DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-223-231

Ефективність зарядів різних конструкцій при деформуванні та руйнуванні металевих перепон

Юрій Іванович Войтенко, Віктор Георгійович Кравець, Азер Шукюров, Анатолій Леонідович Ган, Валентин Вацлавович Коробійчук

Анотація


Представлено експериментальні дані та дано порівняння об’єму утворюваного кратера в металі при вибухах циліндричних і конічних накладних зарядів, пристроїв кумулятивної дії різної конструкції з кількох вибухових речовин: кумулятивного заряду із суцільним облицюванням, кумулятивного заряду з пористим облицюванням, газокумулятивного заряду і пристрою спрямованої дії – вибухового генератора плазми. Показано, що за критерієм максимального об’єму утворюваного кратера ефективність збільшується від вибухового генератора плазми до накладних, кумулятивних із суцільними та пористими облицюваннями і газокумулятивних зарядів. Найвищу ефективність мають кумулятивні заряди з облицюваннями із інтелектуальних матеріалів, які генерують при ударі кумулятивного струменя додаткову енергію в перепоні. Визначено шляхи вдосконалення зарядів різних конструкцій та перспективні матеріали для них за критерієм максимального об’єму кратера в мішені.

Ключові слова


детонація; накладний заряд; кумулятивний заряд; кумулятивне облицювання; газокумулятивний заряд; об’єм кратера

Повний текст:

PDF

Посилання


Vojtenko, A.E. and Sverdlychenko, B.V. (1989), «Obrazovanye kratera v metalle udarom vыsokoental'pyjnoj plazmы», Zhurnal prykladnoj mehanyky y tehnycheskoj fyzyky, Vol. 34, No. 6, pp. 19–22.

Vojtenko, Ju.I., Goshovskij, S.V., Drachuk, A.G. and Bugaec, V.P. (2013), «Mehanicheskoe dejstvie kumuljativnyh zarjadov s poristymi oblicovkami», Fizika gorenija i vzryva, No. 1, pp. 125–131.

Mihaljuk, A.V. and Parshukov, P.A. (1998), «Jeffektivnost' zarjadov raznyh konstrukcij pri razrushenii gornyh porod kontaktnym vzryvom», Fizika gorenija i vzryva, Vol. 34, No. 5, pp. 130–135.

Pruujel, Je.R., Merzhievskij, L.A., Ten, K.A., Luk'janchikov, L.A. and Titov, V.M. (2009), «Pole techenija produktov vzryva trubchatogo zarjada VV», Haritonovskie tematicheskie nauchnye chtenija: trudy mezhd. konf., in Mihajlov, A.L. (ed.), VNIIJeF, Sarov, pp. 430–435.

Babkin, А.V., Ladov, S.V. and Fedorov, S.V. (2010), «Analysis of influence of the sintered liner composition on the shaped-charge jet free flight behavior and its penetration capability», Proc. 25th Int. Symp. on Ballistics, Vol. 2, Beijing, Сhinа, pp. 959–966.

Komashhenko, V.I., Golik, V.I., Bellin, V.A and Gaponenko, A.L. (2014), «Povyshenie jeffektivnosti vzryvnoj otbojki na osnove novyh sposobov iniciirovanija skvazhinnyh zarjadov na kar'erah», Gornyj informacionno-analiticheskij bjulleten', No. 9, pp. 293–304.

Vojtenko, Ju.I. and Bugaec, V.P. (2016), «Vlijanie aljuminija na udarnye svojstva kompozitnyh kumuljativnyh struj», Vіsnik NTUU «KPІ», Serіja Gіrnictvo, Vol. 30, pp. 36–48.

Poplavskij, V.A. (1991), Povyshenie drobjashhego dejstvija naruzhnyh zarjadov VV, Institut geofiziki im. S.I. Subbotina AN USSR, Kiev, 32 p.

Poplavskij, V.A. and Grzhibovskij, V.V. (1993), «Povyshenie brizantnogo dejstvija naruzhnogo zarjada», Netradicionnye tehnologii vzryvnyh rabot, Naukova dumka, Kiev, pp. 16–22.

