DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-2(82)-88-93

Визначення витрати палива та концентрацій шкідливих речовин за прогріву двигуна легкового автомобіля в умовах низьких температур середовища

Наталія Олександрівна Кухтик

Анотація


Останнім часом спостерігається швидкий ріст використання автомобільного транспорту і концентрація його в містах. Це є причиною того, що забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами автомобілів в даний час розглядається як найбільш гостра проблема.
Ступінь забруднення атмосферного повітря залежить, в першу чергу, від якісного і кількісного складу відпрацьованих газів. На вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах автомобілів впливає низка важливих факторів: тип двигуна і особливості його конструкції, його технічний стан, режими роботи та інші фактори.
Досліджено методи прогріву автомобільного двигуна та їх вплив на витрату палива та динаміку зміни концентрацій шкідливих речовин. Встановлено, що метод прогріву двигуна суттєво впливає як на час прогріву двигуна і нейтралізатора, так на і витрату палива двигуном автомобіля та на зниження концентрацій оксиду вуглецю і вуглеводнів при виході на робочий режим. Визначено комбінований режим, який при встановленні оптимальних співвідношень часу прогріву в режимі холостого ходу і в русі найбільш доцільний.
Отримані дані для подальшої оцінки методів з точки зору забруднення автомобілем навколишнього середовища.

Ключові слова


автомобіль; прогрів двигуна; витрата палива; відпрацьовані гази; концентрації шкідливих речовин

Повний текст:

PDF

Посилання


Verkhovnа Radа Ukrayiny (2017), «Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny «Pro deyaki pytannya vvezennya na mytnu teritoriyu Ukrayiny ta reyestratsiyi transportnykh zasobiv», otnosytelʹno Posylennya adaptatsiynoyi spromozhnosti ta poetapna zaprovadzhennya v Ukrayini mizhnarodnikh ekolohichnykh vymoh do transportnykh zasobiv», No. 32, st. 345.

Oberemok, V.Z., and Yurkovskiy, I.M. (1979), Pusk avtomobilʹnykh dvyhuniv, Transport, Moscow, 118 p.

Gutarevich, Yu. (1985), Snizheniye vrednykh vybrosov i raskhoda topliva dvigatelyami avtomobiley putem optimizatsii ekspluatatsionnykh faktorov, Doctor’s thesis of diss., KADI, Kyiv, 538 р.

Reznik, L.G., Romalis, G.M. and Charkov, S.T. (1985), Prisposoblennost' avtomobiley k nizkim temperaturam vozdukha, TGU, Tyumen', 105 p.

Kuznetsov, E.S., Boldin, A.P., Vlasov, V.M. and others (2001), Tekhnicheskaya ekspluatatsiya avtomobley, Nauka, Moscow, 535 p.

Gutarevich, Yu.F, and Symonenko, R.V. (2002), «Vplyv sposobu prohrivu benzynovoho dvyhuna na palyvno ekonomichnistʹ ta ekolohichni pokazately avtomobilya», Systemni metody keruvannya, tekhnolohiya ta orhanizatsiya vyrobnytstva, remontu y ekspluatatsiyi avtomobiliv, Zbirnyk naukovykh pratsʹ, NTU, TAU, Kyiv, Iss. 15, Pp. 73–77.

Symonenko, R.V. (2003), Pokrashchennya palivnoyi ekonomichnosti y ekolohichnykh pokaznikiv avtomobiliv shlyakhom ratsionalʹnoho prohrivu yikh dvyhuniv, k.t.n. thesis of diss., Kyiv, 210 p.

Hrytsuk, I.V., Dobrovolʹsʹkyy, O.S. and Adrov, D.S. (2012), «Vplyv parametriv y rezhimiv roboty systemy kombinovanoho prohrivu na palyvno ekonomichnistʹ y ekolohichni pokazately dvyhuna vnutrishnʹoho z·horannya», Visnyk SevNTU, zbirnyk nauk. pratsʹ, Seriya Mashinopriladobuduvannya ta transport, SevNTU, Sevastopolʹ, Iss. 134 Pp. 172–175.

