DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-2(82)-241-246

Вплив вологи на колірні характеристики природного каменю

V. V. Korobiichuk, R. V. Sobolevskyi, O. M. Sydorov, V. I. Shamrai, V. O. Shlapak

Анотація


В даній роботі об’єктами дослідження є облицювальні елементи будівель і архітектурних пам’ятників. Предметом
дослідження є процес зміни колірного забарвлення декоративного каменю від дії вологи. Для вирішення завдань
аналізу зовнішнього виду поверхні необхідно сформувати цифрове зображення поверхні облицювального каменю і
виконати його обробку засобами сучасної обчислювальної техніки. Природний камінь темнішає в місцях де є волога
в порах. В даній роботі досліджувалась компонента L, яка відповідає за світлоту в кольоровій системі Lab Дослідження
проводилося на зразках довжиною 600 мм та шириною 300 мм з товщиною 24, 25, 31, 32 мм. Для визначення вологості
зразків застосовувався прилад Hydro Condtrol, заснований на діелькометричному методі вимірювання вологості. Після
100 годин впливу вологи на покостівский гранодіорит зменшення компоненти L, яка відповідає за світлоту в
кольоровій системі Lab, для покостівского гранодіориту фактично припиняється. Спостерігається прямо
пропорційна залежність висоти підняття вологи в зразках природного каменю від їх товщини, що пов’язано зі
збільшенням кількості пор, які приймають участь в процесі переносу рідини. Зі збільшенням тривалості впливу вологи
на покостіський гранодіорит збільшується вологість поверхні зразків, яку можна спрогнозувати в узагальненому
випадку та для різних значень товщин зразків скориставшись аналітичними виразами. Співставлення інтенсивності
зміни значень компоненти L, яка відповідає за світлоту в кольоровій системі Lab та вологості поверхні зразків,
дозволяє зробити висновок, про відсутність явного зв’язку між вищезазначеними процесами.

Ключові слова


гранодіорит; вологість; колір каменю; світлота каменю; декоративні показники

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Shamrai, V.І. and Korobijchuk, V.V. (2014), «Doslidzhennja vplyvu shlifuvannjapoliruvannja pryrodnogo kamenju na jogo blysk ta vidtinky svitloty», Shidno-Jevropejs'kyj zhurnal peredovyh tehnologij, No. 5/5 (71), Pp. 56–60.

Kryvoruchko, A.O., Kotenko, V.V. and Kamskih, O.V. (2015), «Doslidzhennja stijkosti pryrodnogo kamenju v agresyvnomu seredovyshhi», Visnyk KrNU imeni Myhajla Ostrograds'kogo, No. 1/1 (90), Pp. 133–138.

Shamrai, V., Korobijchuk, I., Korobiychuk, V., Skyba, G., Nowicki, M. and Szewczyk, R. (2016), «The study of corrosion resistance of Pokostivskiy granodiorites after processing by various chemical and mechanical methods», Construction & Building Materials, No. 114, Pp. 241–247.

Korobiichuk, V., Shamrai, V., Levytskyi, V., Sobolevskyi, R. and Sydorov, O. (2018), «Evaluation of the effectiveness of natural stone surface treatment from Ukraine by mechanical and chemical methods», Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 33, No. 42, Pp. 15–22.

Korobiichuk, V., Kravets, V., Sobolevskyi, R., Han, A. and Vapnichna, V. (2018), «Weakening of rock strength under the action of cyclic dynamic loads», Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 2/5 (92), Pp. 20–25.

Krivoruchko, A.A., Korobijchuk, V.V. and Iskov, S.S. (2012), «Rozrobka uzagal'nenoi' metodyky geometryzacii' masyviv pryrodnogo kamenju z metoju otrymannja kompleksnoi' modeli rodovyshha», Visnyk ZhDTU, Serija Tehnichni nauky, Vol. 4 (63), Pp. 190–202.

