DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-293-297

Експериментальні дослідження впливу рідкого активного наповнювача на властивості вибухових речовин місцевого приготування

Олександр Олександрович Фролов, Аліна Володимирівна Куляпіна

Анотація


Основними засобами підвищення і регулювання ефективності дії вибуху в процесі дроблення скельних масивів порід є склад вибухових речовин і конструкція зарядів на їх основі. У зв’язку з цим перспективною є розробка найпростіших вибухових речовин місцевого приготування з різними у своєму складі добавками і формуванням зарядів в поліетиленових рукавах.
За результатами досліджень доведено, що введення до складу свердловинного заряду компонента рідкого ущільнюючого впливає на властивості вибухових речовин місцевого приготування та дозволяє регулювати об’ємну концентрацію енергії вибуху.
Встановлено залежність щільності сумішевих вибухових речовин від вмісту і кількості компонента рідкого ущільнюючого, що забезпечує водостійкість вибухових сумішей. Для вибухової речовини типу полімікс ГР1/8 дослідженнями встановлено, що при вмісті компонента рідкого ущільнюючого 35 % за масою (понад 100 %) відбувається повне заповнення пор, при цьому забезпечується повна водостійкість суміші при формуванні заряду в рукавах.
Експериментальними випробуваннями встановлено, що підривання вибухової суміші з компонентом рідким ущільнюючим значно більше прогинає металеву пластину, ніж вибух тієї ж вибухової речовини без добавок. Однак найбільшу працездатність вибухові речовини показують не при повному заповненні міжгранульного простору.

Ключові слова


вибух; свердловинний заряд; вибухова речовина; водостійкість; компонент рідкий ущільнюючий; гірський маси

Повний текст:

PDF

Посилання


Krysin, R.S. and Domnichev, V.N. (1998), Sovremennye vzryvchatye veshchestva mestnogo prigotovleniya, Nauka i obrazovanie, Dnepropetrovsk, 140 p.

Doil'nitsyn, V.M., Ryzhkov, A.N. and Timofeev, M.V. (2004), «Opyt i perspektivy ispol'zovaniya vzryvchatykh veshchestv sobstvennogo izgotovleniya», Gornyj zhurnal, No. 9, pp. 50–53.

Efremov, E.I., Komir, V.M., Krasnopol'skii, I.A. and Martynenko, V.P. (1990), Resursosberegayushchie tekhnologii vzryvnogo razrusheniya gornykh porod, Tekhnika, Kiev, 149 p.

Efremov, E.I., Petrenko, V.D. and Dzhos, V.F. (1995), «Opyt i perspektivy primeneniya prosteishikh bestrotilovykh VV so stabil'nymi fizicheskimi i detonatsionnymi svoistvami i VV na osnove inversii», Promyshlennye vzryvchatye veshchestva i sredstva ikh initsiirovaniya, mater. 1-i Ukr. konferents, Vol. 1, GosNIIKhP, Shostka Sumskoi obl., pp. 8–13.

Frolov, O.O. (2014), Keruvannja energetychnymy potokamy pry vybuhovomu rujnuvanni riznomicnisnyh masyviv girs'kyh porid na kar’jerah, Dyss. of dokt. tehn. nauk, 05.15.03, Kyi'v, 369 p.

Frolov, O.O. (2014), «Formuvannja efektyvnyh rezhymiv detonacijnyh energetychnyh potokiv pry bagatotochkovomu inicijuvanni sverdlovynnyh zarjadiv», Girnychyj visnyk, zb. nauk. prac', Vol. 98, DVNZ «KTU», Kryvyj Rig, pp. 12–16.

Prokopenko, V.S. (2003), Fiziko-tekhnicheskie osnovy razrusheniya skal'nykh porod vzryvami skvazhinnykh zaryadov vzryvchatykh veshchestv v rukavakh, Diss. of dokt. tekhn. nauk, Natsional'nyi NII okhrany truda, Kiev, 376 p.

Kavun, S.S. and Frolov, O.O. (2017), «Rujnuvannja skel'nyh girs'kyh porid vybuhom sverdlovynnyh zarjadiv v rukavah», Innovacijnyj rozvytok girnychodobuvnoi' galuzi: materialy II mizhnarodnoi' naukovo-tehnichnoi' internet konferencii', vid grudnja, DVNZ «KNU», Kryvyj Rig, pp. 31–32.

Prokopenko, V.S. and Lotous, K.V. (2003), Razrushenie tverdykh gornykh porod vzryvami skvazhinnykh zaryadov VV v rukavakh, Tekhnovzryv, Kiev, 82 p.

Vorob'ev, V.D., Kryuchkov, A.I., Prokopenko, V.S. and Kos'min, I.V., «Gidroizolirovannye zaryady nevodoustoichivykh VV pri vzryvakh», Ugol' Ukrainy, No. 10, Tekhnika, Kiev, pp. 15–18.

Dubnov, L.V., Bakharevich, N.S. and Romanov, A.I. (1988), Promyshlennye vzryvchatye veshchestva, 3nd ed., pererab. i dop., Nedra, Moskva, 358 p.

