DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-25-34

Дослідження аеродинамічних показників автопоїзда методом фізичного моделювання

Євгеній Григорович Опанасюк, Дмитро Богданович Бегерський, Микола Мар´янович Можаровський, Олександр Євгенович Опанасюк

Анотація


Проаналізовано актуальність теми дослідження, визначено мету, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Наведено аналіз відомих досліджень, що пов´язані із вивченням особливостей формування сили опору повітря при русі таких автотранспортних засобів, як магістральні автопоїзди. На основі аналізу стану вивченості питання про фактори впливу геометричних параметрів автопоїздів на аеродинамічний опір обгрунтовано актуальність досліджень, сформульовано їх мету і завдання.
В результаті аналізу методів і засобів відомих досліджень визначено, що найбільш доцільним з точки зору вартості і трудомісткості є використання методу фізичного моделювання. Створено експериментальну установку у складі вентилятора, вирівнювача потоку повітря і масштабної моделі автопоїзда, змонтованих на пристосованій для цього рамі, а також пристрій для вимірювання сили опору повітря. Проведені аналітичні дослідження показали, що наявність зазорів між елементами автопоїзда (напівпричепа і причепа, тягача і причепа) суттєво впливають на величину сили опору повітря, а значить і на енерговитрати для їх подолання. Зазначено, що існуючі методи розрахунку величини сили опору повітря не враховують цієї особливості. Отримані результати експериментальних досліджень підтвердили необхідність усунення цих проміжків. Запропоновано заходи зі зниження сили опору повітря автопоїздів.

Ключові слова


автопоїзд; сила опору повітря; повітряний потік; завихрення потоку повітря

Повний текст:

PDF

Посилання


Avershin, A.G. and Solodov, V.G. (2005), «Komp'yuternoe modelirovanie aerodinamicheskikh kharakteristik gonochnogo avtomobilya KhADI-31» Avtomobil'nyj transport. Sb. nauk. pr., No. 16, HNADU, H., pp. 228–231.

Anuchin, I.E., Belyakov, V.V. and Egorov, V.I. (2014), «Еksperymental'noe yssledovanye aэrodynamycheskyh harakterystyk masshtabnыh maketov avtomobylej», Trudы NGTU ym. R.E. Alekseeva, No. 1 (103), рр. 130–135.

Gukho, V.G. (ed) (1987), Aerodinamika avtomobilya, Mashinostroenie, Moscow 420 p.

Govorushchenko, N.Ya. and Turenko, A.N. (1999), Sistemotekhnika transporta (na primere avto-mobil'nogo transporta), RIO KhGADTU, Kharkiv, 468 p.

Evgrafov, A.N. (2010), Aеrodynamyka avtomobylja, uchebnoe posobye, MGYU, M., 356 р.

Il'in, E.V. (2003), «Sovershenstvovanie aerodinamiki poddnishchevoy zony legkovogo avtomobilya. dissertation, Moscow» Abstract of kand. tehn. nauk, М., 182 p.

Ukrainets, E.A., Vasilenko, V.V., Romanenko, I.V. and Kolomiets, I.O. (2014), «Ekspress-metodika izmereniya mestnoy skorosti potoka v aerodinamicheskoy trube malykh dozvukovykh skorostey», Sistemi ozbroєnnya і vіys'kova tekhnіka, No 1, pp. 24–247.

Kravchenko, S., Мohelnytska, L. and Opanasjuk, Je.G. (2018), «Method of physical simulasion in determining an automobile erodinamic indicators», Current Trends in Young Scientists’ Research V All Ukrainian Scientific and Practical Conference, ZSTU, Zhytomyr, рр. 21–22.

Hassan, R., Islam, T., Ali, M. and Islam. Q. (2014), «Numerical Study on Aerodynamic Drag Reduction of Racing Cars», Procedia Engineering, Vol. 90, рр. 308–313.

Pikula, B., Mešić, E. and Hodžić M. (2008), «Determination of air drag coefficient of vehicle models», International Congress Motor Vehicles & Motors, [Online], available at: www.researchgate.net/publication/235988524

Walker, T., «Some Aspects of the Aerodynamic and Thermodynamic Development of the new Volvo XC90», International Stuttgart Symposium, Automotive and Engine Technology.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Авершин А.Г. Компьютерное моделирование аэродинамических характеристик гоночного автомобиля ХАДИ-31 / А.Г. Авершин, В.Г. Солодов // Автомобiльний транспорт. Сб. наук. пр. – Х. : ХНАДУ. – 2005. – № 16. – С. 228–231.
 2. Анучин И.Е. Экспериментальное исследование аэродинамических характеристик масштабных макетов автомобилей / И.Е. Анучин, В.В. Беляков, В.И. Егоров // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 2014. – № 1 (103). – С. 130–135.
 3. Аэродинамика автомобиля / под ред. В.Г. Гухо. – М. : Машиностроение, 1987. – 420 с.
 4. Говорущенко Н.Я. Системотехника транспорта (на примере автомобильного транспор-та) / Н.Я. Говорущенко, А.Н. Туренко. – Харьков : РИО ХГАДТУ, 1999. – 468 с.
 5. Евграфов А.Н. Аэродинамика автомобиля : учебное пособие / А.Н. Евграфов. – М. : МГИУ, 2010. – 356 с.
 6. Ильин Е.В. Совершенствование аэродинамики подднищевой зоны легкового автомобиля : Дис. … канд. техн. наук / Е.В. Ильин. – М., 2003. – 182 с.
 7. Экспресс-методика измерения местной скорости потока в аэродинамической трубе малых дозвуковых скоростей / Е.А. Украинец, В.В. Василенко, И.В. Романенко, И.О. Коломиец // Системи озброєння і військова техніка. – 2014. – № 1. – С. 242–247.
 8. Kravchenko S. Method of physical simulasion in determining an automobile erodinamic indicators / S.Kravchenko, L.Мohelnytska, Je.G. Opanasjuk // Current Trends in Young Scientists’ Research V All Ukrainian Scientific and Practical Conference. – Zhytomyr : ZSTU, 2018. – Р. 21–22.
 9. Numerical Study on Aerodynamic Drag Reduction of Racing Cars / R.Hassan, T.Islam, M.Ali, Q.Islam // Procedia Engineering. – 2014. – Vol. 90. – P. 308–313.
 10. Pikula B. Determination of air drag coefficient of vehicle models / B.Pikula, E.Mešić, M.Hodžić // International Congress Motor Vehicles & Motors. – 2008 [Electronic resource]. – Access mode : www.researchgate.net/publication/235988524.
 11. Walker T. Some Aspects of the Aerodynamic and Thermodynamic Development of the new Volvo XC90 / Т.Walker // International Stuttgart Symposium, Automotive and Engine Technology.
Copyright (c) 2020 Євгеній Григорович Опанасюк, Дмитро Богданович Бегерський, Микола Мар´янович Можаровський, Олександр Євгенович Опанасюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.