Korobіichuk, V. (2012), «Ocinka rezul'tativ doslidzhennja zalezhnosti parametriv pruzhnih hvyl' vid tysku v zrazkah pryrodnogo dekoratyvnogo kamenju», Visnyk Nac. tehnichnogo un-tu Ukrai'ny «KPI», Serija Girnyctvo, Vol. 22, Рp. 101–105.

Tolkach, O.M., Sobolevskyi, R.V. and Iskov, S.S. (2011), «Vyznachennja osnovnyh kryterii'v jakosti pirofilitovyh slanciv», Visnyk ZhDTU, Serija Tehnichni nauky, Vol. 2 (57), Pp. 170–176.

Iskov, S.S., Krivoruchko, A.A., Korobijchuk, V.V. and Lomakov, G.N. (2011), «Formuvannja zabarvlennja dekoratyvnogo kamenju. Ch. 2. Shtuchne zabarvlennja kam’janyh vyrobiv», Visnyk ZhDTU, Serija Tehnichni nauky, Vol. 1 (56), Pp. 100–108.

Wang, D., Chen, X., Oeser, M., Stanjek, H. and Steinauer, B. (2014), «Study of microtexture and skid resistance change of granite slabs during the polishing with the Aachen Polishing Machine», Wear, No. 318 (1), Pp. 1–11.

Aida, H., Takeda, H., Kim, S.W., Aota, N., Koyama, K., Yamazaki, T. and Doi, T. (2014), «Evaluation of subsurface damage in GaN substrate induced by mechanical polishing with diamond abrasives», Applied Surface Science, No. 292, Pp. 531–536.

Korobiichuk, V. (2016), «Study of Ultrasonic Characteristics of Ukraine Red Granites at Low Temperatures», International Conference on Systems, Control and Information Technologies, Springer International Publishing, Pp. 653–658.

Korobiichuk, I., Korobiichuk, V., Hájek, P., Kokeš, P., Juś, A. And Szewczyk, R. (2018), «Investigation of leznikovskiy granite by ultrasonic methods», Archives of Mining Sciences, Vol. 63, No. 1, Pp. 75–82.

Ozguven, A. and Ozcelik, Y. (2013), «Investigation of some property changes of natural building stones exposed to fire and high heat», Construction and Building Materials, No. 38, Pp. 813–821.

Korobijchuk, V.V. (2011), «Metod ocinky tysku, shho vynykaje pry teplovomu rozshyrenni krystaliv solej i l'odu v porah pryrodnogo kamenju», Visnyk ZhDTU, Serija Tehnichni nauky, Vol. 3 (58), Pp. 176–179.

Vazquez, M., Galan, E., Guerrero, M. and Ortiz, P. (2011), «Digital image processing of weathered stone caused by efflorescences: A tool for mapping and evaluation of stone decay», Construction and Building Materials, No. 25, Vol. 4, Pp. 1603–1611.

Benavente, D., Martínez‐Verdú, F., Bernabeu, A., Viqueira, V., Fort, R., García del Cura, M. and Ordóñez, S. (2003), «Influence of surface roughness on color changes in building stones», Color Research & Application, No. 28, Vol. 5, Pp. 343–351


