DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-281-286

Аналіз сучасного стану та технологічного потенціалу покладів торфу Рівненської області

Володимир Андрійович Стріха, Сергій Олександрович Жуков, Руслан Вадимович Соболевський

Анотація


Наведено відомості про основні геологічні, енергетичні та технологічні властивості торфу, а також запаси цієї сировини в Україні в цілому та в Рівненській області, зокрема. Визначено також перспективні й існуючі види продукції з торфу та напрямки його використання, окрім енергетичного. Визначено екологічно допустимі (за стандартом країн Євросоюзу) масштаби розробки торфових родовищ. Наведено перелік найбільш значущих вимог щодо торфу як сировини для виробництва різних видів продукції. Описано особливості основних технологічних процесів, які є характерними для розробки торф’яних покладів, що розташовані в Рівненській області, та мають доволі виражену специфіку. Зазначено, що існуюча інформація про торф’яні поклади та реальний їх енергетичний і технологічний потенціал на сьогодні є вкрай незадовільною, враховуючи її застарілість, стрімку зміну сучасних видобувних та переробних технологій, а головне – потреб України у власній енергетичній сировині. Дане дослідження спрямоване на уточнення реальних запасів і стану родовищ торфу Рівненської області та їхнього технологічного потенціалу. Стверджується, що в Рівненській області можна одночасно проводити видобувні роботи на площах до 1280 га і видобувати в рік 650 тис. тонн фрезерного торфу; що резервний торфовий фонд області в цілому утворюється з цілого ряду великих торфових родовищ, які мають промислове значення; що частина торфових родовищ, які концентруються в північно-західній частині області, можуть бути об’єднані, як у потужну торфову базу, так і використовуватися кожне окремо, що дає змогу забезпечити сировиною одне або декілька підприємств. Відповідно до виконаного аналізу, зроблено висновки про те, що балансові запаси торфу в Рівненській області становлять 188,7 млн. т, і ці запаси є достатніми і доцільними за своїм станом для їх подальшої розробки; основні запаси зосереджуються в північних районах Рівненської області; використовуючи екологічно допустимі (за стандартом країн Євросоюзу) масштаби розробки торфових покладів, обсяги видобування можна збільшити до 650 тис. т на рік. Обгрунтовано доцільність збільшення обсягів видобувних робіт торфопідприємствами області.

Ключові слова


торф; запаси; родовища; поклади; торфопереробка; масштаб розробки

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalko, M.P. and Denysjuk, S.P. (1998), Energozberezhennja – priorytetnyj naprjamok derzhavnoi' polityky Ukrai'ny, in Shydlovs'kyj, A.K. (ed.), UEZ, 506 p.

Hnyeushev V. (2000), «Peat in the Ukraine: Reflections on the Threshold of a New Millennium», Peatland international, No. 1, Finland, pp. 54–57.

Gneushev, V.A. (1998), «Rol' y potencyal torfjanыh resursov Ukraynы», Ugol' Ukraynы, No. 1.

Gnjeushev, V.O. (2002), «Torfovi resursy Ukrai'ny i shljahy i'h racional'nogo vykorystannja», Al'ternatyvni ta vidnovljuvani dzherela energii', Rivne, pp. 22–27.

Afanas'ev, A.E., Malkov, L.M., Smyrnov, V.Y. and others (1987), Tehnologyja y kompleksnaja mehanyzacyja razrabotky torfjanыh mestorozhdenyj, Nedra, Moskva, 311 p.

Malanchuk, Z.R., Gavrysh, V.S., Striha, V.A. and Kyrychyk, I.M. (2013), Tehnologii' vidkrytoi' rozrobky korysnyh kopalyn, NUVGP, Rivne, 285 p.

Striha, V.A. (2012), «Suchasni tehnologichni shemy vydobuvannja palyvnogo frezernogo torfu», «Visnyk KNU», zb-k nauk. prac', Serija Tehnichni nauky, Vol. 31, Kryvyj Rig, pp. 81–85.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Ковалко М.П. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України / М.П. Ковалко, С.П. Денисюк ; відп. ред. А.К. Шидловський. – К. : УЕЗ, 1998. – 506 с.
 2. Аналіз стану сировинної бази торфу і сапропелю України в 1991–1995 роках. Торф. Кн. 1: Аналіз стану сировинної бази торфу: пояснювальна записка / Держ. комітет України по геології та використанню надр ; Держ. інформаційний геологічний фонд України «Геоінформ». – К., 1996.
 3. Торф фрезерный для производства брикетов. Технические условия : ДСТ Украины 2043-92. – К. : Госстандарт Украины. – 3 с.
 4. Hnyeushev V.Peat in the Ukraine: Reflections on the Threshold of a New Millennium / V.Hnyeushev // Peatland international. – Finland. – 2000. – № 1. – С. 54–57.
 5. Гнеушев В.А. Роль и потенциал торфяных ресурсов Украины / В.А. Гнеушев // Уголь Украины. – 1998. – № 1.
 6. Гнєушев В.О. Торфові ресурси України і шляхи їх раціонального використання / В.О. Гнєушев // Альтернативні та відновлювані джерела енергії. – Рівне. – 2002. – С. 22–27.
 7. Зведення про виконання плану підприємствами Українського концерну торф’яної промисловості «Укрторф» за листопад і 11 місяців 2005 року / Укрторф. – 2005.
 8. Технология и комплексная механизация разработки торфяных месторождений : учеб. пособие / А.Е. Афанасьев, Л.М. Малков, В.И. Смирнов и др. – М. : Недра, 1987. – 311 с.
 9. Manufacturer of machinery for peat moss industry / Les Équipments Tardif inc. – Quebec, Canada.
 10. Гнєушев В.О. Трансформируемый плоскорез-рыхлитель: тематичний інформаційний листок УкрДІНТІ та ТЕД Держплану України № 88-0279 / В.О. Гнєушев, І.І. Рибак / УкрДІНТІ ; ТЕД Держплан України – К., 1988.
 11. Нормы технологического проектирования предприятий по добыче торфа. – М. : Минторпром РСФСР, 1976. – 63 с.
 12. Аналіз стану мінерально-соровинної бази України, облік родовищ і складання державних балансів запасів торфу і сапропелю станом на 01.01.2003–2005 роки : звіт про наук.-досл. роботу. Титул 24/03 / Державне науково-виробниче підприємство ; Державний інформаційний геологічний фонд України ; «Геоінформ України». – К., 2005. – 45 с.
 13. Технології відкритої розробки корисних копалин : навч. посібник / З.Р. Маланчук, В.С. Гавриш, В.А. Стріха, І.М. Киричик. – Рівне : НУВГП, 2013. – 285 с.
 14. Стріха В.А. Сучасні технологічні схеми видобування паливного фрезерного торфу / В.А. Стріха // «Вісник КНУ» : зб-к наук. праць. Серія : Технічні науки. – Кривий Ріг. – 2012. – Вип. 31. – С. 81–85.
 15. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до торфових родовищ : зареєстровано в Міністерстві юстиції України : від 8 листопада 2004 р. : N 1418/10017 / Міністерствo юстиції України.
Copyright (c) 2018 Володимир Андрійович Стріха, Сергій Олександрович Жуков, Руслан Вадимович Соболевський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.