DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-53-58

Дослідження напружено-деформованого стану торцевої фрези для чистової обробки площин

Георгій Миколайович Виговський, Микола Миколайович Плисак

Анотація


За даними аналізу опублікованих робіт авторів, що досліджували процес фінішної обробки деталей торцевим фрезеруванням, встановлена доцільність використання процесів торцевого фрезерування для фінішного формування поверхневого шару деталей, що оброблюються. При цьому значні переваги мають технологічні процеси з використання торцевих фрез косокутного різання, оснащених надтвердими матеріалами, зі спірально-ступінчастим розташуванням різальних елементів. Разом з тим, нестаціонарність процесу різання, яка властива процесам торцевого фрезерування, призводить до змінних деформацій технологічної системи, що негативно впливає на якісні характеристики обробки. Виконані авторами дослідження напружено-деформованого стану торцевої фрези (одної зі складових технологічної системи) дозволила визначити процес деформації корпусу фрези, що призводить до зміни положення формоутворюючих різальних кромок, а це, у свою чергу, до зміни умов формоутворення оброблених поверхонь. Встановлені величини осьових переміщень формоутворюючих різальних ножів дозволяють прогнозувати якість оброблених поверхонь та розробити заходи з мінімізації деформацій інструмента в умовах нестаціонарного процесу торцевого фрезерування.

Ключові слова


торцеве фрезерування; торцева фреза; косокутне різання; ступінчасті фрези; різальні елементи

Повний текст:

PDF

Посилання


Senkin, E.N., Filippov, G.V. and Kolyadin, A.V. (1988), «Constructions and operation of mills equipped with composites», Milling Machine Library, Mashinostroenie, L., 63 p.

Zhed, V.P. (1986), Cutting tools equipped with STM, and their application, Science, M., 256 p.

Vyhovskyi, H.M, Gromov, O.A. and Serov, V.V. (2001), «Improving the efficiency of face mills for the finishing of flat surfaces», Visnyk ZhITI. Technical sciences, рр. 23–26.

Semenchenko, D.I., Borovskij, G.V., Molodyk, S.U. and other (1986), Jeffektivnoe primenenie rezhushhego instrumenta, osnashhennogo sinteticheskimi sverhtverdymi materialami i keramikoj, v mashinostroenii, VNIITJeMR, M., 136 p.

Svirinskij, R.M. (1980), «Frezerovanie chugunnyh detalej instrumentom, osnashhenym STM, vzamen shlifovanija», Stanki i instrument, Vol. 9, pp. 25–26.

Vigovs'kij, G.M. (2000), «Pіdvishhennja pracezdatnostі torcevih frez dlja chistovoї obrobki ploskih poverhon'», Abstract of kand. tehn. nauk, NTUU «KPІ», Kiїv, 16 p.

Vygovskij, G.N. (1983), Torcovaja stupenchataja freza [Face milled cutter], opubl. vid 23 serpnja, A. s. 1036475, Bjul. No 31.

Vygovs'kyj, G.M., Gromovyj, O.A., Mel'nychuk, P.P. and. Ol'shevs'kyj, V.S. (2000), «Bezvershynne kosokutne frezeruvannja. Znoshennja ta stijkist'», Visnyk ChITI, Vol. 4, 5 р.

Mel'nychuk, P.P. and Lojev, V.Ju. (2008), «Chystove torceve frezeruvannja shyrokyh ploskyh poverhon'. Analiz utvorennja pohybok i poperedni rekomendacii' shhodo i'h minimizacii'», Visnyk ZhDTU. Tehnichni nauky, Vol. 4 (47).

Aljamovskyj, A.A. (2007), SolidWorks/COSMOSWorks 2006–2007. Ynzhenernыj analyz metodom konechnыh эlementov, DMK, Moskva, 784 р.

Aljamovskyj, A.A. (2015), Ynzhenernыe raschetы v SolidWorks Simulation, DMK Press, Moskva, 464 р.

