DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-2(82)-136-142

Вдосконалення методу діагностики циліндро-поршневої групи двигуна автомобіля

Ірина Юріївна Сараєва, Михайло Валерійович Мілентьєв

Анотація


В роботі наведені результати удосконалення процесу діагностування герметичності камери згоряння бензинових двигунів стосовно до сучасних автомобілів. Доведена статистична гіпотеза про нормальний розподіл випадкової величини компресії. Отримані рівняння регресії випадкової величини компресії від обертів двигуна. Регресійна модель також враховує кількість клапанів на циліндр. Формалізована модель постановки діагнозу технічного стану двигуна, а саме герметичності камери згоряння. Визначений діапазон діагностичних параметрів з оцінки герметичності камери згоряння бензинового двигуна сучасних моделей. Виконані експериментальні дослідження на автомобілях різних європейських та азіатських марок.
За допомогою тензометричного методу вимірювання з подальшим аналогово-цифровим перетворенням сигналу виконані вимірювання діагностичних параметрів; з використанням методів математичної статистики проведена обробка експериментальних даних. Застосувавши метод регресійного аналізу, встановлено кореляційний зв'язок між величиною компресії і частотою обертання колінчастого валу; методом толерантних меж встановлена межа допустимої величини компресії; з використанням теоретичних методів аналізу, синтезу, моделювання і булевої алгебри формалізовано процес діагностування.
На основі вдосконаленого методу діагностування, що оцінює технічний стан циліндро-поршневої групи та герметичність клапанів двигуна за трьома діагностичними параметрами: різниця компресії між циліндрами, темп наростання компресії, тиск картерних газів, – розроблена статистична модель, що дозволяє на відміну від існуючих детермінованих моделей локалізувати несправність циліндро-поршневої групи та герметичності клапанів двигуна та формалізувати процес автоматизованої постановки технічного діагнозу.

Ключові слова


автомобіль; двигун; циліндр; поршень; кільце, камера згоряння, тиск, діагностика, параметр, комп’ютер

Повний текст:

PDF

Посилання


Khrulev, A.E. (2000), Remont dvigateley zarubezhnykh avtomobiley, Za rulem, M., 440 р.

Yurchenko, A.M., Bazhynov, O.V., Varfolomyeyev, V.M. and others (1993), Praktyka diahnostuvannya avtomobiliv, in Yurchenka, A.M. (ed.), NMK VO, K., 216 р.

Sarayeva, I.YU. and Beketov, D.V. (2010), «Analiz metoda diagnostirovaniya tsilindroporshnevoy gruppy dvigatelya s ispol'zovaniyem oborudovaniya firmy Bosch», Avtomobil'nyy transport : sb. nauch. tr. KHNADU, KH., Iss. 27, Pp. 199–202.

Koshovyy, M.D. and Sarayev, I.YU. (2010), «Matematychne zabezpechennya protsesu diahnostuvannya tsylindro-porshnevoyi hrupy dvyhuna», Otkrytye ynformatsyonnye y kompʹyuternye yntehrovannye tekhnolohyy: sb. nauch. tr., Nats. aérokosm. un-t «KHAY», Kharʹkov, Iss. 47, Рр. 131–135.

Sarayeva, I.YU. (2011), «Doslidzhennya zakonu rozpodilu vypadkovoyi velychynykompresiyiyi», Avtomobylʹnyy transport : sb. nauch. tr. KHNADU, KH., Iss. 29, Рр. 199–202.

Sarayeva, I.YU. (2011), «Regressionny analiz sluchayno velichiny kompressii», Otkrytyye informatsionnyye i komp'yuternyye integrovannyye tekhnologii: sb. nauch. tr., Nats. aerokosm. un-t «KHAI», Khar'kov, Iss. 51, Рр. 105–110.

Kukov, S.S., Gritsenko, A.V. and Bakaykin, D.D. (2016), «Sovershenstvovaniye protsessa diagnostirovaniya tsilindroporshnevoy gruppy», Materialy LV Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. «Dostizheniya nauki agropromyshlennomu proizvodstvu», FGBOU VO Yuzhno-Ural'skiy GAU, Chelyabinsk, Рр. 77–82.

Filippova, Ye.M. and Nikolayev, Ye.V. (2011), «Opredeleniye tekhnicheskogo sostoyaniya tsilindroporshnevoy gruppy po raskhodu karternykh gazov», Trudy GOSNITI, Vol. 108, Р. 91.

Shcheglov, V.A. (2015), «O vozmozhnosti diagnostiki tsilindro-porshnevoy gruppy DVS metodom chastotno-amplitudnogo analiza signala vibratsii s ispol'zovaniyem veyvlet-analiza», Vestnik nauki i obrazovaniya Severo-Zapada Rossii, Vol. 1, No. 3, Рр. 49–56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Хрулев А.Э. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей / А.Э.Хрулев. – М. : За рулем, 2000. – 440 с.
  2. Практика діагностування автомобілів / А.М. Юрченко, О.В. Бажинов, В.М. Варфоломєєв и другие ; за ред. А.М. Юрченка. – К. : НМК ВО, 1993. – 216 с.
  3. Сараева И.Ю. Анализ метода диагностирования цилиндропоршневой группы двигателя с использованием оборудования фирмы Bosch / И.Ю. Сараева, Д.В. Бекетов // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. ХНАДУ. – Х., 2010. – Вып. 27. – С. 199–202.
  4. Кошовий М.Д. Математичне забезпечення процесу діагностування циліндро-поршневої групи двигуна / М.Д. Кошовий, І.Ю. Сараєва // Открытые информационные и компьютерные интегрованные технологии : сб. науч. тр. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2010. – Вып. 47. – С. 131–135.
  5. Сараєва І.Ю. Дослідження закону розподілу випадкової величиникомпресіїї / І.Ю. Сараєва // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. ХНАДУ. – Х., 2011. – Вып. 29. – С. 199–202.
  6. Сараева И.Ю. Регрессионны анализ случайно величины компрессии / И.Ю. Сараева // Открытые информационные и компьютерные интегрованные технологии : сб. науч. тр. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ». – 2011. – Вып. 51. – С. 105–110.
  7. Куков С.С. Совершенствование процесса диагностирования цилиндропоршневой группы / С.С. Куков, А.В. Гриценко, Д.Д. Бакайкин // Материалы LV Междунар. науч.-техн. конф.«Достижения науки– агропромышленному производству». – Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. – 2016. – С. 77–82.
  8. Филиппова Е.М. Определение технического состояния цилиндропоршневой группы по расходу картерных газов / Е.М. Филиппова, Е.В. Николаев // Труды ГОСНИТИ. – Т. 108. – 2011. – С. 91.
  9. Щеглов В.А. О возможности диагностики цилиндро-поршневой группы ДВС методом частотно-амплитудного анализа сигнала вибрации с использованием вейвлет-анализа / В.А. Щеглов // Вестник науки и образования Северо-Запада России. – 2015. – Т. 1. – №. 3. – С. 49–56.
Copyright (c) 2020 Ірина Юріївна Сараєва, Михайло Валерійович Мілентьєв

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.