DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2018-2(82)-277

Техніко-економічне обґрунтування вибору діаметру свердловинного заряду для проведення буропідривних робіт на кар’єрах

Олександр Олександрович Фролов, Ілля Дмитрович Литвинчук

Анотація


За результатами аналізу попередніх наукових досліджень встановлено, що питання вибору
ефективного діаметру свердловинного заряду вибухової речовини для руйнування скельних
гірських порід на карʼєрах досліджено не повною мірою. Існуючи методики розрахунку діаметрів
свердловин для однакових умов ведення буропідривних робіт надають різні чисельні результати.
Запропоновано для визначення раціонального діаметру свердловинного заряду при веденні
буропідривних робіт на кар’єрах застосувати методику, в основі якої закладено техніко-
економічна оцінка показників буріння та підривання.
Отримана розрахункова формула для визначення діаметру свердловинного заряду, яка
пов’язує вартісні показники буріння свердловин та підривання, а також характеристику
тріщинуватості гірського масиву. Це дозволяє для конкретних гірничо-геологічних та
технологічних умов розробки родовища визначити раціональний діаметр свердловинних зарядів
для ведення буропідривних робіт на кар’єрах
Представлена графічна залежність визначення оптимального діаметру свердловини для
певних техніко-економічних показників при різній тріщинуватості гірського масиву.
Встановлено, що для руйнування практично монолітного масиву діаметр свердловинного заряду
необхідно менший, ніж для сильнотріщинуватого.


Ключові слова


вибух; руйнування; діаметр свердловини; гірські породи; вибухова речовина; кар’єр

Повний текст:

PDF

Посилання


Tishchenko, S.V., Eremenko, G.I. and Fedin, K.A. (2012), «Osobennosti mekhanizma razrusheniya gornykh porod differentsirovannymi skvazhinnymi zaryadami vzryvchatykh veshchestv», Vіsnik Krivorіz'kogo natsіonal'nogo unіversitetu: zb. nauk. prats', No. 32, Рр. 25–28.

Frolov, O.O. (2014), Keruvannya energetichnimi potokami pri vibukhovomu ruinuvannі rіznomіtsnіsnikh masivіv gіrs'kikh porіd na karʼєrakh, abstract of d.t.n, Spec. 05.15.03, K., 369 р.

Shapurіn, O.V. and Sinichich, P.M. (2015), «Optimіzatsіya kombіnovanogo burіnnya sverdlovin z utvorennyam kotlovin velikogo dіametru», Vіsnik Krivorіz'kogo natsіonal'nogo unіversitetu, zb. nauk. prats'., Iss. 39, Рр. 107–113.

Normy tekhnologicheskogo proektirovaniya gornodobyvayushchikh predpriyatii chernoi metallurgii s otkrytym sposobom razrabotki (1986), VNTP 13-1-86 (MChM SSSR), 194 р.

Noskov, V.F., Komashchenko, V.І. and Zhabіn, N.І. (1982), Burovzryvnye raboty na otkrytykh i podzemnykh razrabotkakh, Nedra, M., 320 р.

Kravec', V.G., Vorobjov, V.D. and Kuz'menko, A.O. (1994), Pіdrivnі roboti na karʼєrah, ІSDO, K., 376 р.

Rzhevskogo, V.V., Novozhilova, M.G. and Jumatova, B.P. (ed.) (1971), Nauchnye osnovy proektirovanija kar'erov, Nedra, M., 600 р.

Avdeev, F.A., Baron, L., Gurov, N.V. and Kantor, V.H. (1986), Normativnyj spravochnik po burovzryvnym rabotam, 5ed., pererab. i dop., Nedra, M., 511 р.

Frolov, O.O. and Hlanovs'kyj, A.V. (2017), «Shhodo vyboru efektyvnogo diametru sverdlovynnyh zarjadiv na karʼjerah», Visnyk NTUU «KPI», Serija «Girnyctvo», zb. nauk. prac', Iss. 33, Рр. 15–21.

Kutuzov, B.N. and Varenichev, A.A. (1976), «Vybor racional'nogo diametra vzryvnyh skvazhin na kar'erah», Gorn. Zhurn, No. 8, Рр. 47–51.

Frolov, A.A. and Mal'ceva, Ju.S. (2017), «Problemy vybora racional'nogo diametra skvazhinnyh zarjadov na kar'erah», Materialy 7-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii molodyh uchenyh i studentov «Opyt proshlogo – vzgljad v budushhee», Tul'skij gosudarstvennyj universitet, Tula, Рр. 30–35.

Frolov, O.O. and Mal'ceva, Ju.S. (2018), «Vyznachennja efektyvnogo diametru sverdlovynnogo zarjadu z urahuvannjam tehniko-ekonomichnoi' ocinky buropidryvnyh robit», Visnyk Kryvoriz'kogo nacional'nogo universytetu, zb. nauk. prac', Iss. 46, Рр. 9–14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Тищенко С.В. Особенности механизма разрушения горных пород дифференцированными скважинными зарядами взрывчатых веществ / С.В. Тищенко, Г.И. Еременко, К.А. Федин // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – 2012. − № 32. − С. 25–28.
 2. Фролов О.О. Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на карʼєрах : дис. ... д.т.н. : Спец. 05.15.03 / О.О. Фролов. – K., 2014. – 369 с.
 3. Шапурін О.В. Оптимізація комбінованого буріння свердловин з утворенням котловин великого діаметру / О.В. Шапурін, П.М. Синичич // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – 015. – Вип. 39. – С. 107–113.
 4. Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий черной металлургии с открытым способом разработки / ВНТП 13-1-86 (МЧМ СССР) – 1986. – 194 с.
 5. Носков В.Ф. Буровзрывные работы на открытых и подземных разработках / В.Ф. Носков, В.І. Комащенко, Н.І. Жабін. – М. : Недра, 1982. – 320 с.
 6. Кравець В.Г. Підривні роботи на карʼєрах / В.Г. Кравець, В.Д. Воробйов, А.О. Кузьменко. – К. : ІСДО, 1994. – 376 с.
 7. Научные основы проектирования карьеров ; под ред. В.В. Ржевского, М.Г. Новожилова, Б.П. Юматова. – М. : Недра, 1971. – 600 с.
 8. Нормативный справочник по буровзрывным работам / Ф.А. Авдеев, В.Л. Барон, Н.В. Гуров, В.Х. Кантор. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1986. – 511 с.
 9. Фролов О.О. Щодо вибору ефективного діаметру свердловинних зарядів на карʼєрах / О.О. Фролов, А.В. Хлановський // Вісник НТУУ «КПІ» : Серія «Гірництво» : зб. наук. праць. – 2017. – Вип. 33. – С. 15–21.
 10. Кутузов Б.Н. Выбор рационального диаметра взрывных скважин на карьерах / Б.Н. Кутузов, А.А. Вареничев // Горн. журн. – 1976. – № 8. – С. 47–51.
 11. Фролов А.А. Проблемы выбора рационального диаметра скважинных зарядов на карьерах / Ю.С. Мальцева, А.А. Фролов // Материалы 7-й Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Опыт прошлого – взгляд в будущее». – Тула : Тульский государственный университет, 2017. – С. 30–35.
 12. Фролов О.О. Визначення ефективного діаметру свердловинного заряду з урахуванням техніко-економічної оцінки буропідривних робіт / О.О. Фролов, Ю.С. Мальцева // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – 2018. – Вип. 46. – С. 9–14.
Copyright (c) 2020 Олександр Олександрович Фролов, Ілля Дмитрович Литвинчук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.