Aljamovskyj, A.A., Sobachkyn, A.A., Odyncov, E.V., Harytonovych, (2008), SolidWorks 2007/2008. Komp'juternoe modelyrovanye v ynzhenernoj praktyke, SPb.: BHV-Peterburg, Peterburg.

Derzhavnyj komitet SRSR po standartam (1983), OST 37.001.050-73, Zatjaguvannja riz'bovyh zjednuvachyv. Normy zatjaguvannja [Tightening of threaded joints. Tightening rules], Moskva, 3 р.

Derzhavnyj komitet SRSR po standartam (1970), GOST 1759-70, Bolty, vinty, shpyl'ky i gajky. Tehnichni vymogy [Bolts, wires, studs and nuts. Technical requirements], Moskva.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Сенькин Е.Н. Конструкции и эксплуатация фрез, оснащенных композитами / Е.Н. Сенькин, Г.В. Филиппов, А.В. Колядин // Библиотека фрезеровщика. – Л. : Машиностроение, 1988. – 63 с.
 2. Жедь В.П. Режущие инструменты, оснащенные СТМ, и их применение / В.П. Жедь. – М. : Наука, 1986. – 256 с.
 3. Виговський Г.М. Підвищення працездатності торцевих фрез для чистової обробки плоских поверхонь / Г.М. Виговський, О.А. Громовий, В.В. Серов // Вісник ЖІТІ.Технічнінауки. – 2001. – С. 23–26.
 4. Эффективное применение режущего инструмента, оснащенного синтетическими сверхтвердыми материалами и керамикой, в машиностроении / Д.И. Семенченко, Г.В. Боровский, С.У. Молодык и др. – М. : ВНИИТЭМР, 1986. – 136 с.
 5. Свиринский Р.М. Фрезерование чугунных деталей инструментом, оснащеным СТМ, взамен шлифования / Р.М Свиринский // Станки и инструмент. – 1980. – № 9. – С. 25–26.
 6. Виговський Г.М. Підвищення працездатності торцевих фрез для чистової обробки плоских поверхонь : автореф. дис. канд. техн. наук / Г.М. Виговський. – Київ : НТУУ «КПІ», 2000. – 16 с.
 7. А.с. СССР, МПК В 23 С 5/06 Торцовая ступенчатая фреза / Г.Н. Выговский. – № 1036475 ; заявл. 24.05.82, опуб ; 23.08.83, Бюл. № 31.
 8. Безвершинне косокутне фрезерування. Зношення та стійкість / Г.М. Виговський, О.А. Громовий, П.П. Мельничук, В.С. Ольшевський // Вісник ЧІТІ. – 2000. – № 4. – 5 с.
 9. Мельничук П.П. Чистове торцеве фрезерування широких плоских поверхонь. Аналіз утворення похибок і попередні рекомендації щодо їх мінімізації / П.П. Мельничук, В.Ю. Лоєв // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – 2008. – № 4 (47).
 10. Алямовский А.А. SolidWorks/COSMOSWorks 2006–2007. Инженерный анализ методом конечных элементов / А.А. Алямовский. – Москва : ДМК, 2007. – 784 с.
 11. Алямовский А.А. Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation / А.А. Алямовский. – Москва : ДМК Пресс, 2015. – 464 с.
 12. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике / А.А. Алямовский, А.А. Собачкин, Е.В. Одинцов, А.И. Харитонович и др. – Петербург : СПб.: БХВ-Петербург.
 13. Затягування різьбових зєднувачив. Норми затягування : ОСТ 37.001.050-73. – Москва, 1983. – 3 с.
 14. Болти, вінти, шпильки і гайки. Технічні вимоги : ГОСТ 1759-70. – [Чинний від 1989–01–01]. – М. : Державний комітет СРСР по стандартам, 1970.
Copyright (c) 2019 Георгій Миколайович Виговський, Микола Миколайович Плисак

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.