DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-246-250

Дослідження характеристик та ефективності просторового розташування низькоенергетичних зарядів для видобування блокового каменю

Роман Васильович Закусило, Анжела Миколаївна Романченко

Анотація


В міжнародній практиці для «м’якого» відділення монолітів вибухом використовують метод К-труб, що містять спеціально розроблені та індустріально виготовлені заряди вибухових речовин (ВР) з низькою швидкістю детонації. В роботі представлено дослідження подібного, але більш безпечного вітчизняного аналога, що виготовляється на основі доступних невибухових матеріалів та з можливістю просторового розташування в заданому місці шпуру, що призводить до збереження монолітності блоку при простоті та безпечності використання зарядів.
Пристрій для видобування блокового каменя має вигляд пластмасової трубки зі сполучними елементами, представленими у вигляді пластмасових насадок, що обладнані гальмівними крильцями (оперенням), завдяки чому стає також можливим сполучати трубки між собою, подовжуючи заряд на потрібну довжину.
Досліджувані заряди мають невисокі значення температури вибуху і теплоти вибуху − 1730,5 С (2003,65 К) і 516,9 ккал/кг, відповідно, і незначний об’єм газоподібних продуктів − 334 л/кг.
По теплоті вибуху, швидкості детонації і об’єму газів низькоенергетичні заряди знаходяться на рівні кращих світових зразків, наприклад, К-труб фінського виробництва, які мають великий попит в Європі.
Проведено випробування, у висновках виконано аналіз ефективності використання вітчизняних низькоенергетичних зарядів типу К-труб для видобування блокового каменю.

Ключові слова


блоковий камінь; тріщинуватість; просторове розташування; енергетичні характеристики; ініціювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Rusakov, O.N. (2015), Razrushenie gornyh porod, konspekt lekcіj, Doneckij gornyj tehnikum im. Abakumova, Donec'k, 162 p.

Kuz'min, E.V., Hajrutdinov, M.M. and Zen'ko, D.K. (2007), Osnovy gornogo dela, in Kuz'min, E.V. (ed.), OOO «ArtPRINT+», Moskva, 472 p.

Bober, E.A., Kuznecov, Ju.N., Kos'minov, E.A. and others (2006), Osnovy gornogo dela, Izd-vo MGGU, Moskva, 408 p.

Kravec', V.G., Korobijchuk, V.V., Zubchenko, O.A. (2012), Rujnuvannja girs'kyh porid vybuhom, ZhDTU, Zhytomyr, 328 p.

Is'kov, S.S. (2004), «Osoblyvosti rozrobky rodovyshh dekoratyvnogo kamenju i znachennja geometryzacii' i'h osnovnyh vlastyvostej dlja udoskonalennja tehnologii' vydobuvannja blokiv», Visnyk Zhytomyrs'kogo tehnologichnogo universytetu, No. 3 (30), pp. 132–134.

Sobolev, V.V. (2008), Tehnologija ta bezpeka vykonannja vybuhovyh robit, kurs lekcij, Nacional'nyj girnychyj universytet, Dnipropetrovs'k, 164 p.

Zakusilo, V.R. and Romanchenko, A.N. (2014), «Nizkoskorostnye zarjady dlja otbojki blochnogo kamnja», Sovremennye koncepcii nauchnyh issledovanij, sb-k nauch. tr. «Tehnicheskie nauki» VIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, ot 28–29 nojabrja, Vol. 8, Moskva, pp. 144−147.

Zakusylo, V. and Romanchenko, A. (2014), «Potassium perchlorate – the component of the low-speed explosive composition», Metallurgical and Mining Industry, No. 6, pp. 64–70.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Русаков О.Н. Разрушение горных пород : конспект лекцій / О.Н. Русаков. – Донецьк : Донецкий горный техникум им. Абакумова, 2015. – 162 с.
  2. Кузьмин Е.В. Основы горного дела : учебник / Е.В.Кузьмин, М.М. Хайрутдинов, Д.К. Зенько ; под. ред. Е.В. Кузьмин. – Москва : ООО «АртПРИНТ+», 2007. – 472 с.
  3. Основы горного дела : учебник / Е.А. Бобер, Ю.Н. Кузнецов, Е.А. Косьминов и др. – Москва : Изд-во МГГУ, 2006. – 408 с.
  4. Кравець В.Г. Руйнування гірських порід вибухом : навч. посібник / В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук, О.А. Зубченко. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 328 с.
  5. Іськов С.С. Особливості розробки родовищ декоративного каменю і значення геометризації їх основних властивостей для удосконалення технології видобування блоків / С.С. Іськов // Вісник Житомирського технологічного університету. – 2004. – № 3 (30). – С. 132–134.
  6. Product catalogue // Nitro Nobel. Series : Gyttorp. – S-713. – No. 82. – Nora, Sweden. – 64 р.
  7. Соболев В.В. Технологія та безпека виконання вибухових робіт : курс лекцій / В.В. Соболев. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2008. – 164 с.
  8. Закусило В.Р. Низкоскоростные заряды для отбойки блочного камня / В.Р. Закусило, А.Н. Романченко // Современные концепции научных исследований : сб-к науч. тр. «Технические науки» VIII Международной научно-практической конференции. – Москва. – 28–29 ноября, 2014. – Вып. 8. – С. 144−147.
  9. Zakusylo V. Potassium perchlorate – the component of the low-speed explosive composition / V.Zakusylo, A.Romanchenko // Metallurgical and Mining Industry, 2014. – No 6. – Pp. 64–70.
  10. Пат. 106545 Україна, МПК F 42 В 3/02. Вибуховий пристрій для відбивання блочного декоративного каменю / В.Р. Закусило, Р.В. Закусило, А.М. Романченко. – № u 2015 11414 ; заявл. 19.11.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. – 4 с.
Copyright (c) 2018 Роман Васильович Закусило, Анжела Миколаївна Романченко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.