DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-142-153

Побудова автоматизованої інформаційної системи управління підприємства легкої промисловості на прикладі швацького виробництва

Анна Іванівна Синько, Андрій Миколайович Пелещишин

Анотація


Наведено опис автоматизованої інформаційної системи управління підприємством легкої промисловості, яке займається пошиттям товарів. Проаналізовано попит на виготовлення української продукції та конкурентоспроможність такого виробництва на ринку. Побудована інформаційна система використовується з метою підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності фірми за рахунок опрацювання, збереження інформації та автоматизації робіт, які виконуються на підприємстві. За допомогою системного підходу, який є основоположний при розробці автоматизованих інформаційних систем, побудовано дерево цілей: визначено головну мету, її аспекти, підаспекти та критерії (якісні і кількісні), які дозволяють дати характеристику та оцінку поставленої мети і виявити ефективність аспектів для її вирішення.
Для графічного представлення руху і обробки інформації застосовано діаграми потоків даних. Для наочного представлення роботи системи обрано швацьке підприємство «Єва-Текстиль-Україна» та створений веб-сайт. Також наведена архітектура інформаційної системи та параметри роботи веб-ресурсу. Система дозволяє змінювати, доповнювати та переглядати інформацію щодо роботи підприємства, накладати обмеження доступу до системи.

Ключові слова


інформаційна система; підприємство; інформаційні технології; системний підхід; дерево цілей; діаграма потоків даних

Повний текст:

PDF

Посилання


Kostjuk, A.K. and Bojarynova, K.O. (2011), «Innovacijnyj rozvytok pidpryjemstv: ekonomichni umovy, problemy ta perspektyvy», Aktual'ni problemy ekonomiky ta upravlinnja, Vol. 5, pp. 30–33.

Mykolajchuk, N.S., Dzhereljuk, Ju.O. and Mykolajchuk, M.M. (2005), Naukovo-tehnichne prognozuvannja, navch. posib., HNTU, Herson, 280 p.

Savyc'ka, O.M, Perminova, S.O. and Omel'chenko, Ja.V. (2017), «Vplyv mizhnarodnyh integracijnyh procesiv na pidvyshhennja konkurentospromozhnosti vitchyznjanyh pidpryjemstv», Materialy VII Mizhnarodnoi' naukovoi' konferencii' «Aktual'ni pytannja zabezpechennja stijkogo rozvytku nacional'nogo gospodarstva», Press-Lajn, Kremenchuk, pp. 99–101.

Pavlysh, V.A. and Glinenko, L.K. (2013), Osnovy informacijnyh tehnologij i system, navch. posib., M-vo osvity i nauky Ukrai'ny, Nac. un-t «L'viv. politehnika», L'viv. politehnika, L., 500 р.

Basjuk, T.M. and Zhezhnych, P.I. (2015), Metody ta zasoby mul'tymedijnyh informacijnyh system, navch. posib., Nac. un-t «L'viv. politehnika», L'viv. рolitehnika, L., 426 p.

Grycunov, O.V. (2010), Informacijni systemy ta tehnologii', navch. рosib, HNAMG, H., 222 p.

Katrenko, A.V. (2013), Systemnyj analiz, pidruchnyk, Novyj svit – 2000, L., 424 p.

Anan'jev, O.M., Bilyk, V.M. and Goncharuk, Yа.A. (2006), Informacijni systemy i tehnologii' v komercijnij dijal'nosti, pidruch. dlja stud. VNZ, Novyj Svit – 2000, L., 583 p.

Varenko, V.M., Bratus', I.V., Doroshenko, V.S. and other (2013), Systemnyj analiz informacijnyh procesiv, navch. posib., Universytet «Ukrai'na», K., 203 p.

Anisimov, A.V. and Kuljabko, P.P. (2017), Informacijni systemy ta bazy danyh, navch. posib. dlja stud. fakul'tetu komp’juternyh nauk ta kibernetyky, K., 110 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Костюк А.К. Інноваційний розвиток підприємств: економічні умови, проблеми та перспективи / А.К. Костюк, К.О. Бояринова // Актуальні проблеми економіки та управління. – 2011. – Вип. 5. – С. 30–33.
  2. Миколайчук Н.С. Науково-технічне прогнозування : навч. посіб. / Н.С. Миколайчук, Ю.О. Джерелюк, М.М. Миколайчук. – Херсон : ХНТУ, 2005. – 280 с.
  3. Савицька О.М. Вплив міжнародних інтеграційних процесів на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / О.М. Савицька, С.О. Пермінова, Я.В. Омельченко // Матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства». – Кременчук : Пресс-Лайн, 2017. – С. 99–101.
  4. Павлиш В.А. Основи інформаційних технологій і систем : навч. посіб. / В.А. Павлиш, Л.К. Гліненко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л. : Львів. політехніка, 2013. – 500 c.
  5. Басюк Т.М. Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем : навч. посіб. / Т.М. Басюк, П.І. Жежнич ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л. : Львів. політехніка, 2015. – 426 c.
  6. Грицунов О.В. Інформаційні системи та технології : навч. посіб. / О.В. Грицунов. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 222 с.
  7. Катренко А.В. Системний аналіз : підручник / А.В. Катренко. – Л. : Новий світ – 2000, 2013. – 424 с.
  8. Ананьєв О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підруч. для студ. ВНЗ / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. – Л. : Новий Світ – 2000, 2006. – 583 с.
  9. Системний аналіз інформаційних процесів : навч. посіб. / В.М. Варенко, І.В. Братусь, В.С. Дорошенко та ін. – К. : Університет «Україна», 2013. – 203 с.
  10. Анісімов А.В. Інформаційні системи та бази даних : навч. посіб. для студ. факультету комп’ютерних наук та кібернетики / А.В. Анісімов, П.П. Кулябко. – К., 2017. – 110 с.
Copyright (c) 2019 Анна Іванівна Синько, Андрій Миколайович Пелещишин

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.