DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-191-201

Теоретичне дослідження системної стабілізації підсилювальних властивостей радіоканалу для агрегатів з обертовими частинами

Анатолій Миколайович Мацуй, Василь Олександрович Кондратець

Анотація


Автоматизація управління подрібненням руди стримується відсутністю достатньо точних систем передачі інформації з обертових частин агрегатів на нерухомі. Метою роботи є теоретичне дослідження системної стабілізації підсилювальних властивостей радіоканалу. У роботі вирішуються задачі теоретичного дослідження стабілізації підсилювальних властивостей радіоканалу, обґрунтування радіопередавальної, радіоприймальної систем і автоматичного регулятора режиму підсилення. Застосовувалися методи аналізу, дослідження радіопередавальних і радіоприймальних пристроїв, дискретних систем управління, теорії автоматичного управління, цифрових систем. В результаті теоретичних досліджень встановлено, що частотна стабільність радіоканалу висока, а амплітудна – низька. У цьому радіоканалі на перше місце виступає амплітудна стабільність, яка в радіотехніці не розв’язувалася. Доведено, що амплітудну стабільність можливо підвищити до необхідних значень встановленням заданого значення коефіцієнта підсилення радіоканалу. Коефіцієнт підсилення встановлюється подачею еталонного сигналу і автоматичним регулюванням в підсилювачі низької частоти приймача цифровим контролером з відносно низькою похибкою ± 1 %. Управління функціональними вузлами радіоканалу здійснюється цикловою системою. Вперше створено радіоканал для передачі сигналів з обертових частин агрегатів на нерухомі, в якому досягається висока амплітудна стабільність. Експериментальною перевіркою встановлено практично повний збіг параметрів випадкового процесу на вході і виході радіоканалу. Дисперсії сигналів на вході модулятора і виході радіоканалу відповідно склали 1,8585 і 1,8489 ум.од., число позитивних викидів за нульовий рівень – 4, спектральні щільності займають діапазон від 50 до 250 Гц.

Ключові слова


радіоканал; амплітудна модуляція; обертова; нерухома частини; стабілізація підсилення; точність передачі

Повний текст:

PDF

Посилання


Pivnyak, G.G., Vaisberg, L.A., Kirichenko, V.I. and others (2007), Izmel'chenie. Energetika i tekhnologiya, Izd. dom «Ruda i Metally», Moscow, 296 p.

Kupin, A.I. (2008), Intelektual'na identyfikacija ta keruvannja v umovah procesiv zbagachuval'noi' tehnologii', Vydavnyctvo KTU, Kryvyj Rig, 204 р.

Kondratec', V.O. and Karchevs'ka, M.O. (2011), «Identyfikacija zavantazhennja kul'ovogo mlyna rudoju po parametram energetychnoi' efektyvnosti rujnuvannja materialu», Visnyk Vinnyc'kogo politehnichnogo instytutu, No. 5, pp. 9–13.

Ivashchenko, N.N. (1962), Avtomaticheskoe regulirovanie. Teoriya i elementy system, Mashgiz, Moscow, 628 p.

Aksenov, V.V. and Pavlov, V.I. (2011), «Pomekhoustoichivost' radiokanala svyazi s udalennymi statsionarnymi ob"ektami», Vestnik TGTU, Vol. 17, No. 4, pp. 922–926.

Grinman, I.G., Sakbaev, Zh.M. and Zhotabaev, Zh.R. (1969), «Izmerenie stepeni zagruzki mel'nits rudoi s pomoshch'yu teleizmeritel'nogo datchika», Obogashchenie rud, No. 1, pp. 27–29.

Pozharskii, Yu.M., Poleshchenko, D.A. and Podkovyrov, I.Yu. (2013), «Opredelenie stepeni zapolneniya mel'nitsy mokrogo samoizmel'cheniya s primeneniem besprovodnykh tekhnologii», GIAB, No. 2, pp. 249–254.

Kaganov, V.I. (1976), Tranzistornye peredatchiki, Energiya, Moscow, 448 p.

