DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-2(82)-204-207

Підходи щодо оцінювання ресурсу технічних об’єктів та систем

Людмила Володимирівна Кузьмич

Анотація


Проблема забезпечення надійної роботи технічних об’єктів стає дедалі все більш актуальною, оскільки старіння обладнання та конструкцій викликає накопичення пошкоджень, розвиток дефектів, незворотні зміни властивостей конструкційних матеріалів і параметрів елементів технічних об’єктів. Тому в статті здійснено аналіз існуючих підходів щодо оцінки надійності технічних об’єктів, зокрема оцінювання залишкового ресурсу, виявлено основні недоліки сучасних методів контролю металевих конструкцій впродовж експлуатації, запропоновано підхід щодо оцінки залишкового ресурсу технічних об’єктів. Доведено, що при відсутності макродефектів граничний стан визначається критичними величинами місцевих напружень або деформацій з урахуванням зон концентрації напружень и результатів вимірювань місцевих напруг та деформацій. Введення в розрахунок виміряних значень напруг та деформацій, критеріїв статичної, тривалої і циклічної міцності дозволяє встановити допустиме значення навантаження і оцінити ресурс безпечної експлуатації , в тому числі і при аварійних режимах.

Ключові слова


надійність; вимірювання механічних напруг; вимірювання деформацій; напружено-деформований та граничний стан; залишковий ресурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Wu, S., Clements-Croome, D., Fairey, V. and others (2006), «Reliability in the whole life cycle of building systems», Eng. Constr. Architectural Manage, No. 13 (2), Рр. 136–153.

Chybowski, L. and Ółkiewski, S. (2015), Basic Reliability Structures of Complex Technical Systems, Springer International Publishing, Switzerland.

Kuz'mych, L.V. (2017), «Analiz najavnyh metodiv ta zasobiv vymirjuvannja mehanichnyh napruzhen' skladnyh tehnichnyh system na prykladi gidrotehnichnyh sporud», Metrologija ta prylady, No. 5, Рр. 89–93.

Frolov, K.V. and Mahutov, N.A. (1992), «Problemy bezopasnosti slozhnyh tehnicheskih system», Problemy mashinostroenija i nadezhnosti mashin, No. 5, Pp. 3–11.

Mahutov, N.A. (2008), Prochnost' i bezopasnost': fundamental'nye i prikladnye issledovanija, Nauka, Novosibirsk, 528 p.

Mahutov, N.A. (2008), Konstrukcionnaja prochnost', resurs i tehnogennaja bezopasnost', V dvuh chastjah, Nauka, Novosibirsk, P. 1, Kriterii prochnosti i resursa, 494 p., P. 2, Obosnovanie resursa i bezopasnosti, 610 p.

Morozov, E.M., Levin, V.A. and Vershinin, A.V. (2015), Prochnostnyj analiz. Fidesis v rukah Inzhenera, LENAND, M., 408 p.

Makhutov, N.A. and Reznikov, D.O. (2011), «A comperetive assessment of specification- based and risk- management- based approaches to the security assessment of complex technical systems», Journal of Machinery, Manufacture and Reliability, Iss. 40, No. 6, Рр. 579–584.

Mahutov, N.A. (2017), Bezopasnost' i riski:sistemnye issledovanija i razrabotki, Nauka, Novosibirsk, 724 p.

Сhing, J. (2009), «Equivalence between reliability and factor of safety», Probabilistic Engineering Mechanocs, No. 24 (2), Pр. 159–171.

Shatov, M.M. and Chernjavskij, A.O. (2013), «Metodika naznachenija predel'noj verojatnosti otkaza», Problemy mashinostroenija i nadezhnosti mashinju, No. 1, Pp. 51–55.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Reliability in the whole life cycle of building systems / S.Wu, D.Clements-Croome, V.Fairey and others // Eng. Constr. Architectural Manage. – 2006. – No. 13 (2). – Рр. 136–153.
 2. Chybowski L. Basic Reliability Structures of Complex Technical Systems / L.Chybowski, S.Ółkiewski / Springer International Publishing. – Switzerland, 2015.
 3. Кузьмич Л.В. Аналіз наявних методів та засобів вимірювання механічних напружень складних технічних систем на прикладі гідротехнічних споруд / Л.В. Кузьмич // Метрологія та прилади. – 2017. – № 5. – С. 89–93.
 4. Фролов К.В. Проблемы безопасности сложных технических систем / К.В. Фролов, Н.А. Махутов // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 1992. – № 5. – С. 3–11.
 5. Махутов Н.А. Прочность и безопасность: фундаментальные и прикладные исследования / Н.А. Махутов. – Новосибирск : Наука. – 2008. – 528 с.
 6. Махутов Н.А. Конструкционная прочность, ресурс и техногенная безопасность. В двух частях / Н.А. Махутов. – Новосибирск: Наука. – 2008. – Ч. 1: Критерии прочности и ресурса. – 494 с. ; Ч. 2: Обоснование ресурса и безопасности. – 610 с.
 7. Морозов Е.М. Прочностный анализ. Фидесис в руках Инженера / Е.М. Морозов, В.А. Левин, А.В. Вершинин. – М. : ЛЕНАНД. – 2015. – 408 с.
 8. Makhutov N.A. A comperetive assessment of specification- based and risk- management- based approaches to the security assessment of complex technical systems / N.A. Makhutov, D.O. Reznikov // Journal of Machinery, Manufacture and Reliability. – 2011. – Iss. 40. – No. 6. – Р. 579–584.
 9. Махутов Н.А. Безопасность и риски:системные исследования и разработки / Н.А. Махутов. – Новосибирск : Наука. – 2017. – 724 с.
 10. Сhing J. Equivalence between reliability and factor of safety / J.Сhing // Probabilistic Engineering Mechanocs. – 2009. – No. 24 (2). – Pр. 159–171.
 11. Шатов М.М. Методика назначения предельной вероятности отказа / М.М. Шатов, А.О. Чернявский // Проблемы машиностроения и надежности машиню. – 2013. – № 1. – С. 51–55.
Copyright (c) 2020 Людмила Володимирівна Кузьмич

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.