DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-257-260

Системна оптимізація екскаваційних робіт на кар’єрі по критерію мінімальної енергоємності

Анатолій Іванович Крючков, Любов Іванівна Євтєєва

Анотація


Одним із ефективних напрямків збереження енергоресурсів на кар’єрі є оптимізація
режимів роботи екскаваторів по критерію енергоємності. Для екскаваторів встановлені
параметри режиму роботи, пов’язані з оптимальним значенням його експлуатаційної
продуктивності. Однак, на тих кар’єрах, де екскаваторів було два і більше, експериментально
було встановлено, що локальні оптимуми по окремим екскаваторам не відповідали оптимуму по
кар’єру в цілому. Розглядаючи аналітично цю задачу, як задачу Ейлера на умовний екстремум,
встановлені оптимальні експлуатаційні продуктивності кожного із екскаваторів (системний
оптимум) при якому енергоємність екскаваційних робіт по кар’єру у середньому була менша,
ніж енергоємність при локальних оптимумах (принцип емерджентності). Встановлений
системний оптимізаційний режим екскавації дозволяє знизити затрати електроенергії в
залежності від умов від 10 до 30 %.

Ключові слова


екскаватор; продуктивність; енергоємність; система; оптимізація; емерджентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Temchenko, A.G. (2000), Resursozberigajuchi tehnologii' girnychogo vyrobnyctva, Mineral, Kryvyj Rig, 216 p.

Novozhilov, M.G., Seljanin, V.G., Pchjolkin, G.D. and others (1971), Jekonomiko-matematicheskoe modelirovanie parametrov kar'erov, Nedra, Moskva, 198 p.

Krjuchkov, A.I. and Evteeva, L.I. (2010), «Jenergoemkost' pogruzki gornoj massy v transportnye sredstva odnokovshovym jekskavatorom», Visnyk NTUU «KPI», zb. nauk. prac', Serija Girnyctvo, Vol. 19, pp. 79–86.

Tangaev, I.A. (1986), Jenergoemkost' processov dobychi i pererabotki poleznyh iskopaemyh, Nedra, Moskva, 231 p.

Vigodskij, M.Ja. (1964), Spravochnik po vysshej matematike, Nauka, Moskva, 870 p.

Tihonov, V.I. and Mironov, M.A. (1982), Markovskie process, Radio i svjaz', Moskva, 624 p.

Krjuchkov, A.I. and Jevtjejeva, L.I. (2014), «Optymizacija produktyvnosti ekskavatoriv na kar’jeri za kryterijem energojemnosti», Suchasni resursoenergozberigajuchi tehnologii' girnychogo vyrobnyctva, Vol. 1 (13).

Vorob'ev, V.D., Krjuchkov, A.I. and Evteeva, L.I. (2009), «Analiticheskij metod opredelenija proizvoditel'nostoi i jenergoemkosti processa kopanija jekskavatora tipa mehlopata», Suchasnі resursoenergozberіgajuchі tehnologії gіrnichogo virobnictva, Vol. 1 (3), pp. 26–34.

Kruckov, A. and Kruckov, A. (2015), «Optimization of soil digging by scoop of power-shovel with energy intensity criterion», Suchasni resursoenergozberigajuchi tehnologii' girnychogo vyrobnyctva, Vol. 1 (15), pp. 84–88.

Beljakov, Ju.I. (1987), Vyemochno-pogruzochnye mashiny na kar'erah, Nedra, Moskva, 268 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Темченко А.Г. Ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва / А.Г. Темченко. – Кривий Ріг : Мінерал, 2000. – 216 с.
  2. Экономико-математическое моделирование параметров карьеров / М.Г. Новожилов, В.Г. Селянин, Г.Д. Пчёлкин и др. – М. : Недра, 1971. – 198 с.
  3. Крючков А.И. Энергоемкость погрузки горной массы в транспортные средства одноковшовым экскаватором / А.И. Крючков, Л.И. Евтеева // Вісник НТУУ «КПІ» : зб. наук. праць. Серія : Гірництво. – 2010. – Вип. 19. – С. 79–86.
  4. Тангаев И.А. Энергоемкость процессов добычи и переработки полезных ископаемых / И.А. Тангаев. – М. : Недра, 1986. – 231 с.
  5. Вигодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – М. : Наука, 1964. – 870 с.
  6. Тихонов В.И. Марковские процессы / В.И. Тихонов, М.А. Миронов. – М. : Радио и связь, 1982. – 624 с.
  7. Крючков А.І. Оптимізація продуктивності екскаваторів на кар’єрі за критерієм енергоємності / А.І. Крючков, Л.І. Євтєєва // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – 2014. – Вип. 1 (13).
  8. Воробьев В.Д. Аналитический метод определения производительностои и энергоемкости процесса копания экскаватора типа мехлопата / В.Д. Воробьев, А.И. Крючков, Л.И. Евтеева // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – 2009. – Вип. 1 (3). – С. 26–34.
  9. Kruckov A. Optimization of soil digging by scoop of power-shovel with energy intensity criterion / A. Kruckov, L.Yevtieieva // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – 2015. – Вип. 1 (15). – С. 84–88.
  10. Беляков Ю.И. Выемочно-погрузочные машины на карьерах / Ю.И. Беляков. – М. : Недра, 1987. – 268 с.
Copyright (c) 2020 Анатолій Іванович Крючков, Любов Іванівна Євтєєва

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.