DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-240-245

Дослідження процесів стабілізації амплітудних коливань якості рудопотоків залізорудних кар’єрів

Сергій Олександрович Жуков, Володимир Альбертович Азарян

Анотація


Визначено умови та значення управління якістю руди в кар’єрі, наведено результати аналізу стану та чинників, що впливають на коливання якості залізорудної сировини в кар’єрах гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу з урахуванням ритмічності роботи кар’єрного устаткування і транспорту, а також сформульовано проблему створення генералізованої загальнокар’єрної системи управління якістю рудопотоків і напрямки її вирішення шляхом інтеграції всіх елементів системи та оптимізації режимів парних операційних перевантажувальних вузлів в ланцюзі стабілізації якості при формуванні рудопотоку.
На залізорудних кар’єрах з технологією ЦПТ розвантаження гірничої маси в приймальний отвір рудоспуску здійснюється автосамоскидами в почерговому режимі, коли дискретні обсяги рудної маси змішуються і формують потік. При цьому руда із забоїв з мінімальним і максимальним вмістом корисного компонента має найбільший вплив на амплітудні коливання якості рудопотоку.
Одним зі способів згладжування коливань якості залізорудної сировини є застосування методу парного розвантаження, метою якого є стабілізація показників якості рудопотоків кар’єру за рахунок парної взаємодії транспортних засобів, що доставляють руду із забоїв з максимальним і мінімальним вмістом корисного компонента.

Ключові слова


кар’єр; руда; якість; рудопотік; розвантаження; вміст корисного компоненту

Повний текст:

PDF

Посилання


Vladimirov, D.Ja., Klebanov, A.F. and Perepelicyn, A.I. (2004), «Sistema dispetcherizacii «KAR''ER»: ot monitoringa bol'shegruznyh avtosamosvalov k upravleniju gorno-transportnym kompleksom i optimizacii gornyh rabot v kar'ere», Gornaja promyshlennost', No. 4, pp. 132–135.

Galiev, S.Zh., Bojandinova, A.A., Adilhanova, Zh.A., Zhusupov, K.K. and Punenkov, S.E. (2009), «Metodika operativnogo monitoringa i upravlenija rudopotokom», Nauchnyj zhurnal KazNTU «Vestnik», Serija Nauka o zemle, Almaty, pp. 64–70.

Byzov, V.F., Vilkul, Ju.G. and Maksimov, I.I. (1982), «Ob usrednenii kachestva rud pri ob#edinenii gruzopotokov», Metallurgicheskaja i gornaja promyshlennost', No. 2, pp. 64–65.

Zhukov, S.A. and Azarjan, V.A. (2017), «Ot processov transporta i kontrolja kachestva rudy – k probleme generalizovannoj sistemy upravlenija kachestvom rudopotokov kar'era», Zbіrnik naukovih prac' Nacіonal'nogo gіrnichogo unіversitetu, Dnіpro, No. 50, pp. 17–26.

Mogilevskij, P.D., Burka, V.I. and Azarjan, V.A. (2008), «Obosnovanie uslovij primenenija poparnoj razgruzki avtosamosvalov s cel'ju stabilizacii pokazatelej kachestva v rudopotokah kar'erov», Kachestvo mineral'nogo syr'ja, sb-k nauch. tr., Krivoj Rog, pp. 276–281.

Azarjan, V.A. (2011), «Razrabotka funkcional'noj shemy upravlenija kachestvom v rudopotokah kar'erov s cel'ju povyshenija jeffektivnosti raboty», Kachestvo mineral'nogo syr'ja, sb-k nauch. tr., pp. 60–63.

Azarjan, A.A., Azarjan, V.A. and Lisovoj, G.N. (2012), «Sostojanie problemy kontrolja kachestva pri dobyche i pererabotke zhelezorudnogo syr'ja», Gornij vestnik, No. 95 (1), Krivoj Rog, pp. 132–136.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Владимиров Д.Я. Система диспетчеризации «КАРЬЕР»: от мониторинга большегрузных автосамосвалов к управлению горно-транспортным комплексом и оптимизации горных работ в карьере / Д.Я. Владимиров, А.Ф. Клебанов, А.И. Перепелицын // Горная промышленность. – 2004. – № 4. – С. 132–135.
  2. «Автоматизированные системы управления автотранспортом и процессом рудопотока» // Сайт «ИНТЕГРА» OOO «Интегра Груп». – 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.integra-gr.ru/page/avtomatizirovannie-sistemi-upravleniya.html.
  3. Методика оперативного мониторинга и управления рудопотоком / С.Ж. Галиев, А.А. Бояндинова, Ж.А. Адилханова, К.К. Жусупов, С.Е. Пуненков // Научный журнал КазНТУ «Вестник». Серия : Наука о земле. – Алматы, 2009. – С. 64–70.
  4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.yellowpages.com/lakewood-co/mip/pincock-allen-and-holt-463411136.
  5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.wencomine.com/.
  6. Бызов В.Ф. Об усреднении качества руд при объединении грузопотоков / В.Ф. Бызов, Ю.Г. Вилкул, И.И. Максимов // Металлургическая и горная промышленность. – 1982. – № 2. – C. 64–65.
  7. Жуков С.А. От процессов транспорта и контроля качества руды – к проблеме генерализованной системы управления качеством рудопотоков карьера / С.А. Жуков, В.А. Азарян // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Дніпро. – 2017. – № 50. – С. 17–26.
  8. Могилевский П.Д. Обоснование условий применения попарной разгрузки автосамосвалов с целью стабилизации показателей качества в рудопотоках карьеров / П.Д. Могилевский, В.И. Бурка, В.А. Азарян // Качество минерального сырья : сб-к науч. тр. – Кривой Рог. – 2008. – С. 276–281.
  9. Азарян В.А. Разработка функциональной схемы управления качеством в рудопотоках карьеров с целью повышения эффективности работы / В.А. Азарян // Качество минерального сырья : сб-к науч. тр. – 2011. – С. 60–63.
  10. Азарян А.А. Состояние проблемы контроля качества при добыче и переработке железорудного сырья / А.А. Азарян, В.А. Азарян, Г.Н. Лисовой // Горний вестник. – Кривой Рог. – 2012. – № 95 (1). – С. 132–136.
Copyright (c) 2018 Сергій Олександрович Жуков, Володимир Альбертович Азарян

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.