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Коробійчук В.В. Дослідження впливу шліфування-полірування природного каменю на його блиск та відтінки світлоти / В.В. Коробійчук, В.І. Шамрай // СхідноЄвропейський журнал передових технологій. – 2014. – № 5/5 (71). – С. 56–60.
 2. Криворучко А.О. Дослідження стійкості природного каменю в агресивному середовищі / А.О. Криворучко, В.В. Котенко, О.В. Камських // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2015. – № 1/1 (90). – С. 133–138.
 3. The study of corrosion resistance of Pokostivskiy granodiorites after processing by various chemical and mechanical methods / I.Korobiichuk, V.Korobiychuk, M.Nowicki, V.Shamrai, G.Skyba, R.Szewczyk // Construction & Building Materials – 2016. – № 114. – Рр. 241–247.
 4. Evaluation of the effectiveness of natural stone surface treatment from Ukraine by mechanical and chemical methods / V.Korobiichuk, V.Shamrai, V.Levytskyi, R.Sobolevskyi, O.Sydorov // Rudarsko-geološko-naftni zbornik. – 2018. – Vol. 33. – No. 4. – Рр. 15–22.
 5. Weakening of rock strength under the action of cyclic dynamic loads / V.Korobiichuk, V.Kravets, R.Sobolevskyi, A.Han, V.Vapnichna // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 2/5 (92). – Рр. 20–25.
 6. Криворучко А.О. Розробка узагальненої методики геометризації масивів природного каменю з метою отримання комплексної моделі родовища / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, С.С. Іськов // Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки. – 2012. – № 4 (63). – С. 190–202.
 7. Коробійчук В.В. Оцінка результатів дослідження залежності параметрів пружніх хвиль від тиску в зразках природного декоративного каменю / В.В. Коробійчук // Вісник Нац. технічного ун-ту України «КПІ». Серія : Гірництво. – К. : НТУУ «КПІ» ; ЗАТ «Техновибух», 2012. – Вип. 22. – С. 101–105.
 8. Толкач О.М. Визначення основних критеріїв якості пірофілітових сланців / О.М. Толкач, Р.В. Соболевський, С.С. Іськов // Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки. – 2011. – № 2 (57). – С. 170–176.
 9. Формування забарвлення декоративного каменю. Ч. 2. Штучне забарвлення кам’яних виробів / С.С. Іськов, А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, Г.М. Ломаков // Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки. – 2011. – № 1 (56). – С. 100–108.
 10. Study of micro-texture and skid resistance change of granite slabs during the polishing with the Aachen Polishing Machine / D.Wang, X.Chen, M.Oeser, H.Stanjek, B.Steinauer // Wear. – 2011. – № 318 (1). – P. 1–11.
 11. Evaluation of subsurface damage in GaN substrate induced by mechanical polishing with diamond abrasives / H.Aida, H.Takeda, S.W. Kim, N.Aota, K.Koyama, T.Yamazaki, T.Doi // Applied Surface Science. – 2014. – № 292. – P. 531–536.
 12. Korobiichuk V. Study of Ultrasonic Characteristics of Ukraine Red Granites at Low Temperatures / V.Korobiichuk // International Conference on Systems, Control and Information Technologies 2016. – Springer International Publishing, 2016. – Рр. 653–658.
 13. Investigation of leznikovskiy granite by ultrasonic methods / I.Korobiichuk, V.Korobiichuk, P.Hájek, P.Kokeš, A.Juś, R.Szewczyk // Archives of Mining Sciences. – 2018. – Vol. 63. – No. 1. – С. 75–82.
 14. Ozguven A. Investigation of some property changes of natural building stones exposed to fire and high heat / A.Ozguven, Y.Ozcelik // Construction and Building Materials. – 2013. – No. 38. – P. 813–821.
 15. Коробійчук В.В. Метод оцінки тиску, що виникає при тепловому розширенні кристалів солей і льоду в порах природного каменю / В.В. Коробійчук // Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки. – 2011. – No. 3 (58). – С. 176–179.
 16. Digital image processing of weathered stone caused by efflorescences: A fool for mapping and evaluation of stone decay / M.Vazquez, E.Galan, M.Guerrero, P.Ortiz // Construction and Building Materials. – 2011. – No. 25, Iss. 4. – P. 1603–1611.
 17. Influence of surface roughness on color changes in building stones / D.Benavente, F.Martínez‐Verdú, A.Bernabeu, V.Viqueira, R.Fort, M.García del Cura, S.Ordóñez // Color Research & Application, – 2003. – No. 28. – Iss. 5. – P. 343–351.
Copyright (c) 2020 V. V. Korobiichuk, R. V. Sobolevskyi, O. M. Sydorov, V. I. Shamrai, V. O. Shlapak

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.