Kondratec', V.O. (2001), «Doslidzhennja tranzystornyh avtogeneratoriv jak kolyval'nyh system, shho skladnishajut'», Tehnika v sil's'kogospodars'komu vyrobnyctvi, galuzeve mashynobuduvannja, avtomatyzacija, No. 8, pp. 102–108.

Kondratec', V.O. (2001), «Teoretychni doslidzhennja stabil'nosti tranzystornyh avtogeneratoriv v procesi strukturnogo udoskonalennja», Konstrujuvannja, vyrobnyctvo ta ekspluatacija sil's'kogospodars'kyh mashyn, No. 31, pp. 81–84.

Kondratec', V.O. and Macuj, A.M. (2013), «Doslidzhennja nelinijnoi' systemy avtomatychnogo upravlinnja podacheju vody u kul'ovyj mlyn, shho podribnjuje pisky klasyfikatora», Tehnika v sil's'kogospodars'komu vyrobnyctvi, galuzeve mashynobuduvannja, avtomatyzacija, No. 26, pp. 161–168.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Измельчение. Энергетика и технология / Г.Г. Пивняк, Л.А. Вайсберг, В.И. Кириченко и др. – М. : Изд. дом «Руда и Металлы», 2007. – 296 с.
 2. Купін А.І. Інтелектуальна ідентифікація та керування в умовах процесів збагачувальної технології / А.І. Купін. – Кривий Ріг : Видавництво КТУ, 2008. – 204 c.
 3. Кондратець В.О. Ідентифікація завантаження кульового млина рудою по параметрам енергетичної ефективності руйнування матеріалу / В.О. Кондратець, М.О. Карчевська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця, 2011. – № 5. – С. 9–13.
 4. Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование. Теория и элементы систем / Н.Н. Иващенко. – М. : Машгиз, 1962. – 628 с.
 5. Аксенов В.В. Помехоустойчивость радиоканала связи с удаленными стационарными объектами / В.В. Аскенов, В.И. Павлов // Вестник ТГТУ. – Томск, 2011. – Т. 17. – № 4. – С. 922–926.
 6. Гринман И.Г. Измерение степени загрузки мельниц рудой с помощью телеизмерительного датчика / И.Г. Гринман, Ж.М. Сакбаев, Ж.Р. Жотабаев // Обогащение руд. – Москва. – 1969. – № 1. – С. 27–29.
 7. Пожарский Ю.М. Определение степени заполнения мельницы мокрого самоизмельчения с применением беспроводных технологий / Ю.М. Пожарский, Д.А. Полещенко, И.Ю. Подковыров // ГИАБ. – Москва. – 2013. – № 2. – С. 249–254.
 8. А. с. 1755922 А1 (СССР), МКИ В 02 С 25/00. Экспериментальный анализатор внутримельничного заполнения / Б.С. Бейсенов, В.С. Проходцев, А.С. Проходцев, Д.З. Игсатова (СССР). – № 4797606/33 ; заявл. 01.03.90 ; опубл. 23.08.92, Бюл. № 31.
 9. Каганов В.И. Транзисторные передатчики / В.И. Каганов. – М. : Энергия, 1976. – 448 с. Кондратець В.О. Дослідження транзисторних автогенераторів як коливальних систем, що складнішають / В.О.
 10. 10. Кондратець // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Кіровоград : КДТУ. – 2001. – № 8. – С. 102–108.
 11. Кондратець В.О. Теоретичні дослідження стабільності транзисторних автогенераторів в процесі структурного удосконалення / В.О. Кондратець // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – Кіровоград : КДТУ. – 2001. – № 31. – С. 81–84.
 12. Кондратець В.О. Дослідження нелінійної системи автоматичного управління подачею води у кульовий млин, що подрібнює піски класифікатора / В.О. Кондратець, А.М. Мацуй // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Кіровоград : КНТУ. – 2013. – № 26. – С. 161–168.
Copyright (c) 2018 Анатолій Миколайович Мацуй, Василь Олександрович Кондратець

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.