DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-76-81

Взаємодія енергоматеріальних потоків у газорідинних середовищах

Анатолій Іванович Соколенко, Андрій Олегович Чагайда, Костянтин Вікторович Васильківський

Анотація


Стаття стосується особливостей перебігу енергоматеріальних трансформацій у цукровмісних середовищах анаеробного зброджування. Ендогенні процеси – синтез діоксиду вуглецю, синтез етилового спирту та виділення теплової енергії – оцінюються як первинні з відповідним забезпеченням на основі хімічної енергії цукрів. Ці три процеси супроводжуються вторинними енергоматеріальними проявами в такому переліку: масопередача між дріжджовими клітинами і середовищем; теплопередача між середовищем і поверхнею охолодження; створення локальних охолоджених зон середовища з конвективним циркуляційним контуром; синтез диспергованої газової фази з відповідною складовою циркуляційного контуру; створення концентраційного градієнта на основі СО2 по гідростатичному тиску; створення рушійного фактора у формі Архімедових сил в дії на дисперговану газову фазу і, відповідно, на рідинну фазу; вертикальне перемішування середовища в супроводі з процесами його сатурації і десатурації в локальних зонах на рівні самопливних процесів.
Запропоновано математичні формалізації стосовно названих вторинних енергоматеріальних процесів з пропозиціями щодо удосконалення і організації їх перебігу.
В основу феноменологічного аналізу фізичної сутності формування та існування вторинних енергоматеріальних потоків покладено закони термодинаміки, механіки, гідромеханіки, розчинності газів в їх перебігу в гравітаційному полі в умовах змінних тисків. Показано, що природний перебіг перехідних процесів доцільно підсилювати додатковими організованими впливами.

Ключові слова


енергоматеріальні потоки; масопередача; теплопередача; анаеробне зброджування; ендогенні процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Sokolenko, A.I., Piddubnyy, V.A. and Chahayda, A.O. (2015), Enerhomaterialʹni transformatsiyi v kharchovykh tekhnolohiyakh na osnovi zamknutykh konturiv, monohrafiya, Kondor, Kyyiv, 300 р.

Sokolenko, A.I., Mazaraki, A.A., Piddubnyy ,V.A., Shevchenko, O.YU. and other (2012), Enerhetychni transformatsiyi i enerhozberezhennya v kharchovykh tekhnolohiyakh, monohrafiya, Feniks, Kyyiv, 484 р.

Sokolenko, A.I., Piddubnyy, V.A., Vasylʹkivsʹkyy, K.V., Maksymenko, I.F. and other (2016), Enerhomaterialʹni potoky kharchovykh i mikrobiolohichnykh vyrobnytstv, monohrafiya, Kondor, Kyyiv, 326 р.

Sokolenko, A.I., Shevchenko, O.YU., Vasylʹkivsʹkyy, K.V., Stepanetsʹ, O.I. and other (2018), Intensyfikatsiya enerho- masoobminnykh protsesiv v kulʹturalʹnykh seredovyshch brodylʹnykh i mikrobiolohichnykh vyrobnytstv, monohrafiya, Kondor, Kyyiv, 212 р.

Sokolenko, A.I., Shevchenko, O.YU., Maksymenko, I.F., Stepanetsʹ, O.I. and other (2018), Sposib zbrodzhuvannya tsukrovmisnykh seredovyshch, Рat. № 124158.

Shevchenko, O.YU., Sokolenko, A.I., Vasylʹkivsʹkyy, K.V. and Maksymenko I.F. (2018), Systema zbrodzhuvannya susla u vyrobnytstvi etanolu, Ukraїna, Рat. № 129124.

Shevchenko, O.YU., Sokolenko, A.I., Stepanetsʹ, O.I. and Maksymenko I.F. (2018), Systema zbrodzhuvannya susla u vyrobnytstvi etanolu, Ukraїna, Рat. № 124159.

Kovalʹ, O.V. (2016), Udoskonalennya protsesiv i modernizatsiya obladnannya brodylʹnykh vyrobnytstv, Diss. of kand. tehn. nauk, spec. 05.18.12, Kyyiv, 194 p.

