DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-169-172

Компенсація похибок та коригування положення гармати відносно цілі при сумісному швидкому русі башти та машини

Віктор Григорович Цірук

Анотація


Приладові комплекси стабілізаторів озброєння використовуються при модернізації дійсних та при розробці нових легких броньованих бойових машин БТР, БМП, БМД та інших модифікацій. Вони призначені для стабілізованого наведення і супроводу у горизонтальній та вертикальній площинах наземних, повітряних і надводних цілей для ефективної стрільби з міста, на ходу і на плаву. Використання сучасної елементної бази дозволило значно покращити характеристики всього комплексу стабілізатора озброєння. По технічним характеристикам стабілізатора озброєння розширює бойові можливості бронетехніки за рахунок більш точного наведення і стабілізації на ціль, полегшує можливості екіпажу по управлінню баштою, а також не вимагає перенаведеня на ту ж ціль після пострілу.
У роботі розглянуто алгоритм, що застосовується при коригуванні положення гармати відносно цілі при швидкому сумісному русі башти та машини. Алгоритм обраховується у математичному блоці системи стабілізації. Виведено формулу в аналітичному вигляді для подальшого її застосування в математичних блоках системи стабілізації та наведено розрахунки в результаті яких отримано математичну модель, що дозволяє підвищити точність стабілізації, якщо дану математичну модель буде введено в алгоритмічний блок системи стабілізації.
У висновках проаналізовані результати та надані рекомендації щодо застосування алгоритму.

Ключові слова


стабілізатор озброєння; положення об’єкту; точність позиціонування

Повний текст:

PDF

Посилання


Pavlov, V.O. (1985), Gyroscopic effect, its manifestation and use, Shipbuilding, Leningrad, 256 p.

Karachun, V.V. and Mel'nik, V.N. (2004), «Determining Gyroscopic Integrator Errors Due to Diffraction of Sound Waves», International Applied Mechanics, No. 3, pр. 328–336.

Tadano, S., Takeda, R. and Miyagawa, H. (2013), «Three-Dimensional Gait Analysis Using Wearable Acceleration and Gyro Sensors Based on Quaternion Calculations», Sensors, Vol. 13, No. 7, pp. 9321–9343.

Xia, D., Yu, C. and Kong, L. (2014), The Development of Micromachined Gyroscope Structure and Circuitry Technology, Sensors, Vol. 14, No. 1, pp. 1394–1473.

Kvasnikov, V.P. and Kochetkova, O.V. (2005), «Development of measuring system on neural networks», Automation. Automation. electrical complexes and systems, No. 2, pp. 138–141.

Kvasnikov, V.P. and Osmolovsky, O.I. (2005), «Increasing the Dynamic Accuracy of Monitoring Systems with a Limited Linear Zone of the Deviation Sensor», Electronics and control systems, No. 2, pp. 128–131.

Bezvesslyna, O.M. and Koshovaya, M.D. (2012), «Measurement of linear accelerations on the basis of an artificial neutron network», Bulletin of the Engineering Academy of Ukraine, No. 3, pp. 80–84.

Bezvesslyna, O.M., Tsyruk, V.G. and Kvasnikov, V.P. (2014), «Analysis of foreign systems of guidance and stabilization», Bulletin of the Engineering Academy of Ukraine, No. 2, pp. 155–159.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Павлов В.О. Гироскопический эффект, его проявления и использование / В.О. Павлов. – Ленинград : Судостроение, 1985. – 256 с.
  2. Karachun V.V. Determining Gyroscopic Integrator Errors Due to Diffraction of Sound Waves / V.V. Karachun, V.N. Mel'nik // International Applied Mechanics. – 2004. – № 3. – С. 328–336.
  3. Tadano S. Three Dimensional Gait Analysis Using Wearable Acceleration and Gyro Sensors Based on Quaternion Calculations / S.Tadano, R.Takeda, H.Miyagawa // Sensors. – 2013. – Vol. 13, № 7. – P. 9321–9343.
  4. Xia D. The Development of Micromachined Gyroscope Structure and Circuitry Technology / D.Xia, C.Yu, L.Kong // Sensors. – 2014. – Vol. 14. – № 1. – P. 1394–1473.
  5. Квасніков В.П. Проектування вимірювальної системи на нейронних мережах / В.П. Квасніков, О.В. Кочеткова // Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи. – 2005. – № 2. – С. 138–141.
  6. Квасніков В.П. Підвищення динамічної точності слідкуючих систем з обмеженою лінійною зоною датчика відхилення / В.П. Квасніков, О.І. Осмоловський // Електроніка та системи управління. – 2005. – № 2. – С. 128–131.
  7. Безвесільна О.М. Вимірювання лінійних прискорень на основі штучної нейтронної мережі / О.М. Безвесільна, М.Д. Кошовий // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 3. – С. 80–84.
  8. Безвесільна О.М. Аналіз закордонних систем наведення та стабілізації / О.М. Безвесільна, В.Г. Цірук, В.П. Квасніков // Вісник Інженерної академії України. – 2014. – № 2. – С. 155–159.
Copyright (c) 2018 Віктор Григорович Цірук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.