Abuzjarov, M.H., Kochetkov, A.V., Krylov, S.V. and Cvetkova, E.V. (2005), «Modelirovanie dejstvija gazokumuljativnyh zarjadov na pregradu», Problemy prochnosti i plastichnosti, Vol. 67, pp. 168–177.

Baum, F.A., Orlenko, L.P., Stanjukovich, K.P., Chelyshev, R.P. and Shehter, B.I. (1975), Fizika vzryva, Nauka, Moskva, 704 p.

Orlenko, L.P. (ed.) (2004), Fizika vzryva, 3rd ed., ispr., Vol. 2, Fizmatlit, Moskva, 656 p.

Chang, B.H., Yin, J.P., Cui, Z.Q. and Liu, T.X. (2016), «Improved dynamic mechanical properties of modified PTFE jet penetrating charge with shell», Problemy prochnosti, No. 1, pp. 97–105.

Begunov, A.I. and Kuz’min, M.P. (2014), «Thermodynamic Stability of Intermetallic Compounds in Technical Aluminum», Journal of Siberian Federal University, Series Engineering & Technologies, No. 2 (7), pр. 132–137.

Evstigneev, V.V., Filimonov, V.Ju. and Vasilenko, S.N. (2004), «Dva mehanizma strukturoobrazovanija v geterogennoj poroshkovoj smesi Ti-Al pri sinteze v rezhime teplovogo vzryva», Polzunovskij vestnik, No. 1, pp. 239–243.

Gasparjan, A.T. and Shtejnberg, A.S. (1988), «Makrokinetika vzaimodejstvija i teplovoj vzryv v smesjah poroshkov Ni i Al», Fizika gorenija i vzryva, Vol. 24, No. 3, pp. 67–74.

Pis'menskaja, E.B. (2000), Vysokotemperaturnyj sintez intermetallicheskih soedinenij v rezhime dinamicheskogo teplovogo vzryva, Diss. of kand. fiz.-mat. nauk, Institut strukturnoj makrokinetiki i problem materialovedenija RAN, Chernogolovka, 179 p.

Rozenband, V. and Gani, A. (2014), «Sintez poroshka diborida magnija v rezhime teplovogo vzryva», Fizika gorenija i vzryva, Vol. 50, No. 6, pp. 34–39.

Zakusylo, R.V., Kravec', V.G. and Korobijchuk, V.V. (2011), Zasoby inicijuvannja promyslovyh zarjadiv vybuhovyh rechovyn, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 212 p.

Kravec', V.G., Korobijchuk, V.V. and Bojko, V.V. (2015), Fizychni procesy prykladnoi' geodynamiky vybuhu, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 408 p.

Korobijchuk, V.V., Sobolevs'kyj, R.V. and Zubchenko, O.A. (2006), «Doslidzhennja shljahiv minimizacii' vytrat pry burovybuhovomu sposobi vydobuvannja blokiv dekoratyvnogo kamenja», Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Tehnichni nauky, No. 4 (39), Zhytomyr, pp. 301–308.

Korobijchuk, V.V., Podchashyns'kyj, Ju.O., Remezova, O.O., Sobolevs'kyj, R.V. and Zubchenko, O.A. (2007), «Doslidzhennja vplyvu burovybuhovyh robit na jakist' blochnoi' produkcii' kar’jeru na osnovi vyznachennja geometrychnyh harakterystyk i'i' trishhynuvatosti», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Tehnichni nauky, No. 3 (42), Zhytomyr, pp. 143–150.

Kryvoruchko, A.O., Korobijchuk, V.V., Sobolevs'kyj, R.V., Kams'kyh, O.V. and Pavljuk, I.V. (2016), «Vyznachennja optymal'nogo naprjamku vedennja girnychyh robit pry vydobuvanni blokiv z pryrodnogo kamenju», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Tehnichni nauky, No. 3 (78), Zhytomyr, pp. 150–163.

Sobolevskyi, R., Zuievska, N., Korobiichuk, V., Tolkach, O. and Kotenko, V. (2016), «Cluster analysis of fracturing in the deposits of decorative stone for the optimization of the process of quality control of block raw material», Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No. 5/3 (83), pр. 21–29.

Korobiichuk, V., Shamrai, V., Iziumova, O., Tolkach, O. and Sobolevskyi, R. (2016), «Definition of hue of different types of pokostivskiy granodiorite using digital image processing», Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No. 4/5 (82), pр. 52–57.

