Моделювання та дослідження процесу біологічної очистки води з урахуванням температурного режиму

Автор(и)

  • Андрій Петрович Сафоник Національний університет водного господарства та природокористування, Україна
  • Іван Миколайович Таргоній Національний університет водного господарства та природокористування, Україна
  • Петро Олександрович Лакус Національний університет водного господарства та природокористування, Україна

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-115-125

Ключові слова:

математична модель, біологічна очистка, температурний режим, аеробна очистка

Анотація

Побутові стічні води відрізняються від промислових, як за складом, так і за концентрацією залежно від області. Але незалежно від типу всі стічні води потребують обов’язкового очищення, оскільки містять забруднюючі речовини, які значно перевищують допустимі норми концентрації. Незважаючи на велику кількість досліджень відповідних процесів, актуальною проблемою дослідження залишається взаємодії активного мулу з забруднення під впливом зовнішніх факторів, таких як різна температура тощо. Також важливою задачею є прогнозування параметрів технологічного процесу очищення стічних вод на основі інформації при неповних даних на етапі проектування очисної системи. Автоматизація процесів, що протікають у реакторі, зокрема: використання бактерій з оптимальним віком, створення умов для максимальної поглинаючої здатності активного мулу, мінімізація економічних витрат є невід’ємними складовими сучасних систем.
Розроблено математичну модель аеробного очищення стічних вод, яка описує процеси, що відбуваються на очисній споруді з урахуванням взаємних впливів характеристик процесу на характеристики середовища. Враховано вплив зовнішніх факторів для температурного розрахунку на основі рівняння теплового балансу та законів термодинаміки. Знайдено розв’язок відповідної модельної задачі з використанням м-функції pdepe програмного середовища Matlab. Наведені результати розрахунків розподілу концентрації забруднення та температури протягом часу очистки рідини. Досліджено вплив температури водного середовища, концентрації кисню на поглинаючу здатність активного мулу. Показано залежність активності бактерій від температури води, що дає можливість більш детально та комплексно спрогнозувати та автоматизувати технологічні процеси біологічного очищення стічних вод.

Біографії авторів

Андрій Петрович Сафоник, Національний університет водного господарства та природокористування

A.P. Safonyk

Іван Миколайович Таргоній, Національний університет водного господарства та природокористування

I.M. Targoniy

Петро Олександрович Лакус, Національний університет водного господарства та природокористування

P.O. Lakus

Посилання

Pauli de, Aline Roberta, Espinoza-Quiñones, Fernando Rodolfo and Goes, Daniela (2018), «Trigueros Integrated two-phase purification procedure for abatement of pollutants from sanitary landfill leachates», Chemical Engineering Journal, Vol. 335, pp.19–29.

Gao, F., Nan, J., Li, Sh. and Wang, Y. (2018), «Modeling and simulation of a biological process for treating different COD:N ratio wastewater using an extended ASM1 model», Chemical Engineering Journal, Vol. 332, рр. 671–681.

Ochando-Pulido, J.M., Stoller, M. and Martinez-Ferez, A. (2018), «Boundary flux modelling for purification optimization of differently-pretreated agro-industrial wastewater with nanofiltration», Separation and Purification Technology, Vol. 193, рр. 147–154.

Adetola, D. and Lehrer, M. (2011), Adaptive estimation in nonlinearly parameterized nonlinear dynamical systems, American Control Conf., San Francisco, рр. 31–36.

Dochain, D. (2001), Dynamical modelling and estimation in wastewater treatment processes, IWA Publishing, London, 342 p.

Henze, М., Grady, G and Gujer, W. (1987), «Task group on mathematical modelling for design and operation of biological wastewater treatment processes», Scientific and Technical Report, Vol. 1, IAWPRC, London, 243 p.

Ilenze, M., Gujer, W. and Mino, T. (2000), «Task group on mathematical modelling for design and operation of biological wastewater treatment. Activated sludge models ASM1, ASM2, ASM2d and ASM3», Scientific and Technical Report, Vol. 1, IWA Publishing, London, 122 p.

Knightes, G.D. (2000), «Statistical analysis of nonlinear parameter estimation for monod biodegradation kinetics using bivariate data», Biotechnol. Biocng., Vol. 2, рр. 160–170.

Ghai, Q. (2008), Modeling, estimation and control of biological wastewater treatment plants, Telemark University College, Norwegian, 187 p.

Lisia, S, Dias, C., Tsay, P., Baldea, M. and other (2018), «Simulation-based Optimization Framework for Integrating Scheduling and Model Predictive Control, and its Application to Air Separation Units», Computers and Chemical Engineering.

Safonyk, A. (2015), «Modelling the filtration processes of liquids from multicomponent contamination in the conditions of authentication of mass transfer coefficient», Models and Methods in Appl., Vol. 9, рр. 189–192.

Bomba, A. (2016), «Mathematical modeling of wastewater treatment from multicomponent pollution by using microporous particles», AIP Conf. Proc., рр. 1–11, [Online], available at: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4964966

Bomba, A., Safonyk, A. and Fursachik, E. (2013), «Identification of Mass Transfer Distribution Factor and Its Account for Magnetic Filtration Process Modeling», Journal of Automation and Information Sciences, Vol. 45 (4), рр. 16–22.

Orlov, V.O. (2016), «Simulation the process of iron removal the underground water by polystyrene foam filters», International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 90 (2), рр. 87–91.

Bomba, А., Gavriluk, V.І., Safonyk, А.P. and Fursachyk, О.А. (2011), Neliniyni zadachi typu philtraciya – konvekciya – dyphuziya masoobmin zа umov nepovnyh danyh, NUVGP, Rivne, 276 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-01

Як цитувати

Сафоник, А. П., Таргоній, І. М., & Лакус, П. О. (2019). Моделювання та дослідження процесу біологічної очистки води з урахуванням температурного режиму. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), 115–125. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-115-125

Номер

Розділ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