DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-2(82)-225-231

Антени цифрового ефірного телебачення

В’ячеслав Пилипович Манойлов, Петро Петрович Мартинчук, Владислав Вікторович Чухов, Олександр Федорович Дубина

Анотація


Антени цифрового ефірного телебачення мають свої специфічні конструктивні особливості, які полягають в тому, що для кращого прийому цифрових сигналів без спотворення форми сигналу, амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) антени як ланки електричного кола, повинна бути достатньо широкосмуговою і мати більш високий порядок, ніж перший. Інакше антена втратить енергію прийнятого сигналу, відповідно і зменшиться дальність прийому. Існує кілька підходів до вибору способу компенсації втрати енергії прийнятого сигналу: використання підсилювачів прийнятого сигналу, збільшення елементів конструкції антени, паралельне з’єднання кількох антен, використання антен складної конструкції. Всі ці підходи лише частково розв’язують поставлену задачу, так як використовують антени, що мають АЧХ першого порядку. Тому є важливим конструювання антен більш високого порядку, яке дозволить збільшити енергію прийнятого сигналу, і відповідно, дальність прийому та покращить коефіцієнт корисної дії радіопристрою в цілому.
У роботі розглянуто застосування графічного методу апроксимації цифрового сигналу.

Ключові слова


вібраторна директорна антена; цифровий сигнал; ефірне телебачення; енергія сигналу

Повний текст:

PDF

Посилання


Vlasov, V.I. and Berman, Ja.I. (1972), Proektirovanie vysokochastotnyh ustrojstv radiolokacionnyh stancij, Sudostroenie, L., 368 p.

Voloshhuk, Ju.I. (2003), Sygnaly ta procesy u radiotehnici, Vol. 1–4, «Kompanija SMIT», Harkiv, 580 p.

Bahrah, L.D., Beninson, L.S., Zelkin, E.G. and others (1997), Spravochnik po antennoj tehnike, іn 5 vol., іn Fel'da, Ja.N. and Zelkina, E.G. (ed.), IPRZhR, M., Vol. 1, 256 p.

Grigorov, I.N. (2005), Prakticheskie konstrukcii antenn, DMK Press, M., 352 p.

Rothammel', K. (1998), Antenny, Translate by german, Bojanich, SPb., 656 p.

Shpindler, Je. (1989), Prakticheskie konstrukcii antene, Translate by german, Mir, M., 448 p.

Izjumov, N.M. and Linde, D.P. (1971), Osnovy radiotehniki, Uchebnaja serija, M.

Kaganov, V.I. (2001), Radiotehnika + komp'juter + Mathcad, Gorjachaja linija – Telekom, M., 416 р.

Voloshhuk, Ju.I. (2003), Sygnaly ta procesy u radiotehnici, pidruchnyk dlja studentiv vyshhyh navchal'nyh zakladiv, Vol. 2, «Kompanija SMIT», Harkiv, 444 p.

Protv, available at : http://protv.net.ua/viewtopic.php?


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Власов В.И. Проектирование высокочастотных устройств радиолокационных станций / В.И. Власов, Я.И. Берман. – Л. : Судостроение, 1972. – 368 с.
  2. Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці / Ю.І. Волощук. – Т. 1–4. – Харків : «Компанія СМІТ», 2003. – 580 с.
  3. Справочник по антенной технике : в 5 т. / Л.Д. Бахрах, Л.С. Бенинсон, Е.Г. Зелкин и дригие ; под ред. Я.Н. Фельда, Е.Г. Зелкина. – М. : ИПРЖР, 1997. – Т. 1. – 256 с. : ил.
  4. Григоров И.Н. Практические конструкции антенн / И.Н. Григоров. – М. : ДМК Пресс, 2005. – 352 с.
  5. Ротхаммель К. Антенны / К.Ротхаммель ; пер. с нем. – СПб. : Боянич, 1998. – 656 с.
  6. Шпиндлер Э. Практические конструкции антене / Э.Шпиндлер ; пер.с нем. – М. : Мир, 1989. – 448 с.
  7. Изюмов Н.М. Основы радиотехники / Н.М. Изюмов, Д.П. Линде. – Учебная серия. – М., 1971.
  8. Каганов В.И. Радиотехника + компьютер + Mathcad. – М. : Горячая линия – Телеком, 2001. – 416 с.
  9. Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Т. 2 / Ю.І. Волощук. – Харків : «Компанія СМІТ», 2003. – 444 с.
  10. Protv [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://protv.net.ua/viewtopic.php?.
Copyright (c) 2020 В’ячеслав Пилипович Манойлов, Петро Петрович Мартинчук, Владислав Вікторович Чухов, Олександр Федорович Дубина

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.