Korobiichuk, I., Korobiichuk, V., Nowicki, M., Shamrai, V., Skyba, G. and Szewczyk, R. (2016), «The study of corrosion resistance of Pokostivskiy granodiorites after processing by various chemical and mechanical methods», Construction and Building Materials, from 1st July, Vol. 114, pр. 241–247.

Sobolevskyi, R., Vaschuk, O., Tolkach, O., Korobiichuk, V. and Levytskyi, V. (2017), «A procedure for modeling the deposits of kaolin raw materials based on the comprehensive analysis of quality indicators», Vostochno-Evropejskij zhurnal peredovyh tehnologij, No. 3 (87), pp. 54–67.

Korobiichuk, V. (2016), «Study of Ultrasonic Characteristics of Ukraine Red Granites at Low Temperatures», International Conference on Systems, Control and Information Technologies 2016, Springer International Publishing, Рр. 653–658.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Войтенко А.Е. Образование кратера в металле ударом высокоентальпийной плазмы / А.Е. Войтенко, Б.В. Свердличенко // Журнал прикладной механики и технической физики. – 1989. – Т. 34, № 6. – С. 19–22.
 2. Механическое действие кумулятивных зарядов с пористыми облицовками / Ю.И. Войтенко, С.В. Гошовский, А.Г. Драчук, В.П. Бугаец // Физика горения и взрыва. – 2013. – № 1. – С. 125–131.
 3. Михалюк А.В. Эффективность зарядов разных конструкций при разрушении горных пород контактным взрывом / А.В. Михалюк, П.А. Паршуков // Физика горения и взрыва. – 1998. – Т. 34, № 5. – С. 130–135.
 4. Поле течения продуктов взрыва трубчатого заряда ВВ / Э.Р. Прууэл, Л.А. Мержиевский, К.А. Тен, Л.А. Лукьянчиков, В.М. Титов // Харитоновские тематические научные чтения: труды межд. конф. ; под ред. А.Л. Михайлова. – Саров : ВНИИЭФ, 2009. – С. 430–435.
 5. Babkin А.V. Analysis of influence of the sintered liner composition on the shaped-charge jet free flight behavior and its penetration capability / А.V. Babkin, S.V. Ladov, S.V. Fedorov // Proc. 25th Int. Symp. on Ballistics. – Beijing, Сhinа. – 2010. – Vol. 2. – Рp. 959–966.
 6. Повышение эффективности взрывной отбойки на основе новых способов инициирования скважинных зарядов на карьерах / В.И. Комащенко, В.И. Голик, В.А Беллин, А.Л. Гапоненко // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2014. – № 9. – С. 293–304.
 7. Войтенко Ю.И. Влияние алюминия на ударные свойства композитных кумулятивных струй / Ю.И. Войтенко, В.П. Бугаец // Вісник НТУУ «КПІ». Серія : Гірництво. – 2016. – Вып. 30. – С. 36–48.
 8. Поплавский В.А. Повышение дробящего действия наружных зарядов ВВ / В.А. Поплавский. – Киев : Институт геофизики им. С.И. Субботина АН УССР, 1991. – 32 с.
 9. Поплавский В.А. Повышение бризантного действия наружного заряда / В.А. Поплавский, В.В. Гржибовский // Нетрадиционные технологии взрывных работ. – Киев : Наукова думка, 1993. – С. 16–22.
 10. Моделирование действия газокумулятивных зарядов на преграду / М.Х. Абузяров, А.В. Кочетков, С.В. Крылов, Е.В. Цветкова // Проблемы прочности и пластичности. – 2005. – Вып. 67. – С. 168–177.
 11. Физика взрыва / Ф.А. Баум, Л.П. Орленко, К.П. Станюкович, Р.П. Челышев, Б.И. Шехтер. – М. : Наука, 1975. – 704 с.
 12. Физика взрыва / под ред. Л.П. Орленко. – 3-е изд., испр. – Т. 2. – М. : Физматлит, 2004. – 656 с.
 13. Improved dynamic mechanical properties of modified PTFE jet penetrating charge with shell / B.H. Chang, J.P. Yin, Z.Q. Cui, T.X. Liu // Проблемы прочности. – 2016. – № 1. – С. 97–105.
 14. Begunov A.I. Thermodynamic Stability of Intermetallic Compounds in Technical Aluminum / A.I. Begunov, M.P. Kuz’min // Journal of Siberian Federal University. Series : Engineering & Technologies. – 2014. – № 2 (7). – Рр. 132–137.
