DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-2(82)-3-10

Методичні аспекти кількісної, якісної та часової оцінки параметрів надійності функціонування транспортних систем

Віктор Васильович Аулін, Дмитро Вадимович Голуб

Анотація


З’ясовано сутність кількісної, якісної і часової оцінки надійності автомобільних транспортних систем та обов’язковий перелік параметрів договору на перевезення вантажів, пасажирів та багажу. На основі вибраних критеріїв дано вирази для оцінки показників надійності транспортних систем. Запропоновано використання методів логічної функції та основних понять булевої алгебри для оцінки показників надійності функціонування транспортних систем.
Виявлено ряд причин низької надійності автомобільних транспортних систем та можливі їх наслідки. З’ясовані характерні порушення параметрів договорів на перевезення вантажів і пасажирів, за які передбачена відповідальність у вигляді штрафу або компенсації завданого збитку. Проведена класифікація можливих відмов автотранспортних систем перевезень з вини виконавців та користувачів транспортних послуг. Наведено умову неприпустимості компенсації низької надійності в роботі перевізника за рахунок замовника.
Зазначено, що, в основному, оцінка надійності транспортних систем проводиться емпіричним шляхом, але найбільш ефективно застосовувати аналітичні шляхи оцінки, які базуються на методах логічних функцій та побудови структурно-функціональних схем надійності. При цьому необхідним є побудова дерева відмов, проведення експертизи, врахування того, що логічні операції типу диз’юнкції та логічного складання істотно підвищують ймовірність появи результуючої події – повної відмови транспортної системи. Показано, що будь-якій логічній змінній привласнюється ваговий коефіцієнт залежно від її питомої ваги. Наводяться відповідні формули вагового коефіцієнта у випадках послідовного і паралельного виконання технологічних операцій. З’ясовано умову виконання заявки на перевезення з урахуванням вагового коефіцієнта, запланованої і ринкової вартості робіт.
Розроблено блок-схему алгоритму оцінки надійності автомобільної транспортної системи перевезень пасажирів і вантажів. В основу алгоритму покладено блоки емпіричної і аналітичної оцінки надійності, враховано параметри структурно-функціональної схеми процесу автомобільних перевезень, побудова дерева відмов.

Ключові слова


транспортна система; автомобільні перевезення; надійність; оцінка; відмова; параметри

Повний текст:

PDF

Посилання


Aulin, V.V., Holub, D.V., Hrynkiv, A.V. and Lysenko, S.V. (2017), Metodolohichni i teoretychni osnovy zabezpechennya ta pidvyshchennya nadiynosti funktsionuvannya avtomobilnykh transportnykh system, monohrafiya, Vydavnytstvo TOV «KOD», Kropyvnytskyy, 370 р.

Gosstandart Rossii (1999), GOST 51004-96 Uslugi transportnye. Passazhirskie perevozki. Nomenklatura pokazateley kachestva, Izd-vo standartov, M., 12 р.

Gosstandart Rossii (1997), GOST R 51005-96 Uslugi transportnye. Gruzovye perevozki. Nomenklatura pokazateley kachestva, Izd-vo standartov, M., 12 р.

(2012), «Edinoe ekonomicheskoe prostranstvo: tsifry i fakty», Avtomobil'nyy transport, No. 8, Рр. 18–23.

Kurganov, V.M. (2010), «Nadezhnost' transportno-logisticheskikh sistem», Logistika: sovremennye tendentsii razvitiya, materialy IX Mezhdunam. nauch.-prakt. konf. 15, 16 aprelya, in Lukinskiy, V.S. and others (ed.), SPbGIEU, SPb, Рр. 222–224.

Larin, O.N., Prikhod'ko, A.P., Shepelev, V.D. and others (2010), Razvitiya tranzitnogo potentsiala avtotransportnykh sistem regionov: nauchnaya monografiya, VINITI RAN, M., 344 р.

Madera, A.G. (2010), «Analiz riskov v sotsial'no-ekonomicheskikh sistemakh», Logistika: sovremennye tendentsii razvitiya, materialy IX Mezhdunam. nauch.-prakt. konf. 15, 16, in Lukinskiy, V.S. and others (ed.), SPbGIEU, SPb., Рр. 152–157.

Ministerstvo transportu Ukrai'ny (1997), Pravyla perevezen' vantazhiv avtomobil'nym transportom v Ukrai'ni, stanom na 14 zhovtnja, No. 363, 47 р.

Ministerstvo transportu Ukrai'ny (2013), Pravyla organizacii' perevezen' pasazhyriv ta bagazhu avtomobil'nym transportom v Ukrai'ni, stanomv na 15 Lipnja, No. 480, 42 р.

Ministerstvo transportu Ukrai'ny (1978), Statut avtomobil'nogo transportu URSR, Postanova stanom 25 sіchnja, No. 52, available at: http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-69-p


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Методологічні і теоретичні основи забезпечення та підвищення надійності функціонування автомобільних транспортних систем : монографія / В.В. Аулін, Д.В. Голуб, А.В. Гриньків, С.В. Лисенко. – Кропивницький : Видавництво ТОВ «КОД», 2017. – 370 с.
  2. ГОСТ 51004-96 : Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества. – М. : Госстандарт России ; Изд-во стандартов, 1999. – 12 с.
  3. ГОСТ Р 51005-96 : Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура показателей качества. – М. : Госстандарт России ; Изд-во стандартов, 1997. – 12 с.
  4. Единое экономическое пространство: цифры и факты // Автомобильный транспорт. – 2012. – № 8. – С. 18–23.
  5. Курганов В.М. Надежность транспортно-логистических систем / В.М. Курганов // Логистика: современные тенденции развития : материалы IX Междунам. науч.-практ. конф. 15, 16 апреля 2010 г. / ред. кол. В.С. Лукинский и другие. – СПб. : СПбГИЭУ, 2010. – С. 222–224.
  6. Развития транзитного потенциала автотранспортных систем регионов: научная монография / О.Н. Ларин, А.П. Приходько, В.Д. Шепелёв и другие. – М. : ВИНИТИ РАН, 2010. – 344 с.
  7. Мадера А.Г. Анализ рисков в социально-экономических системах / А.Г. Мадера // Логистика: современные тенденции развития : материалы IX Междунам. науч.-практ. конф. 15, 16 апреля 2010 г. / ред. кол. В.С. Лукинский и другие. – СПб. : СПбГИЭУ, 2010. – С. 152–157.
  8. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні : Затвердж. Міністерством транспорту України : станом на 14.10.1997. – № 363. – 47 с.
  9. Правила організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом в Україні : Затвердж. Міністерством транспорту України : станом на 15.07.2013 : № 480. – 42 с.
  10. Статут автомобільного транспорту УРСР : Постанова від 25.01.1978 : № 52 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-69-п.
Copyright (c) 2020 Віктор Васильович Аулін, Дмитро Вадимович Голуб

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.