Взаємодія енергоматеріальних потоків у газорідинних середовищах

Автор(и)

  • Анатолій Іванович Соколенко Національний університет харчових технологій, Україна
  • Андрій Олегович Чагайда Національний університет харчових технологій, Україна
  • Костянтин Вікторович Васильківський Національний університет харчових технологій, Україна

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-76-81

Ключові слова:

енергоматеріальні потоки, масопередача, теплопередача, анаеробне зброджування, ендогенні процеси

Анотація

Стаття стосується особливостей перебігу енергоматеріальних трансформацій у цукровмісних середовищах анаеробного зброджування. Ендогенні процеси – синтез діоксиду вуглецю, синтез етилового спирту та виділення теплової енергії – оцінюються як первинні з відповідним забезпеченням на основі хімічної енергії цукрів. Ці три процеси супроводжуються вторинними енергоматеріальними проявами в такому переліку: масопередача між дріжджовими клітинами і середовищем; теплопередача між середовищем і поверхнею охолодження; створення локальних охолоджених зон середовища з конвективним циркуляційним контуром; синтез диспергованої газової фази з відповідною складовою циркуляційного контуру; створення концентраційного градієнта на основі СО2 по гідростатичному тиску; створення рушійного фактора у формі Архімедових сил в дії на дисперговану газову фазу і, відповідно, на рідинну фазу; вертикальне перемішування середовища в супроводі з процесами його сатурації і десатурації в локальних зонах на рівні самопливних процесів.
Запропоновано математичні формалізації стосовно названих вторинних енергоматеріальних процесів з пропозиціями щодо удосконалення і організації їх перебігу.
В основу феноменологічного аналізу фізичної сутності формування та існування вторинних енергоматеріальних потоків покладено закони термодинаміки, механіки, гідромеханіки, розчинності газів в їх перебігу в гравітаційному полі в умовах змінних тисків. Показано, що природний перебіг перехідних процесів доцільно підсилювати додатковими організованими впливами.

Біографії авторів

Анатолій Іванович Соколенко, Національний університет харчових технологій

A. Sokolenko

Андрій Олегович Чагайда, Національний університет харчових технологій

A. Chagayda

Костянтин Вікторович Васильківський, Національний університет харчових технологій

K. Vasylkivsky

Посилання

Sokolenko, A.I., Piddubnyy, V.A. and Chahayda, A.O. (2015), Enerhomaterialʹni transformatsiyi v kharchovykh tekhnolohiyakh na osnovi zamknutykh konturiv, monohrafiya, Kondor, Kyyiv, 300 р.

Sokolenko, A.I., Mazaraki, A.A., Piddubnyy ,V.A., Shevchenko, O.YU. and other (2012), Enerhetychni transformatsiyi i enerhozberezhennya v kharchovykh tekhnolohiyakh, monohrafiya, Feniks, Kyyiv, 484 р.

Sokolenko, A.I., Piddubnyy, V.A., Vasylʹkivsʹkyy, K.V., Maksymenko, I.F. and other (2016), Enerhomaterialʹni potoky kharchovykh i mikrobiolohichnykh vyrobnytstv, monohrafiya, Kondor, Kyyiv, 326 р.

Sokolenko, A.I., Shevchenko, O.YU., Vasylʹkivsʹkyy, K.V., Stepanetsʹ, O.I. and other (2018), Intensyfikatsiya enerho- masoobminnykh protsesiv v kulʹturalʹnykh seredovyshch brodylʹnykh i mikrobiolohichnykh vyrobnytstv, monohrafiya, Kondor, Kyyiv, 212 р.

Sokolenko, A.I., Shevchenko, O.YU., Maksymenko, I.F., Stepanetsʹ, O.I. and other (2018), Sposib zbrodzhuvannya tsukrovmisnykh seredovyshch, Рat. № 124158.

Shevchenko, O.YU., Sokolenko, A.I., Vasylʹkivsʹkyy, K.V. and Maksymenko I.F. (2018), Systema zbrodzhuvannya susla u vyrobnytstvi etanolu, Ukraїna, Рat. № 129124.

Shevchenko, O.YU., Sokolenko, A.I., Stepanetsʹ, O.I. and Maksymenko I.F. (2018), Systema zbrodzhuvannya susla u vyrobnytstvi etanolu, Ukraїna, Рat. № 124159.

Kovalʹ, O.V. (2016), Udoskonalennya protsesiv i modernizatsiya obladnannya brodylʹnykh vyrobnytstv, Diss. of kand. tehn. nauk, spec. 05.18.12, Kyyiv, 194 p.

Piddubnyy, V.A. (2008), Naukovi osnovy i aparaturne oformlennya perekhidnykh protsesiv kharchovykh i mikrobiolohichnykh vyrobnytstv, Diss. of d-ra tehn. nauk, spec. 05.18.12, Kyyiv, 47 p.

Shevchenko, O.YU., Vinnichenko, I.M., Stepanetsʹ, O.I. and Boyko, O.O. (2017), «Osoblyvosti transformatsiy materialʹnykh i enerhetychnykh potokiv u brodylʹnykh seredovyshchakh», Naukovi pratsi NUKHT, Vol. 23, No. 4, рр. 89–98.

Lenzion, S.V. (2011), Rozvytok metodiv rozrakhunku i obladnannya transportno-tekhnolohichnykh system u vyrobnytstvi shampansʹkykh vyn, Diss. of kand. tehn. nauk, spec. 05.18.12, Kyyiv, 139 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-01

Як цитувати

Соколенко, А. І., Чагайда, А. О., & Васильківський, К. В. (2019). Взаємодія енергоматеріальних потоків у газорідинних середовищах. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), 76–81. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-76-81

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА