DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-2(82)-21-24

Характеристика концепції щодо впровадження раціонального забезпечення регіонального вантажного АТП запасними частинами

Віктор Вікторович Біліченко, Володимир Андрійович Макаров, Тамара Володимирівна Макарова, Олег Павлович Антонюк

Анотація


Розглянуто раціональний підхід щодо організації забезпечення запасними частинами вантажних АТП регіону. Підвищення надійності функціонування вантажних АТЗ, які виконують міжнародні перевезення на далекі відстані, ускладнюється використанням регіональними АТП рухомого складу виробництва країн Європейського Союзу. Більшість означених автомобілів вже експлуатувалися протягом декількох років. Їх купівля є за часом випадковою подією. Відновлення
працездатності названих транспортних засобів, після раптової відмови під час тривалого руху за міжнародним маршрутом, є складною подією, що обумовлює значущі порушення вартості і термінів доставки вантажів та часу ремонту. Розвиток транспортного виробництва можна
зробити стабільним, якщо можливе вчасне інвестування коштів для планового придбання підприємством автомобілів, що мають раціональні технічні характеристики. У різних умовах використовуються внутрішні кошти АТП або зовнішні ресурси, а також лізинг. Відсутність інвестування обумовлює деградацію підприємства, а розглянутий випадковий сценарій оновлення рухомого складу не включає механізму вчасного отримання на складі АТП необхідної кількості
та номенклатури запасних частин. Пропонується суттєво знизити негативні наслідки, спричинені раптовими відмовами АТЗ, за рахунок виконання упереджуючих посилених технічних впливів перед перевезеннями на далеку відстань, що, в свою чергу, неможливо без застосування сучасних інтелектуальних підходів до забезпечення запасними частинами. Такі підходи дозволять додержуватися логістичної концепції мінімізації запасів запасних частин з забезпеченням заданого рівня показників надійності.

Ключові слова


запасна частина; матеріально-технічне забезпечення; надійність; технічний вплив; логістичний ланцюг

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilichenko, V., Varchuk, V. and Cymbal, S. (2011), Ekonomika pidpryjemstva. Vyznachennja ekonomichnoi' efektyvnosti investycijnyh proektiv z onovlennja ruhomogo skladu na avtomobil'nomu transporti, VNTU, Vinnycja, 128 р.

Bilichenko, V., Makarov, V., Makarova, T. and Antonjuk, O. (2018), «Pro racional'nyj pidhid do zabezpechennja zapasnymy chastynamy vantazhnyh ATP region», Naukovi notatky. Mizhvuzivs'kyj zbirnyk, Luc'k, Iss. 62, Рр. 29–34.

Antonyuk, O. (2013), «Analysis of methods for determining the nomenclature groups of spare parts», Visnyk of SevNTU, Seriya Machinery and equipment and transport, No. 142, Pр. 181–183.

Bilichenko, V. and Antoniuk, O. (2016), «Justification of the criteria for assessing the effectiveness of the choice of spare parts stored in the ATP warehouse to maintain its rolling stock in good condition», Bulletin of the Zhytomyr State Technological University, Series Engineering, No. 2 (77), Pр. 56–61.

Kravchenko, A.P. and Veritel'nik, E.A. (2014), «Uchet i planirovanie raskhoda zapasnyh chastej i raskhodnyh materialov na predpriyatiyah avtomobil'nogo transporta», Sbornik dokladov XX-j nauchno-tekhnicheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem «Transport, ehkologiya – ustojchivoe razvitie», 15–17 maya, TU, Varna, Рр. 116–125.

Kravchenko, A.P. and Veritel'nik, E.A. (2014), «Monitoring raskhoda zapasnyh chastej avtomobilej-tyagachej VOLVO FH 1242», Vіsnik Nacіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu «HPІ», No. 9 (1052), NTU «HPІ», Harkіv, Рр. 33–37.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2005), «Pro avtomobil'ni dorogy», Zakon Ukrai'ny, stanom na 08 veresnja, No. 2862-IV, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15

Verhovna Rada Ukrai'ny (2001), «Pro avtomobil'nyj transport», Zakon Ukrai'ny, stanom na 05 kvitnja, No. 2344-III, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14

Verhovna Rada Ukrai'ny (1993), «Pro dorozhnij ruh», Zakon Ukrai'ny, stanom na 30 chervnja, No. 3353-XII, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12

Ministerstvo transportu Ukrai'ny. Proekt (2001), «Koncepcija rozvytku transportno-dorozhn'ogo kompleksu Ukrai'ny na seredn'ostrokovyj period ta do 2020 roku», Avtoprofy, No. 14–15, Рр. 14–18.

Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2018), «Pro shvalennja Nacional'noi' transportnoi' strategii' Ukrai'ny na period do 2030 roku», rozporjadzhennja stanom na 30 kvitnja, No. 430, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-r.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Біліченко В.В. Економіка підприємства. Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів з оновлення рухомого складу на автомобільному транспорті / В.В. Біліченко, В.В. Варчук, С.В. Цимбал. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 128 с.
 2. Про раціональний підхід до забезпечення запасними частинами вантажних АТП регіону/ В.В. Біліченко, В.А. Макаров, Т.В. Макарова, О.П. Антонюк // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. – Луцьк, 2018. – Вип. 62. – С. 29–34.
 3. Антонюк О.П. Аналіз методів визначення номенклатурних груп запасних частин / О.П. Антонюк // Вісник СевНТУ. Серія : Машиноприладобудування та транспорт. – 2013. – № 142. – С. 181–183.
 4. Біліченко В.В. Обгрунтування критеріїв оцінки ефективності вибору запасних частин, що зберігаються на складі АТП для підтримки в справному стані його рухомого складу / В.В. Біліченко, О.П. Антонюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – 2016. – № 2 (77). – С. 56–61.
 5. Кравченко А.П., Верительник Е.А. Учет и планирование расхода запасных частей и расходных материалов на предприятиях автомобильного транспорта // Сборник докладов XX-й научно-технической конференции с международным участием «Транспорт, экология – устойчивое развитие», 15–17 мая 2014. – Варна : ТУ, 2014. – С. 116–125.
 6. Кравченко А.П., Верительник Е.А. Мониторинг расхода запасных частей автомобилей-тягачей VOLVO FH 1242 / А.П. Кравченко, Е.А. Верительник // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – № 9 (1052). – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – С. 33–37.
 7. Про автомобільні дороги : Закон України : станом на 08.09.2005 р. : № 2862-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15.
 8. Про автомобільний транспорт : Закон України : станом на 05.04.2001 р. : № 2344-III / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14.
 9. Про дорожній рух : Закон України : станом на 30.06.1993р. : № 3353-XII / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12.
 10. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року / Міністерство транспорту України. Проект // Автопрофи. – 2000. – № 14–15. – С. 14–18.
 11. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : розпорядження від 30.05.2018 р. : № 430 / Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р.
Copyright (c) 2020 Віктор Вікторович Біліченко, Володимир Андрійович Макаров, Тамара Володимирівна Макарова, Олег Павлович Антонюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.