 127p.

Varlamov, A.V., Kyrylenko, G.A., Horjev, A.A. and Fedorynov, A.N. (1997), Tehnichni zasoby vydovoi' rozvidky, in Horjeva, A.A. (ed.), RVSN, M., 327 p.

Mel'kanovich, A.F. (1984), Fotograficheskie sredstva i ikh ekspluatatsiya, uchebnik, Voenizdat, M., 576 p


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гонзалес Р. Цифровая обработка изображений / Р.Гонзалес, Р.Вуд. – М. : Техносфера, 2005. – 1072 с.
 2. Претт Є.В. Цифровая оброботка изображений : пер.с англ. / Є.В. Претт. – М. : Мир, 1982. – 312 с.
 3. Лурье И.К. Теория и практика цифровой обработки зображений. Дистанционное зондирование и географические информационные системы / И.К. Лурье, А.Г. Косиков ; под ред. A.M. Берлянта. – М. : Научный мир, 2003. – 168 с.
 4. Горшенін О.Є. Цифрова обробка зображень та основи фотограмметрії : навч. посібник / О.Є. Горшенін, О.Ф. Дубина, С.О. Кондратенко, С.І. Болобан. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2008. – 320 с.
 5. Лабутіна І.А. Дешифрування аерокосмічних знімків : навч. посібник / І.А. Лабутіна. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 184 с.
 6. Болобан С.І. Дешифрування аерокосмічних знімків. Ч. 1 : навч. посібник / С.І. Болобан, О.Є. Горшенін. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2009. – 292 с.
 7. Попов М.А. Фотограмметрическая обработка и дешифрирование. Ч. 1 / М.А. Попов, В.Л. Моисеев. – Киев : КВВАИУ, 1990. – 223 с.
 8. Основи побудови комплексів космічної видової розвідки / О.Є. Горшенін, С.О. Кондратенко, О.Ф. Дубина, П.П. Топольницький ; за ред. О.Є. Горшеніна. – Житомир, 2007. – 338 с.
 9. Зуев В.Е. Перенос оптических сигналов в земной атмосфере (в условиях помех) / В.Е. Зуев, М.В. Кабанов. – М. : Сов. радио, 1977. – 368 с.
 10. Ребрин Ю.К. Оптико-электронное разведывательное оборудование летательных аппаратов / Ю.К. Ребрин. – К. : КВАИУ, 1988. – 450 с.
 11. Формозов Б.Н. Аерокосмічні фотоприйомні прилади видимого та інфрачервоного діапазонів : уч. посібник / Б.Н. Формозов. – 2-ге вид, переробл. і доп. – СПб. ГУАПБГТУ «Воєнмех», 2004. – 127с.
 12. Технічні засоби видової розвідки / А.В. Варламов, Г.А. Кириленко, А.А. Хорєв, А.Н. Федоринов ; за ред. А.А. Хорєва. – М. : РВСН, 1997. – 327 с.
 13. Мельканович А.Ф. Фотографические средства и их эксплуатация / А.Ф. Мельканович. – М. : Воениздат, 1984. – 576 с.
Copyright (c) 2018 Олександр Євгенович Горшенін, Ігор Васильович Пулеко, Василь Анатолійович Миклуха

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.