DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-303-308

Перспективи використання відходів щебеневих кар’єрів

Volodymyr Oleksandrovich Shlapak, Ivan Victorovich Klimenko, Iryna Volodymyrivna Davydova, Olena Stepanivna Tarasyuk

Анотація


Аналіз виробництва щебеневої продукції показує, що виробничі підприємства цього продукту мають проблеми зі зберіганням відходів. Відвали відходів охоплюють величезні площі землі, які підходять для використання в сільському господарстві. Накопичення відходів також впливає на навколишнє середовище. Накопичення відходів відбувається через недосконалу технологію переробки відходів. Гранітний відсів – це відходи виробництва. Впровадження сучасних технологій утилізації відходів дозволяє одержувати митий пісок, який стає конкурентоспроможним продуктом.

Аналізується гранулометричний склад різних типів піску, зроблено порівняння гранулометричного складу різних типів піску, висвітлено напрямки використання піску в різних галузях промисловості, а також для будівельних та дорожніх робіти. Загалом, робота присвячена виробництву гранітного піску. Описано фізико-механічні властивості гранітного піску та його фракційного складу. Зроблено порівняння гранулометричного складу гранітного піску з «ідеальною» гранулометричною кривою наповнювача з розміром зерна 2,5 мм (за Фуллером). Аналіз показує, що крива для митого піску тісно наближається до «ідеальної» кривої. Цей факт вказує, що гранітний пісок має широкий спектр застосувань як наповнювач для виробництва штукатурки та будівельних розчинів. Відповідно до якісних показників, митий пісок відповідає європейським стандартам якості. Широке застосування гранітних відсівів дає змогу зменшити навантаження на навколишнє середовище та підвищити технічні та економічні показники підприємств, які займаються видобуванням щебеню.


Ключові слова


гранітні скринінги; відходи граніту; розбиті кам’яні кар’єри; промитий пісок

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ivanenko, O.I., Kravchenko, K.O., Virnyk, M.M. and Tytjuk, A.I. (2012), «Vykorystannja vidsiviv granitnogo shhebenju dlja vyrobnyctva tovarnogo betonu», Vostochno-Evropejskyj zhurnal peredovыh tehnologyj, Vol. 2, No. 12 (56), pp. 16–18 [On-line], available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3923/3591

Dvorkin, O.L., Zhytkovs'kyj, V.V. and Domans'kyj, G.V. (1999), «Granitni vidsivy – zapovnjuvach dlja vibropresovanogo betonu», zb. nauk. pr., Resursoekonomni materialy, konstrukcii' budivli ta sporudy, Vol. 2, pp. 19–24.

Volkov, M.I., Borshh, I.M., Grushko, I.M. and Korolev, I.V. (1975), Dorozhno-stroitel'nye materialy, Izd-vo «Transport», Moskva, 527 p.

Jakobson, M.Ja. (2000), Beton dorozhnyj s ispol'zovaniem otsevov droblenija izverzhennyh gornyh porod dlja stroitel'stva avtomobil'nyh dorog, Diss. of kand. tehn. nauk, Moskva, 258 p.

Zhdanjuk, V.K., Volovyk, O.O., Kostyn, D.Ju., Zhdanjuk, K.V. and Makarchev, O.O. (2009), «Vlastyvosti asfal'tobetoniv z voloknystoju polimernoju dobavkoju», Nauchno-tehnycheskyj sbornyk «Kommunal'noe hozjajstvo gorodov», Seryja Arhytektura y tehnycheskye nauky, Vol. 90, pp. 214–217.

Vajsberg, L.A., Gorbunova, K.N., Kac, M.Je. and others (1985), «Jekonomija mineral'nyh resursov pri proizvodstve keramicheskih izdelij», Puti jekonomii toplivno-jenergeticheskih i material'nyh resursov v proizvodstve stroitel'nyh materialov, sbornik, Sankt-Peterburg.

Alikin, A.V. (2011), «Modificirovanie i kondicionirovanie othodov granitnogo shhebnja», Zapiski gornogo instituta, Vol. 189, pp. 274–276.

Geleta, O. (2008), «Ukrai'ns'kyj rynok shhebenju z pryrodnogo kamenju», Koshtovne ta dekoratyvne kaminnja, No. 3 (53), pp. 3–11.

Korobiichuk, V.V., Sidorov, O.M., Sobolevskyi, R.V., Shlapak, V.O. and Kryvorushko, A.O. (2017), «European integration: treatment of stone processing enterprises waste in Ukraine», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Tehnichni nauky, No. 1 (79), pp. 182–190.

Shamrai, V.I., Korobiichuk, V.V. and Sobolevskyi, R.V. (2017), «Management of waste of stone processing in the framework of Euro integration of Ukraine», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Tehnichni nauky, No. 2 (80), Vol. 1, pp. 234–239.

Korobiichuk, I. and others (2018), «Investigation of Leznikovskiy Granite by Ultrasonic Methods», Archives of Mining Sciences, Vol. 63, No. 1, pp. 75–82.

Korobiichuk, V. (2016), «Study of Ultrasonic Characteristics of Ukraine Red Granites at Low Temperatures», International Conference on Systems, Control and Information Technologies, Springer, Cham, pр. 653–658.

