DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-155-161

Система підтримки прийняття рішень в умовах локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій

Олександр Іванович Прилипко, Ата Оразгельдийович Овезгельдиєв

Анотація


Запропонована теоретична розробка системи підтримки прийняття рішень у складі регіональних інформаційно-аналітичних центрів, що забезпечуватиме попередження та профілактику різних видів надзвичайних ситуацій, та у випадку їх виникнення здійснюватиме аналітичний супровід людей, які проводять локалізацію та ліквідацію цих ситуацій щодо прийняття ними оптимальних рішень. Розглянуто різні підходи до вирішення проблеми прийняття рішень в умовах багатокритеріальності альтернативних рішень. В межах нормативних методів проаналізовано неконструктивний і конструктивний підходи щодо прийняття рішень, відповідно, на основі неформальних евристичних міркувань та теорії корисності з різними способами переходу до скалярної оцінки корисності альтернатив. Розглянуто також різні стереотипи поведінки людини, які призводять до катастрофічних наслідків при прийнятті рішень в умовах надзвичайних ситуацій.

Ключові слова


надзвичайна ситуація; система підтримки прийняття рішень; регіональний інформаційно-аналітичний центр

Повний текст:

PDF

Посилання


Gubarenko, E.V., Ovezgel'dyev, A.O. and Petrov, Je.G. (2013), Modeli i metody upravlenija ustojchivym razvitiem social'no-jekonomicheskih sistem, Grin' D.S., Herson, 252 p.

Jevdin, Je.O., Zheleznjak, M.J. and Trybushnyj, D.M. (2012), «Rozrobka krosplatformenoi' versii' systemy pidtrymky pryjnjattja rishen' pry radiacijnyh avarijah JRODOS», Matematychni mashyny i systemy, No. 1, pp. 45–59.

Gelovani, V.L., Bashlykov, A.A., Britkov, V.B. and Vjazilov, E.D. (2001), Intellektual'nye sistemy podderzhki prinjatija reshenij v neshtatnyh situacijah s ispol'zovaniem informacii o sostojanii prirodnoj sredy, Jeditorial URSS, Moskva, 304 p.

Myronenko, V.K., Kacman, M.D. and Macjuk, V.I. (2016), «Peredumovy stvorennja systemy pidtrymky pryjnjattja rishen' shhodo likvidacii' naslidkiv zaliznychnyh nadzvychajnyh sytuacij na osnovi merezhecentrychnyh metodiv upravlinnja», Systemy obrobky informacii', No. 5 (142), pp. 182–188.

Motienko, A.I., Basov, O.O. and Bizin, M.M. (2017), «Sistema podderzhki prinjatija reshenij o spasenii porazhennyh v rezul'tate avarij na opasnyh proizvodstvennyh ob#ektah», Nauchnyj vestnik NGTU, No. 2 (67), pp. 65–82.

Ovezgel'dyjev, A.O. and Prylypko, O.I. (2016), «Informacijne zabezpechennja procesiv organizacijnogo upravlinnja biologichnymy resursamy Zemli», Visnyk ZhDTU, Serija Tehnichni nauky, No. 1 (76), pp. 47–62.

Ovezgel'dyev, A.O., Petrov, Je.G. and Petrov, K.Je. (2002), Sintez i identifikacija modelej mnogofaktornogo ocenivanija i optimizacii, Naukova Dumka, Kiev, 163 p.

Zemljans'kyj, O.M., Myroshnyk, O.M., Maladyka, I.G. and others (2016), «Osoblyvosti informacijnyh system z prognozuvannja zony zabrudnennja ta system pidtrymky pryjnjattja rishen' pry himichnyh avarijah», Stroytel'stvo. Materyalovedenye. Mashynostroenye, Seryja Bezopasnost' zhyznedejatel'nosty, Vol. 93, pp. 85–92.

Pysklakova, O.O. (2016), «Postanovka zadachi obg'runtuvannja kryterii'v efektyvnosti upravlinnja procesamy poperedzhennja ta lokalizacii' NS», Problemy nadzvychajnyh sytuacij, zb. nauk. pr. NUCZ Ukrai'ny, Vol. 23, pp. 120–124.

