DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-2(82)-11-20

Результати експериментального дослідження впливу переміщення підресореної маси на поперечну стійкість автомобіля

Андрій Леонідович Башинський, Сергій Анатолійович Осташевський, Павло Михайлович Малахов

Анотація


Досвід застосування бойових колісних машин вимагає розробки дієвих заходів, щодо контролю та оцінки показників поперечної стійкості руху автомобілів з високо розташованим центром мас, оскільки життєво необхідний швидкий рух у складних дорожніх умовах, таких транспортних засобів, пов’язаний із ризиком їх перекидання у процесі подолання штучних чи природніх перешкод. Сучасні системи контролю стійкості руху оцінюють відповідність кута повороту керованих коліс боковим прискоренням, що виникають під час руху по кривій, але не здійснюють оцінки наявного запасу стійкості прямолінійного руху машини до моменту початку здійснення маневру. Необхідність розробки подібних методів підтверджують експерти усіх відомих компаній, які здійснюють виробництво та оцінку безпечності транспортних засобів. Розроблено модель, яка дозволяє оцінити такий запас, та проведене експериментальне дослідження з підтвердження адекватності моделі та методу визначення критичних значень параметрів мікропрофілю місцевості реальному процесу подолання транспортним засобом одиночної перешкоди.

Ключові слова


поперечна стійкість; експериментальне дослідження; автомобіль; моделювання; адекватність; математична модель; транспортний засіб; стійкість руху

Повний текст:

PDF

Посилання


Bashyns'kyj, A.L. and Ostashevs'kyj, S.A. (2016), «Modeljuvannja povedinky pidresorenyh i nepidresorenyh mas avtomobilja v moment perehodu z goryzontal'noi' ploshhyny ruhu na pohylu», Naukovi notatky, Iss. 55, Рр. 16–21.

Bashyns'kyj, A. L. and Ostashevs'kyj, S. A. (2016), «Metod vyznachennja krytychnoi' vysoty pereshkody, jaku mozhe podolaty avtomobil' pry zadanij shvydkosti jogo prjamolinijnogo ruhu bez vtraty poperechnoi' stijkosti», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija tehnichni nauky, No. 2 (77), Pp. 42–46.

Bashyns'kyj, A.L. (2017), «Metod terminal'nogo upravlinnja poperechnoju stijkistju prjamolinijnogo ruhu avtomobilja na peresichenij miscevosti z zadanoju shvydkistju ruhu», Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'noi' akademii' Derzhavnoi' prykordonnoi' sluzhby Ukrai'ny, Serija vijs'kovi ta tehnichni nauky, No. 26, Pp. 109–118.

Litvinov, A.S. and Farobin, Ya.E. (1989), Avtomobil': Teoriya ekspluatatsionnykh svoystv, uchebnik dlya vuzov po spetsial'nosti «Avtomobili i avtomobil'noe khozyaystvo», Mashinostroenie, Moskva, 240 p.

Sirota, V.I. and Sahno, V.P. (2011), Avtomobil’. Osnovi konstruktsii, teoriya, ArIstey, Kyi'v, 356 p.

Sahno, V.P. and Progniy, P.B. (2014), «Rozrobka komp’yuternoyi modeli avtopoyizda», Visnik Donetskoyi akademiyi avtomobilnogo transport, No. 2, Pp. 103–108.

Rotenberg, R.V. (1972), Podveska avtomobilya, 3rd, pererabot. i dop., Mashinostroenie, Moskva, 392 p.

Bashyns'kyj, A.L. and Ostashevs'kyj, S.A. (2016), «Metod ocinky poperechnoi' stijkosti avtomobilja pry nai'zdi na pereshkodu za umovy zcheplennja kolis», Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'noi' akademii' Derzhavnoi' prykordonnoi' sluzhby Ukrai'ny, Serija vijs'kovi ta tehnichni nauky, No. 4 (70), Pp. 196–207.

Kionix (2011), «KXTIK-1004 Specifications Rev 3: 578-4177-1212201214», 55 p.

TATRA EXPORT (2011), Tekhnicheskie i ekspluatatsionnye kharakteristiki, Voennye avtomobili TATRA, stanom na 06 grudnja 2016, Koprshivnitse, 62 p.