Davydova, I.V. (2006), «doslidzhennja zminy rezhymu ta skladu poverhnevyh i pidzemnyh vod Zhytomyrs'koi' oblasti v mezhah zony rozrobky rodovyshh korysnyh kopalyn vidkrytym sposobom», Visnyk ZhDTU, Serija Tehnichni nauky, No. 1 (36), pp. 126–129.

Bakka, M.T. and Davydova, I.V. (2006), «Ocinka ekologo-gidrologichnogo vplyvu na dovkillja vybuhovyh robit pry rozrobci nerudnyh rodovyshh korysnyh kopalyn», Visnyk KDPU, Vol. 6 (41), Part 1, pp. 88–92.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Використання відсівів гранітного щебеню для виробництва товарного бетону / О.І. Іваненко, К.О. Кравченко, М.М. Вірник, А.І. Титюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – Т. 2, № 12 (56). – С. 16–18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3923/3591.
 2. Дворкін О.Л. Гранітні відсіви – заповнювач для вібропресованого бетону : зб. наук. пр. / О.Л. Дворкін, В.В. Житковський, Г.В. Доманський // Ресурсоекономні матеріали, конструкції будівлі та споруди. – 1999. – Вип. 2.– С. 19–24.
 3. Дорожно-строительные материалы / М.И. Волков, И.М. Борщ, И.М. Грушко, И.В. Королев. – Москва : Изд-во «Транспорт», 1975. – 527 с.
 4. Якобсон М.Я. Бетон дорожный с использованием отсевов дробления изверженных горных пород для строительства автомобильных дорог : дисс. ... канд. техн. наук / М.Я. Якобсон. – Москва, 2000. – 258 с.
 5. Властивості асфальтобетонів з волокнистою полімерною добавкою / В.К. Жданюк, О.О. Воловик, Д.Ю. Костин, К.В. Жданюк, О.О. Макарчев // Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов». Серия : Архитектура и технические науки. – 2009. – Вып. 90. – С. 214–217.
 6. Утилизация отходов производства гранитного щебня / Л.А. Вайсберг, К.Н. Горбунова, М.Э. Кац и др. / Сборник «Пути экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов в производстве строительных материалов». – Санкт-Петербург, 1985.
 7. Экономия минеральных ресурсов при производстве керамических изделий / Л.А. Вайсберг, К.Н. Горбунова, М.Э. Кац и др. / Сборник «Пути экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов в производстве строительных материалов». – Санкт-Петербург, 1985.
 8. Аликин А.В. Модифицирование и кондиционирование отходов гранитного щебня / А.В. Аликин // Записки горного института. – 2011. – Т. 189. – С. 274–276.
 9. Гелета О. Український ринок щебеню з природного каменю / О.Гелета // Коштовне та декоративне каміння. – 2008. – № 3 (53). – С. 3–11.
 10. Матеріали посипкові для зимового утримання вулично-дорожньої мережі. Технічні умови : ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:201Х. – [проект, остаточна редакція] / Мінрегіон України, 2010. – 23 c.
 11. Concrete and related products. Technical committee : CEN/TC 104 EN 206-1. Part 1 : Specification, performance, production and conformity is a European standard elaborated by the CEN/TC 104 EN 206-1 [Concrete]
 12. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови : ДСТУ Б В.2.7-210:2010 / Мінрегіон України, 2010. – 20 c.
 13. European integration: treatment of stone processing enterprises waste in Ukraine / V.V. Korobiіchuk, O.M. Sidorov, R.V. Sobolevskyi, V.O. Shlapak, A.O. Kryvorushko // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – 2017. – № 1 (79). – С. 182–190.
 14. Shamrai V.I. Management of waste of stone processing in the framework of Euro integration of Ukraine / V.I. Shamrai, V.V. Korobiіchuk, R.V. Sobolevskyi // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – 2017. – № 2 (80). – Т. 1. – С. 234–239.
 15. Investigation of Leznikovskiy Granite by Ultrasonic Methods / I.Korobiichuk et al. // Archives of Mining Sciences. – 2018. – Vol. 63, No. 1. – Pp. 75–82.
 16. Korobiichuk V. Study of Ultrasonic Characteristics of Ukraine Red Granites at Low Temperatures / V.Korobiichuk // International Conference on Systems, Control and Information Technologies 2016. – Springer, Cham. – 2016. – Рр. 653–658.
 17. Давидова І.В. дослідження зміни режиму та складу поверхневих і підземних вод Житомирської області в межах зони розробки родовищ корисних копалин відкритим способом / І.В. Давидова // Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки. – 2006. – № 1 (36). – С. 126–129. 18. Давидова І.В. Оцінка еколого-гідрологічного впливу на довкілля вибухових робіт при розробці нерудних родовищ корисних копалин / М.Т. Бакка, І.В. Давидова // Вісник КДПУ. – 2006. – Вип. 6 (41), Ч. 1. – С. 88–92.
Copyright (c) 2020 Volodymyr Oleksandrovich Shlapak, Ivan Victorovich Klimenko, Iryna Volodymyrivna Davydova, Olena Stepanivna Tarasyuk

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.