DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-2(82)-143-151

Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на показники маневреності метробуса

Володимир Прохорович Сахно, Віктор Михайлович Поляков, Світлана Михайлівна Шарай, Олег Євгенович Омельницький

Анотація


Метробуси за своєю конструкцією подібні до дволанкових і триланкових вантажних автотранспортних засобів (АТЗ), дослідженню маневреності яких присвячена значна кількість робіт. Тому для оцінки маневреності метробуса слід використовувати два, а саме – габаритну смугу руху (ГСР) і можливість рухатися заднім ходом.
Найменш вивченим на-сьогодні є питання можливості руху автопоїзда заднім ходом. Проте це питання стосовно метробусів не є визначальним, так як метробуси рухаються по окремим виділеним смугам руху.
У роботі показники маневреності метробуса визначалися на еластичних у бічному напрямку колесах за допомогою системи рівнянь, що дозволяла досліджувати поведінку триланкового метробуса як у стаціонарних, так і нестаціонарних режимах руху. Розв’язок вихідної системи рівнянь здійснено за допомогою програмного забезпечення Maple 14. Розрахунки виконані для триланкового метробуса у складі тривісного автобуса загальною масою 24 т і комбінацій із двовісних некерованих і тривісних керованих причепів загальною масою 16 т.
Встановлено, що зменшення параметра с – відстані від точки зчіпки автобуса з дишлем першого причепа від 1,0 м до 4,0 м призводить до поліпшення показників маневреності метробуса. Зміна довжини дишля першого причепа аналогічна зміні точки зчіпки автобуса з дишлем першого причепа.
У висновках показано, що автопоїзд № 2 (перший причіп з рознесеними осями і передньою керованою віссю, другий причіп – з наближеними осями) значно кращий у порівнянні з автопоїздом № 3 (два причепи з наближеними осями) і виконує вимоги DIRECTIVE 2002/7/EC. Так, габаритна смуга руху при русі коловою траєкторією автопоїзда № 2 складає 6,98 м, у той час як автопоїзда № 3 – 7,43 м, що не задовольняє вимог DIRECTIVE 2002/7/EC.

Ключові слова


метробус; автобус; причіп; маневреність; габаритна смуга руху; швидкість; автопоїзд

Повний текст:

PDF

Посилання


Wikipedia, available at: https://ru.wikipedia.org/wiki

Bus10.kz, available at: https://bus10.kz/index.php/menu2-brt

Available at: https://ubr.ua

Griphon, available at: https://griphon.livejournal.com/222403.html

Zakin, Ya.H. (1986), Maneuverability of the car and road train, Transport, M., 137 p.

Farobin, Y.A., Yakobashvili, A.M, Ivanov, A.M. and others (1993), «Three-link road-train», Mechanical engineering, 224 p.

Sakhno, V.P., Murovnyi, I.S., Stelmashchuk, V.V., Onyshchuk, V.P. and Omelnitsky, O.E. (2018), «Ways to improve the maneuverability of the metro bus», Modern technologies in mechanical engineering and transport. Scientific Journal, Lutsk National Technical University, No. 2, Pр. 122–133.

Sakhno, V.P., Bilichenko, V.V., Polyakov, V.M. Omelnytsky, O.E. (2018), «Advantages, disadvantages and prospects of metrobus», Materials of YI-th international scientific-practical conference «Problems and prospects of motor transport development», April 12–13, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, Pр. 176–178.

Sakhno, V.P., Polyakov, V.М., Marchuk, R.M. Humeniyuk, P.O. (2012), «Comparative estimation of maneuverability of three-axle road trains», Bulletin of the Zhytomyr State Technological University, No. 2 (53), Рр. 127–134.

Polyakov, V.M. and Sakhno, V.P. (2014), Three-axle trains. Maneuverability, monograph, View of «Nulledzh», Lugansk, 206 p.

Sakhno, V.P., Verbitsky, V.G., Bondarenko, A.E. and Englesi, A.O. (2007), «Equation of movement of a model of a four-link trailer carriage», Roadster of Ukraine. Installment. Bulletin of the Northern Scientific Center of TAU, Iss. 10, Рр. 117–120.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. [Електронний ресурс]. – Ресурс доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki.
 2. [Електронний ресурс]. – Ресурс доступу : https://bus10.kz/index.php/menu2-brt.
 3. [Електронний ресурс]. – Ресурс доступу : https://ubr.ua.
 4. [Електронний ресурс]. – Ресурс доступу : https://griphon.livejournal.com /222403.html.
 5. Закин Я.Х. Маневренность автомобиля и автопоезда / Я.Х. Закин. – М. : Транспорт, 1986. – 137 с.
 6. Трехзвенные автопоезда / Я.Е. Фаробин, А.М. Якобашвили, А.М. Иванов и другие // Машиностроение. – 1993. – 224 с.
 7. Шляхи поліпшення маневреності метробуса / В.П. Сахно, І.С. Мурований, В.В. Стельмащук, В.П. Онищук, О.Є. Омельницький // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – Луцький НТУ, 2018. – № 2. – С. 122–133.
 8. Переваги, недоліки та перспективи метробусів / В.П. Сахно, В.В. Біліченко, В.М. Поляков, О.Є. Омельницький : матеріали YІ-ої міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 12–13 квітня 2018. – Вінниця : Вінницький національний технічний університет. – С. 176–178.
 9. Порівняльна оцінка маневреності триланкових автопоїздів / В.П. Сахно, В.М. Поляков, Р.М. Марчук, П.О. Гуменюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – № 2 (53). – 2012. – С. 127–134.
 10. Поляков В.М. Триланкові автопоїзди. Маневреність : монографія / В.М. Поляков, В.П. Сахно. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2014. – 206 с.
 11. Рівняння руху моделі чотириланкового причіпного автопоїзда / В.П. Сахно, В.Г. Вербицький, А.Є. Бондаренко, А.О. Енглезі //Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник Північного наукового центру ТАУ. – 2007. – Вип.10. – С. 117–120.
Copyright (c) 2020 Володимир Прохорович Сахно, Віктор Михайлович Поляков, Світлана Михайлівна Шарай, Олег Євгенович Омельницький

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.