DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-149-154

Дослідження методів фрактального стиснення відеозображень з вимірювальною інформацією, що передаються комп’ютерними мережами

Юрій Олександрович Подчашинський, Олександр Вікторович Хаустович

Анотація


Розглянуто застосування методів фрактального перетворення та стиснення відеозображень, що містять вимірювальну інформацію про різноманітні технічні об’єкти або промислові вироби. Такі відеозображення можуть передаватися по бездротовим сенсорним мережам або по іншим комп’ютерним мережам в складі розподілених систем управління. Основною вимогою до відеозображень в даному випадку є забезпечення точності вимірювальної інформації про геометричні параметри об’єктів та високої степені стиснення для підвищення швидкодії систем управління. Встановлено, що фрактальний метод стиснення забезпечує значно більшу компактність відеозображень (зменшення об’єму до декількох сотень разів) при прийнятних показниках точності геометричних параметрів на відміну від існуючих методів, що забезпечують зменшення об’єму в 30…50 разів при такій же точності.

Ключові слова


відеозображення; геометричні параметри; фрактальне перетворення; стиснення відеозображень

Повний текст:

PDF

Посилання


Fisher, Y. (Ed.) (1998), Fractal Image Encoding and Analysis, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 368 p.

Feder, E. (1991), Fraktaly, Translated from English, Mir, Moskva, 254 p.

Batchelor, B.G. and Whelan, P.F. (2002), Intelligent Vision Systems for Industry, Springer, 473 p.

Ujelstid, S. (2003), Fraktaly i vejvlety dlja szhatija izobrazhenij v dejstvii, Triumf, Moskva, 320 p.

Mjurrej, D. and Van Rajper, U. (1997), Jenciklopedija formatov graficheskih fajlov, Translated from English, BHV, Kiev, 672 p.

Vatolin, D., Ratushnjak, A., Smirnov, M. and Jukin, V. (2002), Metody szhatija dannyh. Ustrojstvo arhivatorov, szhatie izobrazhenij i video, Dia-log-MIFI, Moskva, 384 p.

Barnsli, M. and Anson, L. (1992), «Fraktal'noe szhatie zobrazhenij», Mir PK, No. 10, pp. 52–58.

Vatolin, D.S. (1999), «Ispol'zovanie DKP dlja uskorenija fraktal'nogo szhatija zobrazhenij», Programmirovanie, No. 3, pp. 51–57.

Karpov, P.M. (2006), «Bystryj fraktal'nyj algoritm szhatija izobrazhenij», Nauchnaja sessija MIFI, Vol. 15.

Shabarshin, A.A. (1997), «Metod fraktal'nogo szhatija izobrazhenij», Nauchnye shkoly UPI-UGTU, No. 1, pp. 70–82.

Vinokurov, S.V. (2006), «Jeffektivnyj algoritm fraktal'nogo szhatija izobrazhenij s ispol'zovaniem prostranstvenno-chuvstvitel'nogo heshirovanija», Otkrytoe obrazovanie, Vol. 4, No. 57, pp. 62–70.

Zubko, R.A. (2014), «Stysnennja zobrazhen' fraktal'nym metodom», Vostochno-Evropejskij zhurnal peredovyh tehnologij, No. 6/2 (71), pp. 23–28.

Mandel'brot, B. (2002), Fraktal'naja geometrija prirody, Institut komp'juternyh issledovanij, Moskva, 656 p.

Indutnyj, V.V. (1991), Planimetricheskij analiz struktur mineral'nyh agregatov, Naukova dumka, Kiev, 180 p.

Kryvoruchko, A.O., Kupkin, Je.S., Podchashyns'kyj, Ju.O. and Remezova, O.O. (2005), «Zastosuvannja informacijno-komp’juternyh tehnologij obrobky videoinformacii' v girnycho-geologichnij galuzi», Visnyk ZhDTU, Serija Tehnichni nauky, No. 1 (32), pp. 107–116.

Bakka, M.T., Kuz'menko, A.H. and Sachkov, L.S. (1993), Dobycha prirodnogo kamnja, in parts, Part 1 «Geologo-promyshlennaja i tehnologicheskaja ocenka mestorozhdenij prirodnogo kamnja», UMK VO, Kiev, 368 p.

Karasev, Ju.G. and Bakka, N.T. (1997), Prirodnyj kamen'. Dobycha blochnogo i stenovogo kamnja, Izd-vo Sankt-Peterburgskogo gornogo universitetata, Sankt-Peterburg, 412 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Fractal Image Encoding and Analysis / edited by Y.Fisher. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1998. – 368 p.
 2. Федер Е. Фракталы / Е.Федер ; пер. с англ. – М. : Мир, 1991. – 254 с.
 3. Batchelor B.G. Intelligent Vision Systems for Industry / B.G. Batchelor, P.F. Whelan. – Springer, 2002. – 473 p.
 4. Уэлстид С. Фракталы и вейвлеты для сжатия изображений в действии / С.Уэлстид. – М. : Триумф, 2003. – 320 с.
 5. Мюррей Д. Энциклопедия форматов графических файлов / Д.Мюррей, У.Ван Райпер ; пер. с англ. – К. : BHV, 1997. – 672 с.
 6. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / Д.Ватолин, А.Ратушняк, М.Смирнов, В.Юкин. – М. : Диа-лог-МИФИ, 2002. – 384 с.
 7. Барнсли М. Фрактальное сжатие зображений / М.Барнсли, Л.Ансон // Мир ПК. - 1992. - № 10. - С. 52–58.
 8. Ватолин Д.С. Использование ДКП для ускорения фрактального сжатия зображений / Д.С. Ватолин // Программирование. - 1999. - № 3. – С. 51–57.
 9. Карпов П.М. Быстрый фрактальный алгоритм сжатия изображений / П.М. Карпов / Научная сессия МИФИ, 2006. – Т. 15.
 10. Шабаршин А.А. Метод фрактального сжатия изображений / А.А. Шабаршин // Научные школы УПИ-УГТУ 1997. – № 1. – С. 70–82.
 11. Винокуров С.В. Эффективный алгоритм фрактального сжатия изображений с использованием пространственно-чувствительного хеширования / С.В. Винокуров // Открытое образование. – 2006. – Т. 4, № 57. – С. 62–70.
 12. Зубко Р.А. Стиснення зображень фрактальним методом / Р.А. Зубко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 6/2 (71). – С. 23–28.
 13. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы / Б.Мандельброт. – М. : Институт компьютерных исследований, 2002. – 656 с.
 14. Индутный В.В. Планиметрический анализ структур минеральных агрегатов / В.В. Индутный. – К. : Наукова думка. – 1991. – 180 с.
 15. Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій обробки відеоінформації в гірничо-геологічній галузі / А.О. Криворучко, Є.С. Купкін, Ю.О. Подчашинський, О.О. Ремезова // Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки. – 2005. – № 1 (32). – С. 107–116.
 16. Бакка М.Т. Добыча природного камня. Ч. 1 : Геолого-промышленная и технологическая оценка месторождений природного камня : учеб. пособие / М.Т. Бакка, А.Х. Кузьменко, Л.С. Сачков. – К. : УМК ВО, 1993. – 368 с.
 17. Карасев Ю.Г. Природный камень. Добыча блочного и стенового камня / Ю.Г. Карасев, Н.Т. Бакка. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского горного университетата, 1997. – 412 с.
Copyright (c) 2020 Юрій Олександрович Подчашинський, Олександр Вікторович Хаустович

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.