Trifonov, D. (2016), «Pidvyshchennya efektivnosti neytralizatsiyi vidpratsʹovanikh haziv dvyhuna z iskrovim zapalyuvannya v rezhimi prohrivu», Systemy i środki tranaportu samochodowego. Wybrane zagadnienia. Systems and means of motor transport, Selected problems, Seria Transport, Monografia, No. 7, Rzezów, Pp. 195–202.

Trifonov, D.M. (2018), Polipshennya palivnoyi ekonomichnosti y ekolohichnykh pokaznikiv avtomobilya vykorystannya teplovykh akumulyatoriv fazovoho perekhodu dlya prohrivu dvyhuna, k.t.n. thesis of diss., Kyiv, 236 p.

Kukhtyk, N.O. (2017), «Prohriv katalitichnoho neytralizatora posle zapusku kholodnoho dvyhuna y eho vplyv na efektyvnistʹ neytralizatsiyi zabrudnyuyuchoyu rechovyny», Visnyk natsionalʹnoho transportnoho universytetu, Seriya Tekhnichni nauky, Naukovo-tekhnichnyy zbirnyk, NTU, Kyiv, Iss. 1 (37), Pp. 195–202.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» щодо посилення адаптаційної спроможності та поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів» : № 32 : ст. 345 / Верховна Рада. – 2017.
 2. Оберемок В.З. Пуск автомобильных двигателей / В.З. Оберемок, И.М. Юрковский. – М. : Транспорт, 1979. – 118 с.
 3. Гутаревич Ю.Ф. Снижение вредных выбросов и расхода топлива двигателями автомобилей путем оптимизации эксплуатационных факторов : дис. … д-ра т.н. : Спец. 05.22.10, 05.04.02 / Ю.Ф. Гутаревич. – К., 1985. – 538 с.
 4. Резник Л.Г. Приспособленность автомобилей к низким температурам воздуха / Л.Г. Резник, Г.М. Ромалис, С.Т. Чарков. – Тюмень : ТГУ, 1985. – 105 с.
 5. Техническая эксплуатация автомоблей: ученик для вузов / Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов и другие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 2001. – 535 с.
 6. Гутаревич Ю.Ф. Вплив способу прогріву бензинового двигуна на паливну економічність та екологічні  показники автомобіля / Ю.Ф. Гутаревич, Р.В. Симоненко / Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів : збірник наук. праць. – К. : НТУ ; ТАУ. – 2002 Вип. 15. – С. 73–77.
 7. Симоненко Р.В. Покращення паливної економічності і екологічних показників автомобілів шляхом раціонального прогріву їх двигунів : дис. … к.т.н. : Спец. 05.22.20 / Р.В. Симоненко. – Київ, 2003. – С. 210.
 8. Грицук І.В. Вплив параметрів і режимів роботи системи комбінованого прогріву на паливну економічність і екологічні показники двигуна внутрішнього згорання / І.В. Грицук, О.С. Добровольський, Д.С. Адров // Вісник СевНТУ : збірник наук. праць. Серія : Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь : СевНТУ, 2012. – Вип. 134/2012. – С.172–175.
 9. Тріфонов Д. Підвищення ефективності нейтралізації відпрацьованих газів двигуна з іскровим запалюванням в режимі прогріву : монографія / Д.Тріфонов // Systemy i środki tranaportu samochodowego. Wybrane zagadnienia. Systems and means of motor transport. Selected problems. Seria : Transport. – Rzezów, 2016. – № 7. – Р. 195–202.
 10. Тріфонов Д.М. Поліпшення паливної економічності і екологічних показників автомобіля використанням теплових акумуляторів фазового переходу для прогріву двигуна : дис. … к.т.н. : Спец. 05.22.20 / Д.М. Тріфонов. – Київ, 2018. – С. 236.
 11. Кухтик Н.О. Прогрів каталітичного нейтралізатора після запуску холодного двигуна і його вплив на ефективність нейтралізації забруднюючих речовин / Н.О. Кухтик // Вісник Національного транспортного університету. Серія : Технічні науки : наук.-тех. збірник. – К. : НТУ, 2017. – Вип. 1 (37). – С. 195–202.
Copyright (c) 2020 Наталія Олександрівна Кухтик

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.