 15. Евстигнеев В.В. Два механизма структурообразования в гетерогенной порошковой смеси Тi-Al при синтезе в режиме теплового взрыва / В.В. Евстигнеев, В.Ю. Филимонов, С.Н. Василенко // Ползуновский вестник. – 2004. – № 1. – С. 239–243.
 16. Гаспарян А.Т. Макрокинетика взаимодействия и тепловой взрыв в смесях порошков Ni и Al / А.Т. Гаспарян, А.С. Штейнберг // Физика горения и взрыва. – 1988. – Т. 24, № 3. – С. 67–74.
 17. Письменская Е.Б. Высокотемпературный синтез интерметаллических соединений в режиме динамического теплового взрыва : дис. … канд. физ.-мат. наук / Е.Б. Письменская. – Черноголовка : Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН. – 2000. – 179 с.
 18. Розенбанд В. Синтез порошка диборида магния в режиме теплового взрыва / В.Розенбанд, А.Гани // Физика горения и взрыва. – 2014. – Т. 50, № 6. – С. 34–39.
 19. Закусило Р.В. Засоби ініціювання промислових зарядів вибухових речовин : монографія / Р.В. Закусило, В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 212 с.
 20. Кравець В.Г. Фізичні процеси прикладної геодинаміки вибуху : монографія / В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук, В.В. Бойко. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 408 с.
 21. Коробійчук В.В. Дослідження шляхів мінімізації витрат при буровибуховому способі видобування блоків декоративного каменя / В.В. Коробійчук, Р.В. Соболевський, О.А. Зубченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – Житомир. – 2006. – № 4 (39). – С. 301–308.
 22. Дослідження впливу буровибухових робіт на якість блочної продукції кар’єру на основі визначення геометричних характеристик її тріщинуватості / В.В. Коробійчук, Ю.О. Подчашинський, О.О. Ремезова, Р.В. Соболевський, О.А. Зубченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – Житомир. – 2007. – № 3 (42). – С. 143–150.
 23. Криворучко А.О. Визначення оптимального напрямку ведення гірничих робіт при видобуванні блоків з природного каменю / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, Р.В. Соболевський, О.В. Камських, І.В. Павлюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – Житомир. – 2016. – № 3 (78). – С. 150–163.
 24. Cluster analysis of fracturing in the deposits of decorative stone for the optimization of the process of quality control of block raw material / R.Sobolevskyi, N.Zuievska, V.Korobiichuk, O.Tolkach, V.Kotenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – № 5/3 (83). – Pр. 21–29.
 25. Definition of hue of different types of pokostivskiy granodiorite using digital image processing / V.Korobiichuk, V.Shamrai, O.Iziumova, O.Tolkach, R.Sobolevskyi // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – № 4/5 (82). – Pр. 52–57.
 26. The study of corrosion resistance of Pokostivskiy granodiorites after processing by various chemical and mechanical methods / I.Korobiichuk, V.Korobiichuk, M.Nowicki, V.Shamrai, G.Skyba, R.Szewczyk // Construction and Building Materials. – 1 July, 2016. – Vol. 114. – Pр. 241–247.
 27. A procedure for modeling the deposits of kaolin raw materials based on the comprehensive analysis of quality indicators / R.Sobolevskyi, O.Vaschuk, O.Tolkach, V.Korobiichuk, V.Levytskyi //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – № 3 (87). – Pp. 54–67.
 28. Korobiichuk V. Study of Ultrasonic Characteristics of Ukraine Red Granites at Low Temperatures / V.Korobiichuk // International Conference on Systems, Control and Information Technologies 2016. – Springer International Publishing, 2016. – Pр. 653–658.
Copyright (c) 2018 Юрій Іванович Войтенко, Віктор Георгійович Кравець, Азер Шукюров, Анатолій Леонідович Ган, Валентин Вацлавович Коробійчук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.