Berman, A.F., Nikolajchuk, O.A., Pavlov, A.I. and Jurin, A.Ju. (2013), «Sistema podderzhki prinjatija reshenij po preduprezhdeniju i likvidacii tehnogennyh ChS na osnove precedentnogo podhoda», Tehnologii tehnosfernoj bezopasnosti, No. 5 (51), 9 p., [On-line], available at: http://agps-2006.narod.ru/ttb/2013-5/10-05-13.ttb.pdf

Turkmen, O. (2009), Sinergeticheskaja teorija Zhizni, Naukova dumka, Kiev, 112 p.

Ustinova, G.M. (2000), Informacionnye sistemy menedzhmenta: osnovnye analiticheskie tehnologii v podderzhke prinjatija reshenij, DijeSoftJuP, Sankt-Peterburg, 368 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Губаренко Е.В. Модели и методы управления устойчивым развитием социально-экономических систем / Е.В. Губаренко, А.О. Овезгельдыев, Э.Г. Петров. – Херсон : Гринь Д.С., 2013. – 252 с.
 2. Євдін Є.О. Розробка кросплатформеної версії системи підтримки прийняття рішень при радіаційних аваріях JRODOS / Є.О. Євдін, М.Й. Железняк, Д.М. Трибушний // Математичні машини і системи, – 2012. – № 1. – С. 45–59.
 3. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений в нештатных ситуациях с использованием информации о состоянии природной среды / В.Л. Геловани, А.А. Башлыков, В.Б. Бритков, Е.Д. Вязилов. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 304 с.
 4. Мироненко В.К. Передумови створення системи підтримки прийняття рішень щодо ліквідації наслідків залізничних надзвичайних ситуацій на основі мережецентричних методів управління / В.К. Мироненко, М.Д. Кацман, В.І. Мацюк // Системи обробки інформації. – 2016. – № 5 (142). – С. 182–188.
 5. Мотиенко А.И. Система поддержки принятия решений о спасении пораженных в результате аварий на опасных производственных объектах / А.И. Мотиенко, О.О. Басов, М.М. Бизин // Научный вестник НГТУ. – 2017. – № 2 (67). – С. 65–82.
 6. Овезгельдиєв А.О. Інформаційне забезпечення процесів організаційного управління біологічними ресурсами Землі / А.О. Овезгельдиєв, О.І. Прилипко // Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки. – 2016. – № 1 (76). – С. 47–62.
 7. Овезгельдыев А.О. Синтез и идентификация моделей многофакторного оценивания и оптимизации / А.О. Овезгельдыев, Э.Г. Петров, К.Э. Петров. – К. : Наукова Думка, 2002. – 163 с.
 8. Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях / О.М. Землянський, О.М. Мирошник, І.Г.Маладика та ін. // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Безопасность жизнедеятельности. – 2016. – Вып. 93. – С. 85–92.
 9. Писклакова О.О. Постановка задачі обґрунтування критеріїв ефективності управління процесами попередження та локалізації НС / О.О. Писклакова // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. НУЦЗ України. – 2016. – Вип. 23. – С. 120–124.
 10. Система поддержки принятия решений по предупреждению и ликвидации техногенных ЧС на основе прецедентного подхода / А.Ф. Берман, О.А. Николайчук, А.И. Павлов, А.Ю. Юрин // Технологии техносферной безопасности. – 2013. – № 5 (51). – 9 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://agps-2006.narod.ru/ttb/2013-5/10-05-13.ttb.pdf.
 11. Туркмен О. Синергетическая теория Жизни / О.Туркмен. – К. : Наукова думка, 2009. – 112 с.
 12. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: основные аналитические технологии в поддержке принятия решений : учеб. пособие / Г.М. Устинова. – СПб. : ДиэСофтЮП, 2000. – 368 с.
Copyright (c) 2018 Олександр Іванович Прилипко, Ата Оразгельдийович Овезгельдиєв

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.