Piddubnyy, V.A. (2008), Naukovi osnovy i aparaturne oformlennya perekhidnykh protsesiv kharchovykh i mikrobiolohichnykh vyrobnytstv, Diss. of d-ra tehn. nauk, spec. 05.18.12, Kyyiv, 47 p.

Shevchenko, O.YU., Vinnichenko, I.M., Stepanetsʹ, O.I. and Boyko, O.O. (2017), «Osoblyvosti transformatsiy materialʹnykh i enerhetychnykh potokiv u brodylʹnykh seredovyshchakh», Naukovi pratsi NUKHT, Vol. 23, No. 4, рр. 89–98.

Lenzion, S.V. (2011), Rozvytok metodiv rozrakhunku i obladnannya transportno-tekhnolohichnykh system u vyrobnytstvi shampansʹkykh vyn, Diss. of kand. tehn. nauk, spec. 05.18.12, Kyyiv, 139 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Соколенко А.І. Енергоматеріальні трансформації в харчових технологіях на основі замкнутих контурів : монографія / А.І. Соколенко, В.А. Піддубний, А.О. Чагайда. – Київ : Кондор, 2015. – 300 с.
 2. Енергетичні трансформації і енергозбереження в харчових технологіях : монографія / А.І. Соколенко, А.А. Мазаракі, В.А. Піддубний, О.Ю. Шевченко та ін. – Київ : Фенікс, 2012. – 484 с.
 3. Енергоматеріальні потоки харчових і мікробіологічних виробництв : монографія / А.І. Соколенко, В.А. Піддубний, К.В. Васильківський, І.Ф. Максименко та ін. – Київ : Кондор, 2016. – 326 с.
 4. Інтенсифікація енерго-масообмінних процесів в культуральних середовищах бродильних і мікробіологічних виробництв : монографія / А.І. Соколенко, О.Ю. Шевченко, К.В. Васильківський, О.І. Степанець та ін. – Київ : Кондор, 2018. – 212 с.
 5. Пат. 124158 Україна, МПК C12G 3/02 (2006.01), C12F 3/08 (2006.01). Спосіб зброджування цукровмісних середовищ / Соколенко А.І., Шевченко О.Ю., Максименко І.Ф., Степанець О.І., Вінніченко І.М. ; власник НУХТ. № u201709858 ; заявл. 11.10.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6.
 6. Пат. 129124 Україна: МПК C12G 3/10 (2006.01), B01D 3/10 (2006.01). Система зброджування сусла у виробництві етанолу / Шевченко О.Ю., Соколенко А.І., Васильківський К.В. та ін. ; власник НУХТ. № u201803255 ; заявл. 28.03.2018 ; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20.
 7. Пат. 124159 Україна: МПК C12P 7/06 (2006.01), C12G 3/10 (2006.01). Система зброджування сусла у виробництві етанолу / Шевченко О.Ю., Соколенко А.І., Степанець О.І., Максименко І.Ф. ; власник НУХТ. № u201709860 ; заявл. 11.10.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6.
 8. Коваль О.В. Удосконалення процесів і модернізація обладнання бродильних виробництв : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / О.В. Коваль. – К. : НУХТ, 2016. – 194 с.
 9. Піддубний В.А. Наукові основи і апаратурне оформлення перехідних процесів харчових і мікробіологічних виробництв : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.18.12 / В.А. Піддубний. – К. : НУХТ, 2008. – 47 с.
 10. Особливості трансформацій матеріальних і енергетичних потоків у бродильних середовищах / О.Ю. Шевченко, І.М. Вінніченко, О.І. Степанець, О.О. Бойко // Наукові праці НУХТ. – Київ : НУХТ, 2017. – Т. 23. – № 4. – С. 89–98.
 11. Лензіон С.В. Розвиток методів розрахунку і обладнання транспортно-технологічних систем у виробництві шампанських вин : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / С.В. Лензіон. – К. : НУХТ, 2011. – 139 с.
Copyright (c) 2020 Анатолій Іванович Соколенко, Андрій Олегович Чагайда, Костянтин Вікторович Васильківський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.