DSTU (2007), Palyvo dyzel'ne. Tehnichni umovy, DSTU3868-99:2007, Viddil poligrafii' naukovo-tehnichnyh vydan' UkrNDISSI, Kyi'v, 12 p.

Rudenko, V.M. (2012), Matematychna statystyka, Centr uchbovoi' literatury, Kyi'v, 304 p.

Prikladnaya statistika (2002), Pravila proverki soglasiya opytnogo raspredeleniya s teoreticheskim, Р. ІІ, Neparametricheskie kriterii, R 50.1.037-2002, Standartinform, Moskva, 61 p.

Gavrylov, E.V, Dmytrychenko, M.F. and Dolja, V.K. (2005), Systemologija na transporti, pidruchnyk, u 5 kn., Kn. II Tehnologija naukovyh doslidzhen' i tehnichnoi' tvorchosti, Znannja Ukrai'ny, Kyi'v, 318 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Башинський А.Л. Моделювання поведінки підресорених і непідресорених мас автомобіля в момент переходу з горизонтальної площини руху на похилу / А.Л. Башинський, С.А. Осташевський // Наукові нотатки. – Луцьк : Друкарня Вежа-Друк, 2016. – Вип. 55. – С. 16–21.
 2. Башинський А.Л. Метод визначення критичної висоти перешкоди, яку може подолати автомобіль при заданій швидкості його прямолінійного руху без втрати поперечної стійкості / А.Л. Башинський ; під ред. В.В. Євдокимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2016. – № 2 (77). – С. 42–46.
 3. Башинський А.Л. Метод термінального управління поперечною стійкістю прямолінійного руху автомобіля на пересіченій місцевості з заданою швидкістю руху / А.Л. Башинський ; під ред. Б.М. Олексієнко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. – № 26. – С. 109–118.
 4. Литвинов А.С. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств : учебник для вузов по спец. «Автомобили и автомобильное хозяйство» / А.С. Литвинов, Я.Є. Фаробин. – М. : Машиностроение, 1989. – 240 с.
 5. Сирота В.І. Автомобілі. Основи конструкції, теорія / В.І. Сирота, В.П. Сахно. – К. : Арістей, 2011. – 356 с.
 6. Сахно В.П. Розробка комп’ютерної моделі автопоїзда / В.П. Сахно, П.Б. Прогній // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2014. – № 2. – С. 103–108 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vdiat_2014_2_19.
 7. Ротенберг Р.В. Подвеска автомобиля / Р.В. Ротенберг. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М. : Машинстроение, 1972. – 392 с.
 8. Башинський А.Л. Метод оцінки поперечної стійкості автомобіля при наїзді на перешкоду за умови зчеплення коліс / А.Л. Башинський, С.Осташевський ; під ред. Б.М. Олексієнко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки : наукове видання. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. – № 4 (70). – С. 196–207.
 9. KXTIK-1004 Specifications Rev 3 : 578-4177-1212201214. – Kionix, 2011. – 55 с.
 10. Технические и эксплуатационные характеристики. Военные автомобили TATRA : станом на 06 грудня 2016 р. – Копршивнице : TATRA EXPORT, 2011. – 62 с. [Электронный ресурс] – Режим доступу : http://www.tatra.ru/underwood/download/files/tatra-military-vehicles_ru.pdf.
 11. Паливо дизельне. Технічні умови : ДСТУ3868-99:2007 : станом на 1999-09-01. – К. : Відділ поліграфії науково-технічних видань УкрНДІССІ, 1999. – 12 с.
 12. Руденко В.М. Математична статистика : навч. посібник / В.М. Руденко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 304 с.
 13. Прикладная статистика. Правила проверки согласия опытного распределения с теоретическим. Ч. ІІ. Непараметрические критерии : Р 50.1.037-2002 : станом на 22 січня 2002. – М. : Стандартинформ, 2002. – 61 с.
 14. Системологія на транспорті : у 5 кн. / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та інші ; за заг. ред. М.Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2005. – Кн. ІІ : Технологія наукових досліджень і технічної творчості. – 318 с.
Copyright (c) 2018 Андрій Леонідович Башинський, Сергій Анатолійович Осташевський, Павло Михайлович Малахов

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.