Mel'nikov, N.V., Demidyuk, G.P. and Adrianov, N.F. (1970), Regulirovanie ob"emnoi kontsentratsii energii VV kak sredstvo intensifikatsii gornykh porod vzryvom, izd. IFZ AN SSSR, Moskva.

Prokopenko, V.S. and Lotous, K.V. (2004), «Vliyanie zhidkikh dobavok kholodnogo prigotovleniya na svoistva promyshlennykh vzryvchatykh veshchestv», Vіsnik NTUU «KPІ», zb. nauk. prats', Serіya Gіrnitstvo, «KPІ», Vol. 10, NTUU, Kyi'v, pp. 54–59.

Turuchko, I.I. and Kos'min, I.V. (2002), «Novi vybuhovi rechovyny z regul'ovanoju ob’jemnoju koncentracijeju energii'», Visnyk NTUU «KPI», zb. nauk. prac', Serija Girnyctvo, NTUU «KPI», Vol. 5, Kyi'v, pp. 52–56.

Prokopenko, V.S. (2010), Razrushenie gornykh porod skvazhinnymi zaryadami vzryvchatykh veshchestv v rukavakh, monografija, NTUU «KPI», Kiev, 210


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Крысин Р.С. Современные взрывчатые вещества местного приготовления / Р.С. Крысин, В.Н. Домничев. – Днепропетровск : Наука и образование, 1998. – 140 с.
 2. Доильницын В.М. Опыт и перспективы использования взрывчатых веществ собственного изготовления / В.М. Доильницын, А.Н. Рыжков, М.В. Тимофеев // Горный журнал. – 2004. – № 9. – С. 50–53.
 3. Ресурсосберегающие технологии взрывного разрушения горных пород / Э.И. Ефремов, В.М. Комир, И.А. Краснопольский, В.П. Мартыненко. – К. : Техника, 1990. – 149 с.
 4. Ефремов Э.И. Опыт и перспективы применения простейших бестротиловых ВВ со стабильными физическими и детонационными свойствами и ВВ на основе инверсии Ефремов / Э.И. Ефремов, В.Д. Петренко, В.Ф. Джос // Промышленные взрывчатые вещества и средства их инициирования: мат-лы 1-й Укр. конференц. – Шостка Сумской обл. : ГосНИИХП. – 1995. – Вып. 1. – С. 8–13.
 5. Фролов О.О. Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар’єрах : дис. ... докт. техн. наук : спец. 05.15.03 / О.О. Фролов. – K., 2014. – 369 с.
 6. Фролов О.О. Формування ефективних режимів детонаційних енергетичних потоків при багатоточковому ініціюванні свердловинних зарядів / О.О. Фролов // Гірничий вісник : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КТУ». – 2014. – Вип. 98. – С. 12–16.
 7. Прокопенко В.С. Физико-технические основы разрушения скальных пород взрывами скважинных зарядов взрывчатых веществ в рукавах : дис. … докт. техн. наук / В.С. Прокопенко ; Национальный НИИ охраны труда. – К., 2003. – 376 с.
 8. Фролов О.О. Руйнування скельних гірських порід вибухом свердловинних зарядів в рукавах / С.С. Кавун, О.О. Фролов // Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі: матеріали ІІ міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, грудень 2017 р. / ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 31–32.
 9. Прокопенко В.С. Разрушение твердых горных пород взрывами скважинных зарядов ВВ в рукавах/ В.С. Прокопенко, К.В. Лотоус. – К. : «Техновзрыв». – 2003. – 82 с.
 10. Гидроизолированные заряды неводоустойчивых ВВ при взрывах / В.Д. Воробьев, А.И. Крючков, В.С. Прокопенко, И.В. Косьмин // Уголь Украины. – К. : Техника. – № 10. – С. 15–18.
 11. Дубнов Л.В. Промышленные взрывчатые вещества / Л.В. Дубнов, Н.С. Бахаревич, А.И. Романов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1988. – 358 с.
 12. Мельников Н.В. Регулирование объемной концентрации энергии ВВ как средство интенсификации горных пород взрывом / Н.В. Мельников, Г.П. Демидюк, Н.Ф. Адрианов. – М. : ИФЗ АН СССР, 1970.
 13. Прокопенко В.С. Влияние жидких добавок холодного приготовления на свойства промышленных взрывчатых веществ / В.С. Прокопенко, К.В. Лотоус // Вісник НТУУ «КПІ» : зб. наук. праць. Серія : Гірництво. – К : НТУУ «КПІ». – 2004. – Вип. 10. – С. 54–59.
 14. Туручко І.І. Нові вибухові речовини з регульованою об’ємною концентрацією енергії / І.І. Туручко, І.В. Косьмін // Вісник НТУУ «КПІ» : зб. наук. праць. Серія : Гірництво. – К. : НТУУ «КПІ», 2002. – Вип. 5. – С. 52–56.
 15. Прокопенко В.С. Разрушение горных пород скважинными зарядами взрывчатых веществ в рукавах : монография / В.С. Прокопенко. – К. : НТУУ «КПИ», 2010. – 210 с.
Copyright (c) 2018 Олександр Олександрович Фролов, Аліна Володимирівна Куляпіна

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.