DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-109-113

Щодо моніторингу сейсмічної активності

Олена Миколаївна Безвесільна

Анотація


У роботі запропонована нова бездротова система, яка  дозволяє: ефективно організувати моніторинг сейсмічної активності завдяки простоті розгортання і використання, надійності роботи; дає змогу розділити модулі та систему обробки інформації; забезпечує незалежність роботи кожного із модулів і системи обробки інформації один від одного; позбавляє від затрат на дротові з’єднання. Використання бездротового зв’язку та ключа, підключеного до приймача імпульсів, забезпечує доступ до модулів у довільному порядку. Надано опис принципу дії бездротової системи, що територіально розподілена. Зображено структурні схеми сенсорного вузла, базової станції, конструктивна електрична схема чутливого елемента вузла і частотних генераторів радіо передавальних пристроїв базової станції, а також сенсорного вузла, наведено розрахунок чутливого елементу сенсорного вузла. Використання мікропроцесора у якості блока керування дозволяє підвищити точність та швидкодію. Відзначено, що можна збільшити зону покриття системи шляхом встановлення додаткових базових станцій, а також використання змішаної топології, яка включає у себе зв’язки за допомогою топологій «зірка» та коміркова мережа.


Ключові слова


система моніторингу; сейсмічна активність; ємнісний перетворювач

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezvesil'na, O.M. and Koz'ko, K.S. (2013), Bezdrotova systema monytoryngu sejsmichnoi' aktyvnosti [Wireless monitoring system for seismic activity], Ukrai'na, opubl. vid 25 chervnja, Bjul. No. 12, Pat. № 102352.

Bezvesil'na, O.M., Tymchyk, G.S. and Podchashyns'kyj, Ju.O. (2018), Naukovi doslidzhennja v galuzi avtomatyzacii' ta komp’juterno-integrovanyh tehnologij, ZhDTU, Zhytomyr, 592 p.

Korobiichuk, I., Bezvesilna, O., Tkachuk, A., Nowicki, M. and Szewczyk, R. (2016), «Piezoelectric gravimeter of the aviation gravimetric system», Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 440, pp. 753–761.

Korobiichuk, I., Bezvesilna, O., Tkachuk, A., Nowicki, M. and Szewczyk, R. (2016), «Design of piezoelectric gravimeter for automated aviation gravimetric system», Journal of Automation, Series Mobile Robotics and Intelligent Systems, Vol. 10 (1), pp. 43–47.

Bezvesilnaya, Е. and Tkachuk, A. (2017), «Three-Axis Low-Frequency Piezoelectric Sensor», Sheffield Science and Education LTD, Vol. 10, England, pp. 44–47.

Bezvesil'na, O.M., Tkachuk, A.G. and Hyl'chenko, T.V. (2016), «Rozrobka novogo dvokanal'nogo gravimetra dlja vymirjuvan' pryskorennja syly tjazhinnja», Tehnologycheskyj audyt y rezervы proyzvodstva, No. 3/2 (23), pp. 41–44.

Bezvesil'na, O.M., Tkachuk, A.G., Hyl'chenko, T.V. and Nechaj, S.O. (2016), «Simulation of influence of perturbation parameters of the new dual-channel capacitive MEMS gravimeter performance», Shidno-Jevropejs'kyj zhurnal peredovyh tehnologij, No. 6/7 (84), pp. 50–57.

Bezvesilna, O.M., Cherepanska, I. and Sazonov, A. (2017), «Artificial Neural Network as a Basic Element of the Automated Goniometric System», Recent advanced in systems, Control and Information Technology, P. 5, рp. 43–51.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Хабловски И. Электроника в вопросах и ответах / И.Хабловски, В.Скулимовски ;под ред. В.И. Котикова ; пер. с польск. – М. : Радио и связь, 1984. – 304 с.
 2. Пат. 102352 Україна. Бездротова система мониторингу сейсмічної активності / О.М. Безвесільна, К.С. Козько ;опубл. 25.06.13, Бюл. № 12.
 3. Безвесільна О.М. Наукові дослідження в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій : підручник / О.М. Безвесільна, Г.С. Тимчик, Ю.О. Подчашинський. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 592 с.
 4. Two-channel MEMS gravimeter of the automated aircraft gravimetric system/ I.Korobiichuk, O.Bezvesilna, M.Kachniarz, A.Tkachuk, T.Сhilchenko // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2017. – Vol. 543. – Pp. 481–487.
 5. Piezoelectric gravimeter of the aviation gravimetric system / I.Korobiichuk, O.Bezvesilna, A.Tkachuk, M.Nowicki, R.Szewczyk // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2016. – Vol. 440. – Pp. 753–761.
 6. Design of piezoelectric gravimeter for automated aviation gravimetric system/ I.Korobiichuk, O.Bezvesilna, A.Tkachuk, M.Nowicki, R.Szewczyk // Journal of Automation. Series : Mobile Robotics and Intelligent Systems. – 2016. – Vol. 10 (1). – Pp. 43–47.
 7. Bezvesilnaya Е. Three-Axis Low-Frequency Piezoelectric Sensor / Е.Bezvesilnaya, A.Tkachuk // Sheffield Science and Education LTD. – England. – 2017. – Vol. 10. – Pp. 44–47.
 8. Безвесільна О.М. Розробка нового двоканального гравіметра для вимірювань прискорення сили тяжіння / О.М. Безвесільна, А.Г. Ткачук, Т.В. Хильченко // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – No. 3/2 (23). – С. 41–44.
 9. Безвесільна О.М. Simulation of influence of perturbation parameters of the new dual-channel capacitive MEMS gravimeter performance / О.М. Безвесільна, А.Г. Ткачук, Т.В. Хильченко, С.О. Нечай // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – № 6/7 (84). – С. 50–57.
 10. Bezvesilna O.M. Artificial Neural Network as a Basic Element of the Automated Goniometric System / O.M. Bezvesilna, I.Cherepanska, A.Sazonov // Recent advanced in systems, Control and Information Technology. – 2017. – P. 5 ; рp. 43–51.
 11. Пат. 113033 Україна. Трикоординатний п’єзоелектричний гравіметр авіаційної гравіметричної системи / О.М. Безвесільна, А.Г. Ткачук ; опубл. 11.09.16.
Copyright (c) 2018 Олена Миколаївна Безвесільна

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.